Sexuální život papežů aneb Otřesné příklady tvrzení „káže vodu, pije víno“

Sexuální život papežů aneb Otřesné příklady tvrzení „káže vodu, pije víno“

Foto: Raphael / Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Byl to papež zkažených mravů, Lev III. (795-816), který v prosinci roku 800 korunoval v Římě císaře Karla Velikého. Byl proslulý svou láskou k dobrému jídlu, vínu a především k tělesným rozkoším, jež unikl pokusu o atentát, který zosnovali dva kněží toužící zbavit Řím a církev tohoto zkaženého papeže.

Štěpán IV. (816-817) byl papežem jen několik měsíců, ale jeho nástupce Paschal I. (817-824) vedl zhýralý život, který během sedmi let jeho pontifikátu proměnil Svaté město a papežský palác v prokletá místa, kde byl dán volný průběh všem nepředstavitelným sexuálním zvrácenostem, popsal situaci, která od nepaměti panovala mezi nejvyššími hodnostáři katolické církve, web Le Mouvement Matricient.

Papežův soukromý nevěstinec

Lothaire (795-855), vnuk Karla Velikého, byl při své cestě do Říma, kde měl být korunován císařem, pohoršen všemi těmito nepořádky a učinil Paschalovi několik velmi přísných napomenutí. Svatý otec Lothairovi slíbil nápravu mravů, ale jakmile se k němu obrátil zády, Paschal I. uvěznil dva pokorné kněze za to, že odsoudili jeho zvrácené chování. Jako exemplární trest jim byly před setnutím vyrvány jazyky a oči.

Později se zdálo, že pontifikát Lva IV. (847-855) je mimo podezření, dokud někteří tehdejší kronikáři neuvedli, že pontifik zřídil ve svém domě klášter jeptišek, aby se s nimi oddával „velmi mučivým" sexuálním radovánkám.

Legenda o „papeži Janě“

Právě od konce pontifikátu Lva IV. vzniklo několik legend se sexuálním podtextem, které posílily příběh „papežky Jany“. Je velmi nepravděpodobné, že by kolem roku 856 nastoupila na křesťanský trůn po Lvu IV. žena, jak říká legenda, která vznikla v polovině 13. století a vyprávěla písněmi trubadúrů a ministrantů, popsal web na základě magazínu L'Écho des Cantons.

Reklama

Homosexuální papež ve vězení, zavražděný svými „miláčky“

Tento příběh byl pravděpodobně inspirován nešťastným příběhem zhýralého papeže Jana VIII. (872- 882). Jan VIII. byl znám jako zhýralý papež, který byl opakovaně uvržen do vězení, protože se nevěnoval svým pontifikálním povinnostem. Tento homosexuální papež, který miloval mladé chlapce, tragicky skončil rukou členů rodiny jednoho ze svých „milenců", kteří, když zjistili, že jed, který mu podali, nepůsobí dostatečně rychle, rozbili mu lebku kladivem.

Papež drag queen

Jiné prameny uvádějí, že v polovině 9. století si anglický kněz jménem John, uznávaný homosexuál, získal přízeň kardinálů v Římě natolik, že byl po smrti Lva IV. v roce 855 téměř zvolen papežem. Pravděpodobně na památku tohoto velmi zženštilého Jana, kterého jeho přátelé běžně nazývali Johankou, se zrodila legenda o papežce, která byla údajně anglického původu. Trubadúři a minstrelové 13. století k této historce posměšně a výsměšně dodávali, že Jan mohl porodit dítě právě v den své korunovace, protože v jeho sexuálním chování nic nenasvědčovalo tomu, „... že je muž...". Tak byla ve zmatku a pokřivených myslích podnícena legenda o slavné papežce Johance.

Drag queen je většinou muž, který svým oblečením a chováním karikuje ženu, a to pro zábavu nebo s uměleckým cílem. Při stylizaci do ženské role se přehánějí některé charakteristiky (jako např. líčení), aby bylo dosaženo komického, dramatického či satirického efektu. Pro některé muže je vystupování jako drag queen zaměstnání.

Řím, město neřesti a hýření

Za pontifikátu Jana IX. (898-900) se do Říma vrátil klid, ale netrval dlouho, protože když na svatopetrský stolec usedl Benedikt IV. (900-903), v tzv. Věčném městě bohužel na dlouhá desetiletí opět zavládla korupce. Pro přesnější ilustraci atmosféry, která v Římě panovala po celé 10. století, uveďme citát anglického krále Edgara zvaného Mírumilovného  (944-975), který v projevu ke svým biskupům nelichotivě popsal, co viděl při jedné ze svých cest do města papežů:

„Kněžské domy se staly hanebným útočištěm prostitutek, žonglérů, provazochodců, akrobatů atd. a sodomitů (homosexuálů)... v papežově rezidenci se ve dne v noci hraje... bachovské písně (pijácké), chlípné tance a zhýralost Messaliny nahradily půst a modlitbu. Takto tito hanební kněží rozhazují dědictví chudých, almužny knížat, či spíše cenu Kristovy krve". - Edgar Mírumilovný  (944-975), anglický král

„Kněžské domy se staly hanebným útočištěm prostitutek, žonglérů, provazochodců, akrobatů atd. a sodomitů (homosexuálů)... v papežově rezidenci se ve dne v noci hraje... bachovské písně (pijácké), chlípné tance a zhýralost Messaliny nahradily půst a modlitbu. Takto tito hanební kněží rozhazují dědictví chudých, almužny knížat, či spíše cenu Kristovy krve".

Messalina byla manželkou římského císaře Claudia (10-54) a byla známá tím, že se oddávala hýření všeho druhu, dokonce i prostituci. Její manžel se cítil opovrhovaný, a když se dozvěděl, že se provdala za svého mladého milence Silvia, nechal ji zavraždit.

Jan XII: pornokrat

Jan XII. byl bezpochyby jedním z papežů, kteří nejvíce šokovali své současníky. Kronikáři ho několikrát označili za „antikrista sedícího v Božím chrámu". Narodil se jako Oktavián a papežem se stal ve svých 18 letech pod jménem Jan XII. Mladý papež byl vnímán jako hrubý člověk, který se oddával hýření a z Lateránského paláce udělal skutečný nevěstinec. V roce 963 byl sesazen synodou biskupů, která ho shledala vinným ze svatokrádeže, vraždy, cizoložství a incestu, přesto se mu podařilo znovu získat převahu nad Lvem VIII., který byl zvolen na jeho místo. Podle legendy zemřel na mrtvici při sexu s vdanou ženou.

Reklama
Reklama