Ďáblova bible byla sepsána pomocí černé magie. Světový unikát vznikl v Čechách

Ďáblova bible byla sepsána pomocí černé magie. Světový unikát vznikl v Čechách

Foto: Kungl. Biblioteket, Attribution, prostřednictvím Wikimedia Commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Největší středověký rukopis světa vznikl ve 13. století v Podlažickém klášteře ve východních Čechách. Díky velikosti i netradiční celostránkové malbě ďábla je nazýván Ďáblovou biblí. Jeho vznik je obestřen legendami.

Ďáblova bible

Tzv. Ďáblova bible či Codex Gigas („Obrovská kniha“) vznikla za účelem shrnout veškeré vědění do jediné knihy. Proslulá je svou velikostí. Desky měřily 92x50,5 cm, každý z původně 320 pergamenových listů měl velikost 89x49 cm. Úctyhodná byla také váha knihy – 75 kg. Odhaduje se, že na výrobu potřebného pergamenu bylo spotřebováno 160 kůží oslů či mezků.

Extrémně malé písmo

Kniha, aby obsáhla veškeré vědění, byla psána tak titěrným písmem, že se v ní obvyklým způsobem a s odstupem, který vyžadují její rozměry, vůbec nedá číst. „Čtenář by si na ni musel lehnout, aby drobné písmo mohl číst. I to naznačuje, že kniha byla nejspíše určena k něčemu jinému než běžnému čtení.

Obsah knihy

Rukopis, kromě biblických textů, obsahuje například historické spisy Josepha Flavia, Isidora ze Sevilly, lékařské recepty či návody k vyhánění démonů. Pro české dějiny je mimořádně významné, že obsahuje opis Kosmovy kroniky české. Podle nekrologia, které připomíná jména zemřelých mnichů Podlažického benediktinského kláštera, se odhaduje vznik rukopisu počátkem 13. století.

Náhled bible uvnitř
Náhled bible uvnitř | Zdroj: Josef Hron, Public domain, prostřednictvím Wikimedia Commons

Zvláštní iluminace

Největší pozornost v celé knize poutá celostránková iluminace ďábla. Tak vznikla pověst, že se v rukopisu jeho původce zobrazil, že jde o „autoportrét“. Kolorované kresbě předchází celostránková iluminace Nebeského Jeruzaléma. Dvoustrana má tedy znázorňovat, ve středověku oblíbený, protiklad obce boží (civitas dei) a obce ďáblovy (civitas terrena, civitas diaboli), o kterém hovoří např. sv. Augustin.

Souvislost na ostrově Bali

Arnošt Vašíček si na indonéském ostrově Bali všimnul naprosto stejného rituálu, jaký líčí Ďáblova bible. Vykonávají ho baliánové k odhalování zloděje. Mág si vyhlédl jednoho malého chlapce (panice), postavil ho do kouta místnosti, kápl mu na palec trošku oleje a vyslovil zaklínadlo. Poté ho vyzval, ať řekne, co vidí v zrcadle nehtu toho prstu. Pachatel byl odhalen. Je to důkaz, že některé magické praktiky se praktikovaly a praktikují napříč prostorem a věky.

Reklama

Codex Gigas byl v době vzniku považován za jeden z divů světa

V poznámce se píše, že v roce 1295 dali podlažičtí mniši do zástavy Codex Gigas klášteru v Sedlci na území dnešních Čech. V poznámce je také uvedeno, že rukopis byl v témže roce znovu odkoupen pro řád benediktinů z Břevnovského kláštera. Codex Gigas byl v té době považován za jeden z divů světa.

Sběratelský kousek vhodný pro císaře

Rukopis se postupem času stal vyhledávaným sběratelským artiklem. V roce 1594 si císař Rudolf II. „vypůjčil“ Codex Gigas a vzal si jej na svůj hrad. Pravděpodobně neměl v úmyslu jej vrátit. Rudolf II. sbíral vše od živých a mrtvých zvířat po obrazy, sochy a kuriozity. Ďáblův portrét vzbudil jeho zájem o okultismus.

Sběratelský kousek
Sběratelský kousek | Zdroj: Benedictine monastery of Podlažice, Public domain, prostřednictvím Wikimedia Commons

Švédská kořist

Rukopis zůstal v Praze, dokud si jej švédská armáda během třicetileté války neodnesla jako válečnou kořist. Poté byl přivezen do Stockholmu spolu s mnoha dalšími vzácnými předměty. Codex Gigas skončil ve sbírkách královny Christiny a byl umístěn v knihovně Stockholmského paláce. Na Nový rok 1878 byl rukopis převezen do nově postavené Národní knihovny ve Stockholmu, kde je uchováván dodnes. Kodex byl třikrát zapůjčen do zahraničí. V roce 1970 do New Yorku, v roce 1999 do Berlína a od 20. 9. 2007 do 6. 1. 2008 byl vystaven v Národní knihovně ČR v Praze. O navrácení části rudolfínských sbírek, především této knihy, se pokoušel v roce 1990 prezident Václav Havel, švédskou stranou byl tento návrh odmítnut jako absurdní.

S ďáblovou pomocí?

Legenda o původu Codexu Gigas vypráví, že osamělý písař, mnich podlažického kláštera, napsal celé dílo během jediné noci. Když si písař uvědomil, že úkol je nad jeho síly, požádal ďábla o pomoc. Legenda nemá absolutně žádný základ ve skutečnosti. Svědčí to však o tom, že velikost Ďáblovy bible vyvolala takový dojem, že lidé počítali s jejím původem s odkazem na nadpřirozeno.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama