Čtyři jezdci Apokalypsy: Válka, Hladomor, Mor a Smrt. Biblická symbolika neštěstí a možného zničení světa

Čtyři jezdci Apokalypsy: Válka, Hladomor, Mor a Smrt. Biblická symbolika neštěstí a možného zničení světa

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V průběhu dějin lidstva se s pojmem a významem slova apokalypsa setkáváme poměrně často. Den zúčtování je vyobrazován i v Bibli, a to v knize Zjevení, kde jsou symbolikou soudného dne Čtyři jezdci Apokalypsy.

Kniha Zjevení v Novém zákoně podrobně popisuje proroctví o soudném dni, kdy bájní Čtyři jezdci Apokalypsy způsobili zkázu na Zemi a zdecimovali její populaci. Zmíněný text začíná popisem božského svitku, který drží Bůh ve své pravici a který je zapečetěn sedmi pečetěmi. Jejich otevření by předznamenaly druhý příchod Ježíše, a tedy Poslední soud. První čtyři pečeti se pak týkají právě jezdců Apokalypsy, tedy Války, Hladomoru, Moru a Nemoci. Další pak obsahují křik mučedníka, sérii přírodních katastrof či útok andělů. Kdo jsou tedy bájní jezdci a jak mají ke zkáze světa přispět?

Bílý jezdec – Mor

Výklad významů jednotlivých jezdců se mnohdy liší. Bílý jezdec měl obecně reprezentovat Dobyvatele a vládnul nad prakticky všemi nemocemi, tedy i nad smrtícím morem. Právě aspekt Dobyvatele měl tomuto jezdci dát moc nad případným potlačením moru, přičemž jeho koruna tuto moc podtrhovala.

Začátkem 16. století byla osoba Bílého jezdce často spojována přímo s postavou Ježíše Krista, jelikož bílá barva byla symbolem čistoty a prostoty od hříchu. Jiné výklady pak tohoto jezdce označují za Ducha svatého. Nejlogičtější je však představa, že jde o válečníka s cílem dobýt a zotročit všechen lid.

Rudý jezdec – Válka

Tento jezdec je nejčastěji spojován právě s válkami. Překlad původního textu doslova označuje Rudého koně jako ohnivého, přičemž samotný jezdec nese v ruce meč, připraven k bitvě. Tento výklad může do jisté míry vyvracet definici jezdce bílého, v tomto případě je však válkou nejčastěji myšlena válka občanská. Existují pak také názory, že je Rudý jezdec ztělesněním samotného Antikrista a zla jako takového.

Černý jezdec – Hladomor

Další snadno interpretovatelná postava, černý jezdec, byl téměř vždy všeobecně popisován jako zosobnění Hladomoru. Černá barva koně byla široce připisována negativním aspektům hladomoru – smutku, havranům, noci, pustotě a bezútěšnosti.

Reklama

V Bibli se o Černém jezdci hovoří v souvislosti se zásobami přenice a ječmene, což byly v dávných dobách základní suroviny pro výrobu chleba a dalších potravin.

Sinavý jezdec – Smrt

Poslední jezdec Apokalypsy symbolizuje i poslední kapitolu, epilog, dramatické vyvrcholení celého příjezdu, a tedy Smrt samotnou. V celé kapitole je jediným jezdcem, který byl jmenován, a jediným beze zbraně – protože on sám je zbraní. Jezdec a kůň často nesou bezvládné tělo, což poukazuje na schopnost uhasit všechny druhy pozemského života.

Sinavý jezdec v sobě obsahuje prvky všech předchozích, a je tak často označován za nejdůležitějšího ze všech čtyř. V jeho stopách následuje peklo, konečné vyvrcholení všech hrůz, které spolknou vše živé, co zahyne v Apokalypse.

Reklama