Záhada kolonie Roanoke: před 440 lety zmizeli beze stopy všichni tamní kolonisté

Záhada kolonie Roanoke: před 440 lety zmizeli beze stopy všichni tamní kolonisté

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V roce 1587 se na ostrově Roanoke stala nevysvětlitelná událost a jedna z nejznámějších záhad historie USA. Po několika letech od založení kolonie se všichni tamní osadníci ztratili takřka beze stopy. Záhada dala vzniknout americké legendě.

Kolonii založil proslulý mořeplavec

O kolonizaci ostrova Roanoke, ležícího u východního pobřeží Severní Ameriky (dnešní Severní Karolína), se rozhodl proslulý anglický mořeplavec Sir Walter Raleigh. Raleigh k tomu získal povolení od královny Alžběty I. Roku 1585 vyslal na ostrov první skupinu osadníků, která zde založila malou osadu. O dva roky později tam dorazila další skupina vedená pozdějším starostou Johnem Whitem, díky které se kolonie rozrostla na asi 115 osadníků. Do budoucna byl v plánu další rozvoj osady. Jednalo se o vůbec první trvalou anglickou kolonii v Novém světě

Osadníkům brzy došly zásoby

Zpočátku se vše zdálo být v pořádku, ale následující rok zpustošila Roanoke velká bouře, která poškodila lodě a zásoby osadníků, což situaci zkomplikovalo. V srpnu 1587 byl starosta White nucen odplout do Anglie s úkolem získat pro kolonii další zásoby a pracovní sílu. Ve zprávách poslaných na ostrov prosil kolonisty, aby se mu ozvali, když se všechno zlepší. White se úspěšně doplavil do Anglie. Navzdory válce Anglie se Španělskem se mu nakonec podařilo pro Roanoke získat další podporu. 

Na ostrově nebylo po kolonistech ani památky

V roce 1590 se White vrátil zpět na ostrov a nevěřil svým očím. Vesnice byla opuštěná a všechny domy prázdné. Po jeho ženě, dětech i malé vnučce (prvním dítěti anglických osadníků, které se narodilo v Novém Světě), nebylo ani památky. Zůstal zde pouze podivný nápis vyřezaný do stromu uprostřed osady. Text, jehož přesný význam zůstává dodnes záhadou, zněl „Croatoan“ („Chorvatský“). V úvahu přicházela spojitost s nedalekým jižně ležícím ostrovem Croatoan (dnes Hatterasův ostrov), který byl obýván stejnojmenným indiánským kmenem.

Mapa Girolama de Verrazzano o plavbě jeho bratra Giovanniho podél východního pobřeží Ameriky v roce 1524
Mapa Girolama de Verrazzano o plavbě jeho bratra Giovanniho podél východního pobřeží Ameriky v roce 1524 | Zdroj: Public domain, Wikimedia commons

Španělé, domorodci nebo moře?

Podezření nejprve padlo na nepřátelské španělské vojáky, kteří pochodovali z Floridy a mohli kolonisty zmasakrovat, což se ale nikdy nepodařilo dokázat. Pravděpodobnější teorií byl přesun kvůli nedostatku zdrojů do vnitrozemí, nebo na ostrov Croatoan, kde byli kolonisté buď pobiti domorodci, nebo naopak zachráněni tím, že je indiáni přijali mezi sebe. Další možností bylo pohlcení rozbouřeným mořem při pokusu o odplutí zpět do Anglie. Většina historiků se přiklání k hypotézám o přírodních katastrofách nebo o konfliktu s indiánskými domorodci. 

Odpověď zatím nepřinesl ani moderní výzkum

V roce 2007 vědci začali sbírat a vyhodnocovat DNA místních rodin s cílem zjistit, zda jsou příbuzní ztracených osadníků. Ačkoliv se tajemství kolem jejich zmizení zatím rozluštit nepodařilo, existuje na celé situaci jedna pozitivní věc. Zkušenosti z Roanoke nejspíše pomohly o 17 let později úspěšně založit novou anglickou kolonii v Jamestownu, který leží jen o kousek severněji od Roanoke.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama