Přepychová chudoba: Kdyby si chudí v USA založili stát, měl by více obyvatel než Austrálie

Přepychová chudoba: Kdyby si chudí v USA založili stát, měl by více obyvatel než Austrálie

Foto: Bellanoche / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

„USA jsou nejbohatší zemí světa – a přesto je zde větší chudoba než v jakékoli jiné vyspělé demokracii: Pokud by si postižení založili vlastní stát, měl by více obyvatel než Austrálie nebo Venezuela. Čím to je, že když by všechny zdroje měly být k dispozici, existuje tak drastická propast mezi bohatými a chudými, aspiracemi a realitou?“

Spojené státy jsou nejbohatší zemí na světě, přesto je v nich více chudoby než v kterékoli jiné vyspělé demokratické zemi. Každý sedmý Američan žije pod hranicí chudoby, která se za posledních padesát let nepohnula, a to navzdory snahám po sobě jdoucích vlád a rozsáhlým programům pomoci. Proč je v této zemi dolarů tolik nedostatku?" V knize Poverty, by America – volně přeloženo do češtiny Chudoba po americku - uznávaný sociolog Matthew Desmond zkoumá povahu dnešní americké chudoby a příběhy, které si o ní vyprávíme.

Sžíravá studie americké chudoby od sociologa Matthewa Desmonda, autora pěti knih, z nichž za titul Evicted: Poverty and Profit in the American City (volně přeloženo Vystěhovaní: Chudoba a zisk v americkém městě) získal Pulitzerovu cenu (vyšla v březnu loňského roku). Její autor je profesorem sociologie na Princetonské univerzitě v americkém New Jersey, zakladatelem a hlavním badatelem týmu The Eviction Lab. Svými články také přispívá do The New York Times Magazine.

Laboratoř Eviction Lab na Princetonské univerzitě provádí důkladný a nový výzkum příčin a důsledků krize dostupného bydlení a nestability bydlení ve Spojených státech. Vyhodnocuje také řešení pro zmírnění chudoby založená na bydlení a nabízí důkazy o tom, jak může být bydlení účinnou platformou pro podporu ekonomické mobility, zdraví a vitality komunity.

Spojené státy patří mezi deset nejbohatších zemí na světě. Ač to zní nesmyslně, mají ale ze všech vyspělých zemí také nejvíc lidí, kteří žijí pod hranicí bídy. Sociolog a městský etnograf Desmond v knize vydané v březnu 2023 tvrdí: „Vím, jak to změnit“.

Reklama

Desmond, který se zabývá rasismem, sociální izolací, masovým vězněním, bytovou krizí, domácím násilím, epidemií užívání drog jako jsou crack a opiáty, snižováním sociálních dávek a dalšími problémy, tvrdí, že chudoba není důsledkem nedostatku zdrojů nebo dobrých politických nápadů. „Už víme, jak ji odstranit. Nejtěžší je přimět více z nás, aby se o ni zajímali.“

Nová míra chudoby

Chudoba je strádání něčeho, nebo strádání společností přijatelného množství peněz, nebo materiálního bohatství. Nejčastější mírou chudoby v USA je práh chudoby (poverty threshold), který je dán vládou USA. Toto měření popisuje chudobu jako nedostatek zboží a služeb, kterých si lidé mainstreamové společnosti neváží. Oficiální práh chudoby je upravován pro inflaci pomocí indexu spotřebitelských cen.

Podle serveru Burzovní svět americký úřad pro sčítání lidu začátkem loňského září oznámil, že oficiální míra chudoby v USA v roce 2022 činila 11,5 %. Doplňková míra chudoby, která měří účinky vládní pomoci, jako jsou stimulační šeky, byla o něco vyšší a činila 12,4 %. Dále bylo rozšířeno zdravotní pojištění, kdy během celého roku 2022 nebo jeho části bylo pojištěno přibližně 92,1 % Američanů.

Potřebujeme nový „příběh“

V současné době vysvětlují liberálové chudobu nepřekonatelnými strukturálními problémy, zatímco konzervativci zdůrazňují osobní selhání a špatná životní rozhodnutí. Obě analýzy se zříkají odpovědnosti a ignorují skutečnost, že výhody bohatých jsou pouze na úkor chudých. „Je načase, aby se lépe placení občané ,vrátili do příběhu´ a uvědomili si, že hloubka a rozsah chudoby v každém národě odráží naši neschopnost postarat se jeden o druhého. S chudobou se nakonec musí vypořádat celé společenství: všechno to utrpení a nedostatek je naše práce a my to můžeme napravit,“ nastiňuje svoji cestu k nápravě neblahé situace v USA Desmond.

Kdyby jedno procento Američanů s nejvyššími příjmy platilo daně tak, jak jim náleží, americký rozpočet by si každý rok připsal 175 miliard dolarů. To by vystačilo právě na vytažení všech, kdo žijí v chudobě, nad úroveň bídy, uvedla novinářka Jana Ciglerová, žijící v USA, pro Denik N po vydání knihy. „Bohatí by nemuseli platit ani o cent víc než to, co mají, jen by stačilo, aby se daním nevyhýbali. Dokázali bychom vymýtit bídu v USA. A otázka je, proč se to neděje, když na to máme,“ upozorňuje americký sociolog Matthew Desmond ve své nejnovější knize.

Reklama
Reklama