Tajemné bratrstvo Kóryos v době bronzové pustošilo téměř celou Evropu

Tajemné bratrstvo Kóryos v době bronzové pustošilo téměř celou Evropu

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Kóryos byla organizovaná skupina mužů, která tvořila jednu z nejstarších válečných družin na území Evropy. Svými vojenskými akcemi komplikovali život celé řadě národů.

Mladí, svobodní muži opouštěli své domovy a sloužili jako bojovníci po mnoho let. Spekuluje se, že šlo o rituál, který měl tehdejší chlapce přetvořit v muže. Cílem bylo možná také získat majetek pro svou rodinu, do které se po službě mohli vrátit. Členové bratrstva byli často spojováni s vlky nebo psy jakožto symboly smrti. Takto fungoval mystický kult Kóryos.

Od řezu k nacismu

Samotné slovo kóryos pochází z protoindoevropského jazyka. Základem je termín koro označující řez či dělení. Významově se kóryos blíží litevskému karas, které označuje armádu či válku. Myšlenku bratrstva Koyros rozvíjeli od 20. století převážně německy píšící historikové a badatelé. Tyto teorie autorů jako Schurtz, Bluher a Dumezil pak později ovlivnily etnonacionalistické hnutí Volkisch, které v období před druhou světovou válkou propagovali nacisté.

Záhadný rituál

Středobodem spolku Kóryos měl být obřad, do něhož měli být zařazeni dospívající muži ve věku od 12 nebo 13 let až do věku přibližně 18 až 19 let z řad významnějších členů společnosti. Aby mohli vstoupit do skupiny, museli projít různými bolestivými úkoly a zkouškami. Ve skupinkách dvou až dvanácti členů pak opouštěli své domovy na dlouhá léta, aby se postupně zocelili. Po svém návratu mohli být adekvátně začleněni zpět do společnosti.

Mladí muži byli posíláni pryč bez jakéhokoli majetku kromě svých zbraní. Překvapivě pak nebylo jejich cílem škodit lidem, kteří se k nim chovali vlídně a přijali je mezi sebe. Ohledně ostatních však nemuseli mít žádné slitování, a mohli tak krást, loupit či znásilňovat.

Potulní lovci

Život členů spolku Kóryos byl zaměřen především na bojové povinnosti. Zahrnoval lov, drancování a vyprávění hrdinských činů. Předpokládá se, že se právě zde zrodily základy pro dobové balady o násilných bojovnících jednajících ve jménu bohů. Postupem času se z bojovníků staly organizované skupiny, kde se jeden mohl spolehnout na druhého. Tato spolupráce pak zůstává dodnes klíčovým prvkem jakéhokoli armádního útvaru.

Kóryos a stěhování národů

Kóryos sehráli významnou roli při indoevropských migracích a rozvoji indoevropských jazyků v celé Eurasii. Tito mladí válečníci se vydávali na nájezdy, které jim možná pomohly osídlit nová území a umožnily jejich kmeni migraci a expanzi. Naháněli strach celé řadě národů, které z nich ve svých příbězích postupně vytvořily legendy o bojovnících měnících se na vlky či divoké psy. Nutno však říci, že při svém plenění se od těchto zvířat mnohdy příliš nelišili.

Členové spolku Kóryos tak poměrně značně přispěli k formování evropské společnosti. Navzdory své izolovanosti od ostatních národů se tak podíleli na globálním geopolitickém vývoji až do formy, v jaké Evropu známe dnes.

Reklama
Reklama