Jsme opravdu nejchytřejší ve vesmíru? Uznávaný astrofyzik radí, jak se chovat, až objevíme neznámé sousedy

Jsme opravdu nejchytřejší ve vesmíru? Uznávaný astrofyzik radí, jak se chovat, až objevíme neznámé sousedy

Foto: artefacti / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Není jasné, kolik inteligentních civilizací v galaxii Mléčná dráha dosud vzniklo, ale pokud některé ano, vyvstává naléhavá otázka: byli nebo jsou inteligentnější než my? Pokud si budeme stále myslet, že jsme my ti nej, možná nám uniknou některé důležité stopy o existenci mimozemského života.

„Při čtení ranních novin není snadné nevěnovat pozornost myšlence, že úroveň naší inteligence není zvlášť vysoká ani nedosažitelná,“ zamýšlí se v blogu časopisu Scientific American izraelsko-americký teoretický fyzik Abraham „Avi“ Loeb z Harvard University. „Často se zaplétáme do konfliktů, které nevedou k výhře nikoho, dále upřednostňujeme krátkodobá řešení před těmi dlouhodobými a už více než sto let vysíláme signály o naší existenci do vesmíru pomocí rádiových vln, aniž bychom se trápili myšlenkou, že ve vesmíru by mohli existovat potenciální predátoři nebo konkurenti. A pokud jsou to ti druzí, pak nás možná ignorují, protože se zdáme být tak neschopní,“ hodnotí Avi Loeb.

Hledání mimozemského života

Pokud existují jiné civilizace, klíčem k jejich objevení je, zda jsme schopni inteligentně interpretovat jejich signály a rozpoznat jejich technologii, pokud by se objevila ve sluneční soustavě. Pokud budeme odmítat důkazy nebo jim nepřiznáme žádnou pravděpodobnost, brání to našemu pokroku v této oblasti, přemýšlí „nahlas“ profesor Harvardské univerzity, kde je od roku 2007 ředitelem Institutu pro teorii a výpočty v Centru pro astrofyziku.

Omezení naší inteligence

Naše inteligence může být omezena tzv. specifickou formou iluze nadřazenosti nazvanou Dunning-Krugerův efekt, který tvrdí, že lidé přeceňují své schopnosti v závislosti na svých reálných schopnostech. Zde se mnozí lidé považují za nadprůměrně inteligentní.  To nám může bránit v pokroku a rozvoji. Je důležité, abychom si byli vědomi svých omezení, uvádí fyzik na stránkách amerického časopisu Scientific American.

Rozvoj naší civilizace

Podle Loeba se musíme zapojit do hledání mimozemské inteligence (SETI), abychom rozvinuli vyvážený pohled na naše technologické úspěchy a zjistili, jak by pokročilejší technologie mohly vypadat.

Reklama

SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence - Hledání mimozemské inteligence) je projekt, zabývající se hledáním mimozemské civilizace pomocí zachycování rádiové komunikace. Předpokládá, že je to nejpravděpodobnější cesta, kterou by mohla ona civilizace s námi komunikovat.

Pokrok naší civilizace vyžaduje vyšší úroveň inteligence a otevřenost k novým myšlenkám. Zlepšení můžeme dosáhnout tím, že se budeme podílet právě na hledání mimozemské inteligence a rozšiřovat naše chápání technologie a možností, které by mohly existovat ve vesmíru.

SETI a kontroverze

SETI čelí kritice v astronomickém mainstreamu, zejména kvůli spojování s nevědeckými aspekty, jako jsou zprávy o UFO. Je však důležité oddělit SETI od těchto nevědeckých prvků a pokračovat v hledání mimozemské inteligence.

Rozšíření naší představivosti

Při hledání mimozemského života bychom neměli omezovat naši představivost na známé procesy. Měli bychom zkoumat širší spektrum možností, včetně syntetického života v laboratoři, a rozšířit tak naše chápání možných forem života ve vesmíru.

Přežití ve společnosti neznámých sousedů

Klíčem k přežití ve společnosti neznámých sousedů je naslouchat a být obezřetní. S ohledem na naše vysílání signálů do vesmíru bychom měli pečlivě zvažovat důsledky našeho chování a pozorně sledovat neobvyklé jevy ve vesmíru, uzavírá svoje pojednání formou rady uznávaný profesor Avi Loeb.

Reklama
Reklama