Otestujte své znalosti: Bývalá hlavní města, která ovlivnila dějiny

Otestujte své znalosti: Bývalá hlavní města, která ovlivnila dějiny

Foto: Jukka Palm/ Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pokud jste již někdy slyšeli názvy jako Uruk, Tenochtitlán či Babylon, bude pro vás dnešní kvíz bezpochyby hračkou. V průběhu dějin vznikala a nabývala na významu města, která jsou dnes bohužel často pouhou historií.

Tato města v době své největší slávy formovala kulturu i společenský vývoj a nějakým způsobem také ovlivňovala světové události. V tomto kvízu si můžete otestovat své znalosti starobylých kultur, které v konečném důsledku pomáhaly formovat dnešní svět.

Za zánikem starých českých měst stály mocenské boje

I na území naší republiky se samozřejmě rozkládalo hned několik významných hradišť, měst a obcí, která v průběhu let zanikla. Kromě tragicky známých Ležáků a Lidic, záměrně zničených v novodobé historii, či opravdu starých hradišť a původních osídlení, zde bylo mnoho strategických měst či městeček, které byly většinou zničené v průběhu válek. Nejvíce se na mapě nejen současného Česka, ale i celé Evropy podepsala třicetiletá válka v 17. století.

Třicetiletá válka byla až neuvěřitelně krutý dlouhotrvající ozbrojený konflikt, který probíhal v Evropě mezi lety 1618 a 1648. Válka neprobíhala jen na našem území, ale zasáhla prakticky celou Evropu. V základu stál konflikt mezi katolickou a protestantskou církví, který vypukl v Čechách poté, co katoličtí Habsburkové ztratili kontrolu nad částí území. Vyústil v Pražskou defenestraci v roce 1618, kdy byli tři katoličtí úředníci vyhozeni z okna Pražského hradu. Konflikt následně nabyl enormních rozměrů a dle odhadů při něm zemřelo ař 50 % mužů v Evropě (celkově se populace Evropy snížila o 30 %). Některá města i obce byla úplně vymazána z mapy, jiná byla extrémně poničena. Nejvíce zničeným velkým starobylým městem byl německý Magdeburg, ve kterém po válce zůstalo pouhých cca 2500 obyvatel z původních třiceti tisíc.

Kvíz: Starobylá města

 

Reklama
Zdroje článku:
Reklama