Přehled nejničivějších hladomorů v historii, které zásadně ovlivnily běh světových dějin

Přehled nejničivějších hladomorů v historii, které zásadně ovlivnily běh světových dějin

Foto: Bernd Thaller/ Creative commons, CC-BY

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Hladomory jsou nejčastěji způsobené prudkými změnami klimatu, přírodními katastrofami a válkami. Některé hladomory si vyžádaly miliony životů, vyhladily většinu populace a způsobily kolaps starověkých říší. 

Největší hladomor v dějinách lidstva podle počtu obětí postihl Čínu v letech 1959–1961. Příčinou byla především vnitřní politická a sociální situace v kombinaci s extrémním suchem a neúrodou. Počty mrtvých dosáhly až neuvěřitelných 50 milionů. V 20. století postihly další kolosální hladomory dosahující milionů až deseti milionů obětí také Sovětský svaz, opakovaně Čínu, Severní Koreu, Indii a Bengálsko. Byly nejčastěji následkem válek nebo vnitřní politické situace. 

Zaměřme se ale na starší historii, ve které lidstvo pravidelně sužovaly vlny hladomorů a přístup ke kvalitní stravě a pitné vodě byl jen výsadou privilegovaných.

Hladomor zdecimoval starověké civilizace

 • odhadovaný počet obětí: neznámý
 • datace: 2200–2100 př. n. l.
 • lokalita: celý svět
 • důvod: dlouhodobé sucho

Globální hladomor zasáhl prakticky celé 22. století př. n. l. a byl následkem dlouhodobého celosvětového sucha, které se řadí mezi nejzávažnější klimatickou událost čtvrtohor. Podle některých hypotéz hladomor vedl ke kolapsu egyptské Staré říše, mezopotámské Akkadské říše, čínské kultury Liangzhu i jiných. 

Pohřeb během hladomoru v Irsku
Pohřeb během hladomoru v Irsku | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Hladomor téměř vyhladil populaci Říma

 • odhadovaný počet obětí: neznámý
 • datace: 400–800 n. l.
 • lokalita: západní Evropa
 • důvod: morové epidemie a pád Západořímské říše

V období mezi 5. a 9. stoletím zasáhla západní Evropu vlna několika hladomorů, které byly zapříčiněny pádem Západořímské říše a morovými ranami. Celkový počet obětí není znám, ale podle odhadů jen v Římě vymřelo asi 90 % populace

„Sopečná zima“ trvala celý rok

 • odhadovaný počet obětí: miliony
 • datace: 536
 • lokalita: celý svět
 • důvod: extrémní pokles globálních teplot 

Rok 536 byl pravděpodobně nejchladnějším a nejstrašnějším rokem za posledních 2 000 let. Vlivem sopečné aktivity došlo na několika kontinentech k poklesu globálních teplot až o 2,7 °C. Následkem byly hladomory a pandemie dýmějového moru známá jako Justiniánský mor. Počet obětí hladomoru a moru se vyšplhal na desítky milionů. 

Reklama

Velký hladomor ovlivnil kolaps mayské civilizace

 • odhadovaný počet obětí: více než 1 milion
 • datace: 800–1000
 • lokalita: Střední Amerika
 • důvod: obrovské sucho

Extrémní sucho panující v 9.  a 10. století způsobilo u mayské populace hladomory a nedostatek pitné vody. Mrtvých byly miliony, což odstartovalo sérii událostí vedoucí k zániku mayské civilizace.

Hladomor Kanki zabil každého třetího Japonce

 • odhadovaný počet obětí: 2 miliony
 • datace: 1230–1231
 • lokalita: Japonsko
 • důvod: sopečné erupce

Největší hladomor v japonských dějinách vymýtil až třetinu japonské populace. Důvodem byly sopečné erupce, které zapříčinily výrazné ochlazení, masové vymírání lidí i zvířat a později také rozklad společnosti. 

Velký evropský hladomor zabil 7,5 milionu lidí

 • odhadovaný počet obětí: 7,5 milionu
 • datace: 1315–1317
 • lokalita: Irsko, Velká Británii, Francie, Nizozemsko, Belgie, velká části Německa a Polska, Rakousko a Skandinávie
 • důvod: dlouhé období dešťů, záplavy a neúroda

Enormní záplavy v letech 1315–1317 zasáhly pobřeží i vnitrozemí mnohých evropských států. Postiženo bylo 400 000 km2 s asi 30 milionů obyvatel. Výnosy plodin se snížily až na polovinu, což zapříčinilo obrovský hladomor a asi 7,5 milionu mrtvých. Pomřela i většina dobytka, mnohé vesnice zůstaly opuštěné a krize výrazně zasáhla i šlechtu. Situaci ještě zhoršily války na více místech Evropy. 

Velký bengálský hladomor si vyžádal 10 milionů životů

 • odhadovaný počet obětí: 10 milionů
 • datace: 1770–1773
 • lokalita: Bengálsko, Indie (dnešní Bangladéš)
 • důvod: sucho, vnitrostátní situace

Bengálsko zasáhlo v historii několik kolosálních hladomorů. První z nich v letech 1770–1773 měl na svědomí 10 milionů obětí a vyhladil třetinu tamní populace. Hladomor byl zapříčiněn neúrodou způsobenou suchem, velkým zvýšením vládních daní i neúspěšnou migrací za úrodnější půdou.

Irský bramborový hladomor donutil obyvatele k emigraci

 • odhadovaný počet obětí: více než milion
 • datace: 1845–1853
 • lokalita: Irsko
 • důvod: choroba brambor

Jeden z největších evropských hladomorů mezi lety 1845–1853 byl zapříčiněn chorobou irských brambor, které byly největším zdrojem potravy irské nižší vrstvy. Pomoc od jiných národů znemožnily britské válečné lodě, které blokovaly přístavy. Vyhlazena byla asi čtvrtina irské populace a 1–2 miliony Irů emigrovaly za lepším životem do Severní Ameriky.

Reklama
Reklama