Žily na Marsu starověké civilizace?

Žily na Marsu starověké civilizace?

Foto: NASA images / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Otázky ohledně vyspělého života na rudé planetě pálí lidstvo již odnepaměti. Je skutečně možné, že by na Marsu v minulosti žila jiná rasa? A pokud ano, mohla evolučně dospět do stejného stádia jako my, nebo nás ve vývoji dokonce překonat?

Teorie týkající se existence dávných civilizací na okolních planetách naší soustavy je předmětem dohadů a spekulací již řadu generací. Největším favoritem na planetu poskytující zázemí pro možný mimozemský život je přitom hned sousední Mars. Proč tomu tak je, a byly otázky týkající se života na Marsu dostatečně zodpovězeny, nebo nad rudou planetou v tomto ohledu stále visí otazník?

Mars je v mnoha ohledech slibnou planetou pro život

Důvodů, proč je právě Mars nejčastěji skloňován v souvislosti s existencí mimozemské civilizace, je hned několik. Jeho velikost je v porovnání se Zemí celkem obdobná (ve srovnání s jinými planetami), a také jeho vzdálenost od Slunce nasvědčuje tomu, že je rudá planeta místem, kde by život mohl existovat podobně snadno, jako na naší, modré planetě.

Doposud objevené důkazy navíc nasvědčují, že na Marsu v minulosti byla i voda, která je často předpokladem pro vznik a vývoj prvotních mikroorganismů, a tedy potažmo života vůbec. Povrch planety kdysi dávno smáčely toky řek a mělká moře.

Na Marsu byla voda, Zdroj: cobalt88/ Shutterstock

Co se týče atmosféry, ta je na Marsu oproti Zemi o něco hustší. Naopak průměrná teplota je na povrchu rudé planety nižší a naší pokojové teploty okolo 20 °C dosahuje pouze v oblastech okolo rovníku. Oproti tomu na pólech často klesá i na -150 °C. Je tedy jasné, že pokud kdy na Marsu existovala nějaká vyspělejší civilizace, musela být na tyto podmínky řádně uzpůsobena. Za předpokladu, že se však vyvíjela přímo na rudé planetě, lze očekávat, že jí životní podmínky Marsu byly více než vlastní.

Důkazy o možných civilizacích na rudé planetě

Lze současnými technologiemi vůbec jednoznačně dokázat, že na Marsu nikdy neexistoval vyspělý život? Vědci se ve svých názorech na tuto problematiku neshodují. Doposud neexistuje žádný jednoznačný důkaz o tom, že se na rudé planetě život vůbec vyskytoval. Existují pouze náznaky. I v tomto ohledu však existuje řad nejrůznějších úvah, které se zatím nepodařilo vyvrátit.

Na Marsu tak mohla civilizace v minulosti existovat, avšak v důsledku nějaké nepředvídatelné události došlo k jejímu zániku. Mohlo se tak stát z několika důvodů – vyčerpání surovin z povrchu planety, nepříznivé podmínky pro život dané civilizace, případně také útok jiné rasy – to vše jsou teorie, které dnes nelze jednoznačně potvrdit ani prokázat jejich neplatnost.

Reklama

Poměrně uznávanou možností ohledně života na Marsu je pak ta, že život na rudé planetě stále existuje, je však ukryt někde hluboko pod marťanským povrchem. To je nejoptimističtější, ale stále vědecky reálný pohled na život na Marsu. Možná, že se život na Marsu uchytil již na počátku, a když Mars přišel v důsledku vývoje planetárního systému o svou atmosféru, zůstalo zde několik vysoce odolných živočichů v jakémsi zmrazeném, pozastaveném stavu.

Pokud je tomu tak, pak se pod povrchem Marsu stále nacházejí organismy. Možná v mělkých píscích jen několik metrů nebo dokonce pouhých centimetrů pod dosud probádaným povrchem. Pravděpodobně se jedná pouze o jednobuněčný život, který možná ani nedosahuje složitosti eukaryotické buňky, ale život na jakémkoli jiném světě než na Zemi by i tak znamenal pro vědu revoluci.

NASA prověřuje život na Marsu, který má potenciál, Zdroj: e71lena/ Shutterstock

Život na Marsu prověřuje také NASA

Tuto teorii uznávala také vesmírná agentura NASA, která ve svém projektu zaměřeném na průzkum rudé planety využila sondu Perseverance, jejímž úkolem bylo přinést důkazy o možném životě na Marsu. Přestože sonda již provedla řadu experimentů, které poukazují spíše na neexistenci života na této planetě, stále nelze výsledky těchto pokusů brát za jednoznačně směrodatné, jelikož Mars byl dosud prozkoumán jen ze zlomku svého potenciálu.

Kdo ví, možná se tak v brzké době dočkáme důkazů, které možnost starověkých civilizací na Marsu připustí? V souvislosti s plánovanou kolonizací rudé planety pak bude lidstvo schopné jednou provždy prověřit tyto dosud nepotvrzené domněnky na vlastní kůži a naživo.

Reklama
Reklama