Vraťte se myšlenkami do školních lavic a otestujte svůj pravopis v našem kvízu. 10 správných odpovědí zvládnou jen ti nejlepší

Vraťte se myšlenkami do školních lavic a otestujte svůj pravopis v našem kvízu. 10 správných odpovědí zvládnou jen ti nejlepší

Foto: BearFotos/ Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Milované jen málo, nenáviděné mnohokrát. Diktáty neodmyslitelně patří k dennímu koloritu povinné školní docházky snad už od jejího zavedení. Žáci jako by své chyby neustále opakovali, někdy snad i vymýšleli nové.

Diktát? Už zase?

Možná si ještě pamatujete, jaké se vás zmocnily pocity ve chvíli, kdy učitelka pronesla onu známou větu „Vezměte si papíry a tužku, dáme si cvičný diktát!“ Ve tvářích mnohých se jistě zračilo zděšení, častým výrazem dnešních dětí by mohlo být také znechucení. Znechucení nad tím, proč se něco učit, když dnes jde všechno najít na internetu. Což je sice pravda, nicméně schopnost zvládat pravopis by měla být vizitkou každého absolventa základní školy.

Internet jako dobrý sluha, ale zlý pán

Ona lehká krátkozrakost při tvrzení „vše je dostupné na internetu“ je známý fakt, že ne všechno, co se píše na internetu je také pravdou. Každý z nás má totiž možnost vložit na síť téměř cokoli a ironické webové stránky o českém pravopisu nemusí být výjimkou.

Pravopis by měla být vizitkou každého absolventa základní školy
Pravopis by měla být vizitkou každého absolventa základní školy | Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock

V každém případě, pokud jsme ve škole nedávali pozor a čerpáme z internetu, vždy je dobré mít více zdrojů. A to neplatí jen pro ověřování pravopisné správnosti našeho textu. Internet je také místo, kde se sami můžeme prezentovat. V drtivé většině tak činíme prostřednictvím psaného projevu, v němž se, na rozdíl od mluveného slova, naše neznalost projeví snadněji. Každý se snad chceme vyhnout nepříjemnému střetu s lidmi, kteří svému pravopisu přikládají někdy až přehnanou důležitost.

Kde všude můžeme chybovat

Mnoho čtenářů si možná pod slovem pravopis představí správné psaní i a y. Až při opakovaném zamyšlení se v paměti objeví také další zákoutí naší mateřštiny, v nichž je možné chybovat. Namátkou jde o psaní velkých písmen, skloňování zájmen nebo určování předpon s a z.

Reklama

Máte-li chuť, vyzkoušejte si náš krátký kvíz a otestujte své znalosti. Tentokrát nanečisto, bez hrozby špatné známky. 

 

Reklama
Reklama