Život pod rudou vlajkou: Pohled na role žen v socialistickém režimu

Život pod rudou vlajkou: Pohled na role žen v socialistickém režimu

Foto: AllaSerebrina / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V socialistických státech, včetně Československa, byla rovnost žen a mužů zavedena v ústavě, což otevřelo nové možnosti pro jejich účast na trhu práce a vzdělávání. Avšak i přes legislativní změny se ženy často potýkaly s tradičními genderovými rolemi. Rovnocennost na trhu práce, mateřství a nekonečný boj v domácnosti.

Role ženy v socialismu

Článek poodhaluje komplexnost života žen v éře socialismu. V socialistických státech, včetně Československa, byla rovnost žen a mužů zakotvena v ústavě. Dle Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ženy měly zaručený stejný přístup k vzdělání a byly povzbuzovány k aktivní účasti na trhu práce. Přestože na papíře byly ženy rovné mužům, v praxi byly často svazovány tradičními genderovými rolemi.

Žena jako matka

Socialistický stát poskytoval ženám jako matkám podporu prostřednictvím dlouhých mateřských dovolených a finančních příspěvků. Mateřská dovolená v socialistickém Československu byla obvykle nastavena na tři roky, což byl jeden z nejdelších standardů v Evropě.  Mateřský příspěvek se poskytoval do 1 roku dítěte ve výší 500 Kčs až 1200 Kčs, dle počtu dětí. 

Finanční příspěvek na mateřství byl nastaven tak, aby odpovídal základním potřebám, ale často nedostačoval na pokrytí všech nákladů spojených s péčí o dítě. Z tohoto důvodu většina žen dobu tří let mateřské dovolené nevyčerpala a po roce nastoupily zpět do zaměstnání, aby bylo možné zajistit finanční fungování rodiny. Cena plenek a kojenecké výživy, jako byl Sunar, byla relativně vysoká ve srovnání s průměrným příjmem, což rodinám s malými dětmi přinášelo finanční zátěž.

Rovnocenné postavení žen na trhu práce

Socialismus přinesl ženám emancipaci a rovnocenné podmínky na trhu práce. Žena již v této době nebyla vnímána jako druhořadá osoba, která se má starat pouze o domácnost, naopak s ní bylo počítáno při tvorbě socialistických vizí v pracovním procesu.

Výrazný posun nastal také v tom, že ženy nebyly omezeny na tradiční „ženské profese“. Měly možnost angažovat se ve vědeckých oborech, technologii a dalších odvětvích, což přispělo k rozšíření možností vzdělávání pro ženy. Podle Českého statistického úřadu bylo v období socialismu v Československu zaměstnáno přes 90 % žen ve věku 15–54 let, což bylo jedno z nejvyšších čísel v celém socialistickém bloku. 

Reklama

Lepší pracovní pozice byly pro ženy nově důležité také při rozvodu, kdy žena, která byla schopna zajistit finančně sebe i děti, byla při soudu plnohodnotný protivník.

Žena v domácnosti aneb druhá směna ženy

Nebylo to jen udržování domácnosti a péče o rodinu, co definovalo úlohu ženy v socialistické domácnosti. Jedním z nejvýznamnějších aspektů této role byla neustálá snaha o získání nedostatkových zboží a potravin, které byly v té době vzácností. Aby se na rodinném stole občas objevily pomeranče či banány, nebo aby domácnost disponovala kvalitním pracím prostředkem a teplou zimní bundou, vyžadovalo to nejen zručnost a důvtip, ale také vynikající organizační schopnosti a rozsáhlou síť kontaktů. Ženy často trávily dlouhé hodiny ve frontách, navštěvovaly četné obchody a využívaly každé příležitosti k výměně nebo získání žádaného zboží. Tento každodenní boj o základní potřeby byl neviditelnou, avšak klíčovou součástí jejich životů, která vyžadovala nejen fyzickou vytrvalost, ale i emocionální odolnost vůči stálému nedostatku a omezením.

Reklama
Reklama