Kulturně ceněný hmyz pamatuje dinosaury, signalizuje čistotu vody a hledí si jen svého rozmnožování

Kulturně ceněný hmyz pamatuje dinosaury, signalizuje čistotu vody a hledí si jen svého rozmnožování

Foto: Iliuta / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

„Slečno, slečno, vy se mračíte, že po celý den vám pršelo? Co by měla říkat tamhle ta malá jepice, které pršelo po celý život?“ zmiňuje fascinujícího živočicha patřícího do hmyzího řádu Ephemeroptera básník Jaroslav Seifert v básni Útěcha. Navzdory krátkému životu dospělých jedinců hrají jepice zásadní roli v ekosystému jako indikátory kvality vody.

Jepice jsou známé svým jedinečným životním cyklem, který zahrnuje několik stadií, včetně vajíčka, nymfy, subimaga a imaga. Tento jemný hmyz se běžně vyskytuje v blízkosti vodních ploch, jako jsou jezera, řeky a potoky, kde klade vajíčka a většinu života tráví jako nymfy pod vodou. Ponořte se s námi do světa tohoto malého hmyzu, který se může pyšnit mnoha unikátními zajímavostmi.

Jepičí život

Jepice jsou známé svou neuvěřitelně krátkou dobou života. Většina druhů žije jen několik hodin nebo dní, což z nich dělá jeden z nejkratších druhů hmyzu na Zemi.

Vynikající indikátory kvality vody

Vzhledem k jejich citlivosti na znečištění je přítomnost jepic ve vodních ekosystémech pozitivním znakem čisté a zdravé vody.

Jedinečná proměna

Životní cyklus jepic se skládá ze čtyř odlišných stadií: vajíčka, nymfy, subimaga (polodospělec, okřídlená larva) a imaga (dospělec). Tato metamorfóza je pozoruhodná a nezbytná pro jejich přežití.

Reklama

Pravěcí tvorové

Jepice existují již více než 300 milionů let, vlastně již od dob dinosaurů, což z nich činí jeden z nejstarších druhů hmyzu na planetě.

Nenasytné nymfy

Ve stádiu nymfy jsou jepice vodní živočichové a živí se všemi možnými organickými látkami, včetně řas, zbytků rostlin a dalších drobných bezobratlých.

Pro člověka neškodné

Jepice nekoušou ani neštípou. Jsou neškodným hmyzem, který se během svého krátkého dospělého života zaměřuje především na rozmnožování.

Jedinečný rituál páření

Samečci jepice se hemží v blízkosti vodních ploch, aby přilákali samičky. Jakmile dojde k páření, kladou samičky vajíčka na vodní hladinu.

Důležitý zdroj potravy pro ostatní živočichy

Jepice hrají klíčovou roli v potravním řetězci, protože slouží jako zdroj potravy pro ryby, ptáky, netopýry a další hmyzožravé živočichy.

Jsou doma po celém světě

Jepice se vyskytují v různých biotopech po celém světě, od sladkovodních jezer a řek až po mořské prostředí. Dokonce naše nejvyšší české hory mají svoji jepici – krkonošskou (Rhithrogena corcontica). Ta je endemitem (žijícím pouze na daném místě – pozn.) České republiky. V Červeném seznamu ohrožených druhů ČR je jepice krkonošská vedena v kategorii zranitelných.

Tisíce jepičích druhů

Vědci identifikovali tisíce druhů jepic, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a ekologickou funkci.

Mohutná hejna

V některých oblastech se jepice shromažďují v obrovských rojích a vytvářet tak působivé přírodní úkazy.

Vílí křídla

Jepičí křídla jsou průhledná a křehká, což jim při letu propůjčuje éterický vzhled.

Špatní letci

V porovnání s ostatním hmyzem nejsou jepice zdatnými letci a často působí v letu neohrabaně a nevyzpytatelně.

Funkce bioindikátorů

Vzhledem k jejich citlivosti na změny prostředí využívají vědci jepice jako bioindikátory k hodnocení stavu ekosystémů a zjišťování znečištění vody.

Kulturní význam

V některých kulturách mají jepice symbolický význam představující proměnu, znovuzrození a pomíjivost života. A v československé poezii se jepice dokonce ujala v básni Jaroslava Seiferta, ze které jsme citovali v úvodu článku.

Kromě toho, že jepice slouží jako indikátory kvality vody, jsou důležitým zdrojem potravy pro další živočichy a těší rybáře a milovníky přírody po celém světě. Až tedy příště uvidíte vznášet se u vodní nádrže jepici, věnujte chvíli pozornost její kráse a důležité roli, kterou hraje v koloběhu života.

Reklama
Reklama