V lesích číhá smrt: Jedovaté houby s pohádkovými jmény

V lesích číhá smrt: Jedovaté houby s pohádkovými jmény

Foto: Andrey Armyagov/ Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Všechny houby jsou jedlé, některé však pouze jednou – tak praví staré přísloví, které platí dodnes a je s trochou nadsázky skutečně pravdivé. Představujeme deset zástupců hub, které se konzumovat opravdu nedoporučuje.

Otravy však mohou mít za následek nejen nepříjemné zážitky z pobytu v nemocnici, ale bohužel i trvalé poškození zdraví a v nejhorších případech až úmrtí. Řada otrav je přitom zcela zbytečná a při troše pozornosti a znalosti základních pravidel pro sběr hub se jim dá zabránit. Podle magazínu 21. století je třeba se vyvarovat minimálně těchto deseti druhů:

Muchomůrky

1. Muchomůrka zelená

Je považována za vůbec nejjedovatější houbu v Evropě a Severní Americe. Z čísel vyplývá, že tato houba má na svědomí až 90 % smrtelných otrav z hub. Jako smrtelná dávka se uvádí 50 g houby zasyrova, čili jedna plodnice. Velice zrádné na celé houbě je, že přeživší se víceméně shodli na tom, že chutná výtečně.

2. Muchomůrka tygrovaná

Přestože má na svědomí zřejmě nejvyšší počet otrav, přesto jen malý počet končí smrtí „jedlíka“. Smrtelné jsou výjimečně, pouze po požití velkého množství. Účinky jedu připomínají stav opilosti. Tato houba se nejvíce zaměňuje za jedlou muchomůrku růžovku, nazývanou lidově masák.

3. Muchomůrka červená

„Pohádková“ muchomůrka červená sice patří mezi jedovaté houby, ke smrtelné otravě však přispěje vskutku výjimečně. Při požití dochází k halucinacím a nevolnostem, při pravidelném užívání mohou nastat trvalé zdravotní následky.

Závojenky

4. Závojenka jarní

Podobně jako celá řada dalších druhů závojenek je i tato prudce jedovatá. Způsobuje silné průjmy, vedoucí k dehydrataci organismu.

5. Závojenka olovová

Patří mezi prudce jedovaté houby. Za několik hodin po jídle způsobuje silné zvracení a průjmy, které trvají i několik dní. Průběh otravy vede k vysílení postiženého a ve vzácných případech může otrava skončit i smrtí.

Reklama

6. Ucháč obecný

Je jistým způsobem problematický. Dlouho byl masově konzumován, dokonce byl v našich zemích i tržní houbou. Dnes víme, že ucháč zasyrova obsahuje jedlé látky, ale jejich množství se liší u každé plodnice.

7. Čepičatka jehličnanová

Obsahuje jedy zvané peptidické alkaloidy – amanotoxiny. Jedná se o smrtelně jedovatou se stejnými toxiny, jaké obsahuje muchomůrka zelená, pouze v nižších koncentracích. Smrtelná dávka odpovídá zhruba 13 plodnicím.

8. Pavučinec plyšový

Tak zvaný „plyšák“ patří mezi nejzákeřnější houby vůbec. Dlouhou dobu si totiž lidé nespojovali zdravotní potíže s konzumací houby, jelikož se příznaky otravy objevovaly s odstupem. Smrtelná dávka je udávána 30 – 100 g syrové houby.

9. Vláknice začervenalá

Ačkoliv tato houba není v našich krajích příliš známá, o to nebezpečnější může být. Hlavní jedovatou sloučeninou je alkaloid muskarin. Příznaky otravy se objevují brzy po požití pokrmu, nejpozději do dvou hodin. Smrtelná dávka je 40 až 50 g. Protijedem muskarinu je alkaloid atropin.

10. Čechratka podvinutá

Dříve byla považována za jedlou, zlom však způsobilo několik otrav po jejím pozření. Vědcům se však dodnes nepodařilo najít žádné toxické látky, které by mohly způsobovat otravu. Pro mykology tak tato houba zůstává záhadou.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama