Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno

Kniha stínů je okultistický průvodce, návod na techniky rituálů nebo zápisník sabatů. Napsána byla teprve nedávno

Foto: Midnightblueowl / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pohanské náboženství Wicca má i v moderní době poměrně hodně věřících. Snoubí v sobě mystiku, tajemné rituály a také tzv. Knihu stínů. Co lze z tohoto spisu z minulého století vyčíst?

Řada náboženských přesvědčení v sobě do jisté míry zahrnuje i touhu po věčném poznání, které zůstává většinou veřejnosti skryto. To platí i pro náboženství Wicca. Mezi laickou veřejností je wiccanská víra často označována za čarodějnictví. Přesto však má kult těchto pohanských uctívačů i hlubší smysl, než se může na první pohled zdát. Leccos ohledně této víry odhaluje tajemný spis s názvem Kniha stínů.

Tajemství Knihy stínů

Kniha stínů je dokument, který se z velké části skládá z různých návodů na všechny magické rituály v rámci novopohanské Wiccy. Myšlenka, že by tato kniha mohla být oživena jako ústřední pilíř Wiccy, byla navržena poměrně nedávno, a sice v 70. letech 20. století. Od té doby vzniklo několik různých adaptací, přičemž se Kniha stínů stala ústřední literaturou pro praktikování pohanských rituálů a náboženských praktik.

Původní Knihu stínů napsal jeden ze zakladatelů moderní Wiccy Gerald Gardner přibližně ve 40. nebo 50. letech 20. století. Říká se, že Gerald svou Knihu stínů poprvé sestavil a používal pro svůj vlastní coven (náboženský spolek) v Hertfordshire severně od Londýna. Poté ji rozšířil i mezi další coveny, které objevil nebo sám založil v následujících desetiletích.

Obsah „wiccanské Bible“

Kniha stínů obsahuje techniky a kroky pro provádění wiccanských rituálů a kouzel. Je potřeba zdůraznit, že pro úspěšné provedení obřadů uvedených v knize je nutné popsané kroky přesně dodržet. V případě, že tak čtenář učiní, dokáže například ovládat léčivá kouzla, čáry, které dokáží vytvořit lásku, či možnost využít například schopnost jasnovidectví.

Původně šlo skutečně pouze o seznam kouzel, v průběhu let používání však byla kniha postupně rozšiřována a doplňována až do stávající podoby. Kromě výuky rituálů a kouzel je Kniha stínů předurčena také k tomu, aby u čtenářů čarodějnického hnutí rozvíjela význačné chápání Země a přírody. Byla prý nástrojem, díky němuž jsou wiccanští kněží schopni obnovit spojení s živými věcmi.

Reklama

Staletí tradic na papíře

Poté, co se původní Kniha stínů, jak ji sestavil Gardner, ukázala jako užitečný nástroj pro jeho coven i mimo něj, začali lidé studovat její základy a vytvářet si Knihu stínů sami. Čarodějnictví bylo v minulosti ústní tradicí, kdy se kouzla a obřady předávaly novým generacím ústním podáním. Po většinu své dřívější historie se čarodějnice musely scházet tajně a měly nedostatek vzájemných kontaktů. Proto většinu rituálů v rámci wiccanské kultury nebylo možné sdílet s novějšími generacemi.

Dnes je doba trochu jiná, a proto může existovat také psaná forma pohanských kouzel. S příchodem Knihy stínů dostalo wiccanské náboženství svůj vlastní svatý text učení jako ústřední bod. Možná není tak starý jako Bible nebo tak krásný jako Korán, přesto jde o ucelený plynulý text, který vypovídá příběh tajemného a starodávného náboženství.

Reklama
Reklama