Mluvil 100 jazyky a v dalších 100 četl, rozpoutal opiovou válku a místo něj v bolestech umírala jeho žena: Sir John Bowring

Mluvil 100 jazyky a v dalších 100 četl, rozpoutal opiovou válku a místo něj v bolestech umírala jeho žena: Sir John Bowring

Foto: SevenMaps / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na rozdíl od současné nevole učit se cizím jazykům byli Britové před několika staletími nadšenými studenty neznámých řečí. A jeden z nich nad všemi ostatními vyčnívá dosud.

Sir John Bowring (17. října 1792 – 23. listopadu 1872) byl členem britského parlamentu, politickým ekonomem, obchodníkem (který strávil velkou část života na pokraji bankrotu), reformátorem, spisovatelem, redaktorem a lingvistou. Jeho nejslavnější – někteří by mohli říci kontroverzní – role byla - guvernér Hongkongu.

Byl poslán do Hongkongu, aby byl co nejdál od Londýna, a tím způsobit minimální povyk. Místo toho se mu podařilo rozpoutat druhou opiovou válku mezi Británií a Čínou (1856 - 1860) a málem svrhl vládu.

Jazyky

Jednou z Bowringových velkých lásek bylo studium jazyků. Chlubil se, že umí mluvit sto jazyky a že v dalším stu umí číst, ale bylo to těžké dokázat. Zní to nepravděpodobně, zvláště když byl Bowring známý tím, že se rád vychvaloval (pojmenoval po sobě hongkongskou čtvrť „Bowrington“) a trochu si vymýšlel.

V roce 1862 ho například spisovatelka Harriet Martineauová popsala jako „nejvyššího šarlatána a ještě horší: podvodníka, lháře a alespoň jednou podvodníka“. Není pochyb o tom, že Bowring uměl jazyky. Někteří lidé odhadují, že uměl plynně mluvit osmi jazyky, dalšími sedmi uměl číst a psát a dalším pětadvaceti rozuměl.

Život

John Bowring se narodil v puritánské rodině a zpočátku uvažoval o tom, že se stane duchovním. Život ho zavedl jiným směrem a po dokončení školy v Exeteru našel práci v kupeckém domě. Právě tam začal mladý Bowring rozvíjet své jazykové dovednosti, a to každodenním mluvením s návštěvníky z celého světa. 

Podle životopisu, který napsal jeho syn, se Bowring naučil francouzsky od uprchlického kněze, italštinu od obchodníků s barometry a španělštinu, portugalštinu, němčinu a holandštinu prostřednictvím svých obchodních kontaktů.

Reklama

Své vášni pro psaní se vždy věnoval vedle své vlastní obchodní kariéry, která ho brzy zavedla do celého světa. Využil každé příležitosti k procvičení svých jazykových znalostí a pravidelně v cizích jazycích i psal.

Překlady

Během svého života Bowring překládal do a z řady jazyků, včetně svazku české středověké poezie a významných překladů Goetha, Schillera a Heineho. Psal mimo jiné studie ruské, české, švédské, maďarské, srbské a španělské poezie.

Politika

Zjistil, že ho přitahuje politika a po období zastupování vlády na obchodních misích po Evropě a Asii byl zvolen do sněmovny parlamentu jako poslanec za Kilmarnock ve Skotsku. Jako poslanec byl velmi pokrokový a zahájil proces decimizace britských peněz (ceny se uvádějí v desítkovém formátu namísto zlomků – pozn.). Trvalo více než sto let, než byl proces dokončen.

Asie

Když se jeho důlní podnikání ve 40. letech 19. století zhroutilo, Bowring byl poslán jako čtvrtý britský guvernér do Hongkongu, aby se vyhnul skandálu doma. Navzdory své lásce k jazykům a poznávání kultur byl v dobré víře imperialistou a brzy po příjezdu začal urážet asijské cítění!

Není překvapením, že díky tomu nebyl u místních obyvatel oblíbený. Tato zášť měla tragické následky, když pokus Číňanů otrávit ho chlebem plným arzenu zabil pomalu a bolestivě jeho ženu. Bowring byl ale přes veškerou svou necitlivost uchvácen místními jazyky a napsal řadu vysoce respektovaných knih o asijských kulturách.

Reklama
Reklama