V Peru byla objevena rozsáhlá stavba elity říše Wari. Největších pařmenů předkolumbovské Ameriky

V Peru byla objevena rozsáhlá stavba elity říše Wari. Největších pařmenů předkolumbovské Ameriky

Foto: Ilustrační foto z města Ayacucho, Peru. Zdroj: EduardoZambrano from Lima, Peru - Wari / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Archeologové objevili ve městě Nazca v Peru dvoupatrovou budovu postavenou předkolumbovskou civilizací Wari, jinak zvané Huari, která obývala Andskou oblast. Objev potvrzuje rozsah velmi vlivné a neotřelé komunity před příchodem španělských kolonizátorů.

Tým španělských archeologů objevil v oblasti Ica na jihozápadě Peru rozsáhlou stavbu, kterou postavili lidé z předkolumbovské civilizace Wari (Huari), jež obývala Andy mezi 7. a 13. stoletím. Vědci z Barcelonské autonomní univerzity a univerzity v Almerii upřesnili, že dvoupatrová budova se silnými kamennými zdmi z adobe čili nepálených cihel byla objevena po více než roce výzkumných prací v oblasti města Nazca, které se nachází ve stejnojmenné provincii, uvedl server Naukawpolsce.

Přestože terénní práce začaly v roce 2005 v lokalitě El Trigal u řeky Aja, teprve v loňském roce se potvrdilo, že byly nalezeny pozůstatky kultury Wari (Huari), andské civilizace, která se zrodila v centrálních Andách přibližně v 7. až 13. století našeho letopočtu. Tato civilizace je známá svým vyspělým urbanistickým plánováním, složitým systémem kamenných cest a výrobou vysoce kvalitních textilií, napsal web Infobae.com.

Pařby, pivo, párty v nevídané podobě

Zajímavé informace o tom, jak Wariové milovali dobré jídlo a pití, a ještě raději pořádali opulentní párty a pijatiky, si můžete přečíst v našem článku Huari aneb Jihoamerická říše, která zanikla po poslední rituální pařbě: Huariové pořádali takové párty, které neměly v tehdejším světě obdoby. Byly to párty takového rázu, že, „by byl překvapen i sám svatý Patrik s jeho čtyřlístkovanými spodkami“. Údajným důležitým faktorem pro dlouhověkost této říše bylo neustálé zásobování pivem, dočtete se – a mnohem více - v našem článku o této zajímavé předkolumbovské civilizaci.

„Od roku 2012 se vykopávky soustředily na lokalitu El Trigal III, kde bylo nalezeno sídliště z doby státu Cahuachi, z 1. až 4. století n. l., tedy z doby, která odpovídá geoglyfům se zvířecími postavami známými jako Nasca Lines," uvádí se na internetových stránkách Autonomní univerzity v Barceloně.

Reklama

Archeologové určili, že „rozsáhlá stavba", jejíž rozloha činila přibližně 130 m2, byla využívána mezi 7. a 10. stoletím. Podle nich měla stavba s bíle a žlutě natřenými stěnami dvě patra a také nádvoří, které pravděpodobně sloužilo k uskladnění zboží. V prvním patře byly nalezeny zbytky potravin, což znamená, že prostor pravděpodobně sloužil k přípravě jídla, uvedl i server El Espanol.com. Podle zjištění týmu se předpokládá, že budova patřila společenské skupině císařské vládnoucí třídy, která ve státě Wari dominovala a která se specializovala na obchod, výrobu a skladování potravin a také na řemesla.

Španělští badatelé ve svém komuniké uvedli, že cenným objevem je nejen nález budovy, ale také potvrzení dřívějších domněnek, že civilizace Wari obývala také oblasti v blízkosti Tichého oceánu. Objev rovněž prokázal, že dosah komunity Wari před příchodem španělských kolonizátorů zasahoval i do oblastí v jižní části Peru.

Podle webu Infobae.com archeology překvapilo, že kultura Wari vzkvétala v peruánských horách, konkrétně v oblasti Ayacucho, tisíce kilometrů od Nazcy, která se nachází na pobřeží země. Jeho politická kontrola se však postupně rozšířila a obsadila také některé oblasti severního Peru. „Má se za to, že tato politická expanze vytvořila impérium s významnou vahou vojenské aktivity dobývání území, ale také s aliancemi a pakty s dominantními skupinami z různých regionů, jak by tomu mohlo být v případě údolí Nazca,“ uvedli.

Kdo objevil kulturu Wari?

Objevení kultury Wari pro moderní svět nelze připsat jediné osobě, protože šlo o postupný proces, na němž se v průběhu času podíleli různí archeologové a badatelé. První zmínky a výzkumy kultury Wari se objevily v 19. století, kdy peruánští i zahraniční badatelé a sběratelé začali sbírat a popisovat artefakty, ale teprve během 20. století se jejich studium prohloubilo. Rozpad kultury Wari znamenal začátek období politické roztříštěnosti, které předcházelo vzestupu incké říše.

Jedním z předních objevitelů byl peruánský archeolog Julio C. Tello, který v první polovině 20. století prováděl rozsáhlé výzkumy. Tello objevil lokalitu Chavín a uznal význam kultury Wari jako významného předchůdce Inků a prosazoval myšlenku autochtonního (domorodého) původu vysokohorských andských kultur, popsal Infobae.com.

Reklama
Reklama