Prašná apokalypsa v USA: Odnesla tolik hlíny, jako při prokopání Panamského průplavu

Prašná apokalypsa v USA: Odnesla tolik hlíny, jako při prokopání Panamského průplavu

Foto: Everett Collection / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Období sucha a prašných bouří, které začalo v roce 1930 a trvalo osm let, patří k nejdrsnějším událostem Velké hospodářské krize. Zasáhlo Texas, Colorado, Nebrasku, Oklahomu a tisíce lidí donutilo opustit své domovy. Co bylo její příčinou?

Dust Bowl" neboli Prašná mísa je výraz používaný pro prérijní oblasti Spojených států a Kanady ve 30. letech 20. století. Vyskytovala se od Saskatchewanu a Manitoby na severu až po Oklahomu a části Texasu a Nového Mexika na jihu. V těchto oblastech se tvořilo mnoho silných prašných bouří ze sucha.

Ty způsobily velké škody na hospodářství, ekologii a zemědělství v oblastech Dust Bowl. Byla to nejhorší katastrofa způsobená člověkem v dějinách USA. Jednalo se o mnoho prašných bouří, které se opakovaly po mnoho let. Konec apokalypsy přinesl až rok 1939, kdy byly přijaty zákony na ochranu půdy, a do států v oblasti Velkých prérií se vrátil déšť.

Příčiny

Lidé, kteří žili v oblasti Dust Bowl, byli většinou zemědělci. Kombinace dlouholetého nezodpovědného pěstování plodin, pustošení pastvin dobytkem a nedostatek srážek způsobily totální vyčerpání půdy. Z úrodné ornice se stala prašná zemina a bouře doprovázené silným větrem ji zvířily a jemný prach zahalil města v dusivém oblaku a ničil zemědělskou půdu.

„Černá neděle"

Jedna ze „slavných“ bouří ze 14. dubna 1935, nazývaná Černá neděle, byla tak silná, že zahalila desítky měst do černých mraků prachu a znemožnila vidět oblohu nebo jen na pár metrů před sebe. Spisovatel Timothy Egan říká, že bouře Black Sunday „odnesla dvakrát více hlíny, než kolik bylo vykopáno ze země při stavbě Panamského průplavu".

Důsledky

Období Dust Bowl je dodnes považováno za jednu z nejhorších ekologických katastrof v historii Spojených států. Mnoho tisíc lidí zemřelo na následky nadýchání se prachu nebo hladem. Mnozí další, kteří přežili, přišli o všechno, co měli, a opustili oblast, aby si našli práci v jiných částech země. Těmto lidem se říkalo „uprchlíci z Dust Bowl".

Ponaučení a umění

Závažnost katastrofy později vedla k většímu využívání střídání plodin, zalesňování a dalších technik k zachování kvality a množství ornice na amerických a kanadských farmách. Vzniklo mnoho písní, knih a uměleckých děl, které vyprávějí příběhy lidí postižených prachovými bouřemi. Mezi nejznámější díla patří romány Johna Steinbecka Hrozny hněvuO myších a lidech, písně folkového zpěváka Woodyho Guthrieho a fotografie Dorothey Langeové, která vyfotografovala mnoho uprchlíků z Dust Bowl a jejich rodiny.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama