Nakolik je spodní prádlo mormonů magické a proč je to uráží

Nakolik je spodní prádlo mormonů magické a proč je to uráží

Foto: Duke53 / Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
více než 5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mormonská církev byla založena roku 1830 a dnes je známa pod názvem Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD), anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS). Její středisko je v Salt Lake City ve státě Utah v USA. Zakladatelem církve byl Američan Joseph Smith (1805–1844). Její členové jsou nesprávně označován jako mormoni, ve skutečnosti je to hanlivá přezdívka.

Náboženství vychází z prvků křesťanství, judaismu a islámu. Jeho vyznavači věří, že anděl předal Smithovi zlaté desky, jejichž překladem vznikla Kniha Mormon (The Book of Mormon). Její úspěch byl zajištěn z velké míry tím, že dodávala čtenářům vědomí o důležitosti Ameriky, že posiluje sebevědomí členů církve pořádáním nejrůznějších společenských a sportovních aktivit.

Manželská věrnost a rodinný život jsou v této církvi velmi ceněny. Kontroverzní doktrínu mnohoženství mormoni opustili již před sto lety. Mormoni platí ze svých příjmů církvi desátek a podléhají tzv. slovu moudrosti, což je nauka zapovídající například alkohol, kávu, černý a zelený čaj, drogy a kouření. V praxi však kuřák nebude vyloučen a výši desátku také nikdo nekontroluje. Členové církve jsou vedeni k pevnému a příkladnému rodinnému životu. Alespoň jeden večer týdně slaví rodina spolu, a to hrou, četbou, zpěvem atp. Církev klade důraz i na bohatý kulturní a sportovní život. Lidské tělo je chápáno jako vzácný dar od boha, o které je třeba pečovat, uvádí web Florence.

Garmenty pro každého zasvěceného

Popularitu církve zvyšuje i citlivost k sociálně slabým, jistou roli sehrává zabudování prvků lidové pověry a magie do systému víry. Například dodnes nošené tzv. garmenty, tedy zvláštní spodní prádlo, které má majitele uchránit před zlem a nemocemi. Tyto garmenty obdrží každý mormon, který dosáhl zasvěcení v chrámu. V chrámech uzavírají mormonští manželé také věčný sňatek, který je nutný pro vstup do třetího – nejvyššího – nebe.Mormonský chrámový oděv, známý také jako posvátný nebo obřadní, má v rámci CJKSPD velký náboženský význam. Zbožní členové nosí toto zvláštní spodní oblečení jako symbol svého závazku k víře a oddanosti Bohu.

Význam pro církev

Chrámové oblečení, kterému se hovorově říká mormonské spodní prádlo, je jedním z mnoha důležitých symbolů CJKSPD. Dospělí jej nosí až poté, co absolvují obdarování - zvláštní dvoudílný obřad, který členy Církve přibližuje Bohu a jejich víře. Poté se spodní prádlo stává součástí jejich každodenního života. Od mužů a žen se očekává, že je budou nosit neustále, i když existují výjimky pro aktivity, jako je sportování nebo pobyt na pláži, uvádí Rosemary Gilesová na webu The Vintage News.

Podle církve má sloužit jako „připomínka posvátných smluv uzavřených s Pánem v jeho svatém domě, jako ochranný obal těla a jako symbol skromnosti v oblékání a životě, která by měla charakterizovat život všech pokorných Kristových následovníků".

Reklama

Bílá čistota

Prádlo vypadá jako tričko a šortky, v ženském provedení jsou více ženské. Je bílé, protože „symbolizuje čistotu a pomáhá zajistit skromnost (…)". K zakrytí prádla musí nositel obléci konzervativní oděv.

Historie mormonských oděvů

Speciální spodní prádlo datuje církevní učení do doby, kdy byla napsána Bible. Ve skutečnosti je zavedl až v roce 1840 zakladatel CJKSPD Joseph Smith. Původní design byl v podstatě jednodílný overal s vysokým límcem a otevřeným rozkrokem, který držel pohromadě pomocí vázání. Na látce byly vytvořeny čtyři znaky, nejprve jejich vystřižením a později vyšíváním.

Význam znaků 

Znaky na oděvu jsou posvátné symboly. Tak symbol ve tvaru písmene V na levém prsu byl označován jako „Kompas" vedoucí k věčnému životu, zatímco symbol ve tvaru obráceného písmene L jako „Čtverec“ na pravém prsu představuje přesnost, spravedlnost a nestrannost nebeského Otce. Vodorovná čára nad kolenem představovala, že se „každé koleno skloní a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Kristus". Tento původní design se používal až do roku 1923, kdy byly k velké nelibosti fundamentalistů Církve provedeny některé změny. Na dvoudílné verzi je ještě čárka na pupku představující „sílu v pupku a dřeň v kostech" jako potřebu neustálé výživy těla i ducha.

Moderní použití

Ve 30. letech 20. století založili mormoni vlastní oděvní společnost, která vyráběla mormonské oděvy. V 70. letech představili modernější – dvoudílnou – verzi prádla, které se nosí dodnes. Zvědavost veřejnosti vyvrcholila v roce 2012, kdy Mitt Romney, oddaný člen LDS, kandidoval na prezidenta. Byla pořízena jeho fotografie v bílé košili s límečkem, na které byl jasně vidět obrys jeho chrámového oděvu.

Toto spodní prádlo je přísně regulováno, protože členové církve si nesmějí vyrábět vlastní. Musejí si je zakoupit od LDS. Existuje však určitá shovívavost. Například členové armády si mohou zakoupit oděvy pískové barvy, které nosí ke svým uniformám, nebo si nechat vyšít jiná trička s mormonskými symboly na oděvu.

Prádlo není "kouzelné" 

V dnešní době sociálních médií není divu, že tajné chrámové roucho už není tak tajné. Nečlenové Církve si dokonce oblíbili říkat mu "mormonské kouzelné spodní prádlo", což vyvolalo značnou nespokojenost v řadách LDS. V roce 2014 vydali prohlášení, v němž se uvádí: "Tato slova jsou nejen nepřesná, ale také urážlivá pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Na chrámových oděvech není nic magického ani mystického (...)."

Publicita mormonských oděvů se zvýšila s tím, jak o problémech s nimi mluví stále více žen z církve. Nejsou proti nošení oděvů, ale vadí jim jejich design, který je pro ženskou anatomii velmi nepohodlný. Jak bez obalu řekla jedna členka: "Lidé se bojí být brutálně upřímní a říct: 'Tohle mi nevyhovuje. Nepřibližuje mě to ke Kristu, ale způsobuje mi to záněty močových cest'."

Přesto je mnoho lidí, kteří mormonský oděv stále horlivě podporují. Průzkum z roku 2016 ukázal, že pouze 14 % členů si myslí, že je v pořádku svlékat spodní prádlo kvůli nepohodlí. Přestože existuje určité hnutí za změnu designu tohoto staromódního oděvu, v dohledné době nikam nezmizí, zakončuje Rosemary Gilesová.

Reklama
Reklama