Potvrzeno: Záhadný přenos věcí tisíce kilometrů ze starověkých Athén na opuštěný ostrov

Potvrzeno: Záhadný přenos věcí tisíce kilometrů ze starověkých Athén na opuštěný ostrov

Foto: f11photo / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na ostrově Palagruža pobývali lidé již před 9 000 lety, byl dokonce domovem Dioméda, řeckého hrdiny Trojské války. Na ostrov se dostanete pouze lodí. Ocitnete se tak v příbězích starých Řeků, Římanů, benediktinů i rybářů z Komiže, obklopeni unikátní přírodou.

Stopy lidí od starověku

Hluboké ticho na ostrově Palagruža přerušily lidské kroky již v 6. tisíciletí před naším letopočtem. Od té doby lidé neustále navštěvují osamělý ostrov, který lákal na magnetickou přitažlivost své krásy a poklid mezi příslušníky různých civilizací a ulehčoval jim cestovat z jednoho břehu Jadranu na druhý. Archeologické vykopávky, z nichž nejstarší patří do doby raného neolitu, svědčí o důležitosti ostrova.

Daleká cesta keramiky

Zvlášť zajímavý je objev úlomku vzácné keramiky, jež se vyráběla v Aténách od konce 6. století před naším letopočtem. Na otázku, jak se tato keramika dostala na tento malý ostrov na širém moři, na ostrov bez pitné vody, našli archeologové odpověď v pověsti o Diomedovi.

Podle dokumentujících tweetů přímo z místa vykopávek, které pravidelně přidávala na Twitter doktorka Maja Míšeová z Cambridgské univerzity, oblast pro Středomořskou archeologii a vědu, je historie tohoto malého ostrova fascinující. "Archeologické vykopávky byly prováděny pouze na rovném povrchu ostrova. Tato malá oblast představuje historii lidské přítomnosti na Palagruži od neolitu až po současnost, " začíná archeoložka.

Období neolitu

"Úlomky keramiky Impresso byly nalezeny na dvou místech na ostrově a potvrdily přítomnost raně neolitických námořníků. Palagruža byla součástí mostu ostrovů, který umožnil brzký přechod přes Jaderské moře a rozšíření zemědělství na východním Jadranu."

Pozdní doba kamenná/starší doba bronzová

"Po pauze 1800 let se lidé opět začali plavit do Palagruže," popisuje Míšeová. "Velké množství pazourkových šípů, obsidián z Lipari, stejně jako úlomky cetinské keramiky, zdobené nádoby vedou k závěru, že ostrov sloužil jako námořní svatyně."

Od 6. do 1. století př. n. l.

"Enormní množství úlomků černočervených figurových váz, většinou souprav na pití vína, ukázalo, že v té době a) ostrov navštěvovali převážně athénští námořníci a b) byl proveden nějaký rituál v úlitbě – obětovalo se víno."

Reklama

Diomedes

Na ostrově byla nalezena keramika s vepsaným jménem řeckého hrdiny Diomeda. Byl hrdinou trojské války, potrestán bohy za toulání na Západě. Zabili ho piráti na Jadranu a z jeho přátel se stali rackové (podle antického mýtu)

Kostel a maják

Od 4. stol. n. l. byla vystavěna nejprve římská Diomedova pevnost, v raném středověku kostel sv. Michala a v 19. století dokonce maják, který dnes slouží jako hotel.

Aktuální informace potvrdila domněnku

Podle dr. Míšeové "10.7. archeologie potvrdila, že na ostrově Palagruza byla svatyně Diomedes a že námořníci přicházející z Athén na cestě k řece Pád se zastavili a obětovali víno. Římská pozdně republikánská keramika na ostrově ukazuje, že ostrov byl i nadále námořním útočištěm."

Reklama
Zdroj článku:
Reklama