Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství

Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství

Foto: Tony Newbould / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pravděpodobně každý někdy slyšel o anglickém monolitovém monumentu Stonehenge. Málokdo už ale ví, že nejde o jediný tajuplný útvar na území Anglie. Například Thornborough Henges také vypráví zajímavý příběh.

Předpokládá se, že místo Thornborough Henges, které se nachází nedaleko Riponu v severním Yorkshiru, vzniklo v období 3500 až 2500 let př. n. l., tedy na samém konci pravěku. Lokalita se skládá ze tří obřích kruhových zemních valů o průměru více než 200 metrů. Každý z útvarů se pak označuje slovem henge, odkud se přenesl i do samotných názvů těchto pozoruhodných děl.

Význam henge a jejich původ

Podle Historic England jsou henges „ohrazení, kde na rozdíl od těch s obranným účelem leží příkop uvnitř břehu“. Poněkud ironicky tento popis znamená, že Stonehenge vlastně není henge, protože příkop leží mimo jeho obvodový val. K čemu ale tyto stavby sloužily?

Je jen málo pravděpodobné, že by byly využívány k obranným účelům. Mohly tak být spíše místem setkávání pro obchod, bohoslužby, či možná měly význam pro astrologii. Posledně jmenovaná teorie je oblíbená u Stonehenge, ale na rozdíl od Stonehenge jsou vztyčené konstrukce, které kdysi označovaly Thornborough Henges, dávno pryč.

Thornborough - Pohled na střední a severní henges
Thornborough – pohled na střední a severní hengy | Zdroj: Terry Robinson / Creative commons, CC-BY-SA

Pravděpodobně se jednalo o chrám astrologie

Thornborough Henges je poměrně izolované od dřívějších i současných osídlení, což mohlo naznačovat, že sloužilo jako jakýsi mimoměstský hřbitov nebo místo, kde se rituálně pohřbívali mrtví. Tuto teorii však vyvrací důkazy, které tuto stavbu řadí k památkám typu cursus, které měly často právě astrologický význam.  Mnohé z těchto monumentů jsou totiž postaveny podle pozic nebeských těles, čímž je jejich účel poměrně jednoznačně dán.

Existuje ještě jedno vodítko, které napovídá o skutečné povaze Thornborough Henges, možná všech hengů, a tím jsou ruiny normanského kostela z 12. století uvnitř henge v Knowltonu v Dorsetu. V historii existují důkazy o tom, že posvátné prostory si přivlastnila další dominantní kultura, v tomto případě si křesťanství přivlastnilo pohanství. Zvyky a rituály se nemění ze dne na den, ale probíhají po určitou dobu. Proto kostel uvnitř henge v Knowltonu naznačuje, že i původní místo bylo zasvěceno bohoslužbám.

S ohledem na tento fakt tak lze uvažovat o tom, že Thornborough Henges, které je svou podobností bližší Knowlton Henge než Stonehenge, bylo také posvátným prostorem. Odpověď však zatím zůstává zahalena tajemstvím.

Reklama

Až donedávna byla památka soukromým majetkem

V únoru 2023 darovala společnost Tarmac, která vyrábí stavební materiály, lokalitu Thornborough Henges organizaci Historic England, čímž se stala nedílnou součástí sbírky národního dědictví. Pozemek, známý také jako „Stonehenge severu“, byl dříve součástí pískovny a štěrkovny Nosterfield.

Díky tomu tak snad bude toto velkolepé dílo, které v sobě nese tisíciletí anglické historie, i nadále zachováno pro budoucí generaci. Možná se navíc díky Thorborough Henges někdy dozvíme skutečný účel těchto záhadných staveb, které zdobí řadu míst po celé Anglii.

Reklama