Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jiný

Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jiný

Foto: Nomad_Soul / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem. To je pentagram. Symbol, kterému je přisuzována nejenom magická ochranná funkce. V dávné historii získal tento obrazec i mnoho dalších významů. Spojován je nejenom s okultismem, ale také se satanismem či s německou lidovou slovesností.

Pentagram má opravdu bohatou historii

Pentagram je nejčastěji spojován s okultismem. V dávné historii měl ale ještě i jiný význam spojený spíše s dobrem. Lidé si tento obrazec často pletou s pentaklem. Za pentagram je označována pěticípá hvězda. Pokud je navíc umístěna v kruhu, pak se jedná o takzvaný pentakl.

Propojení s ďáblem i důkaz lidskosti

Dříve se při vyřčení slova pentagram nejednalo pouze o spojení s ďáblem. Jasné linie byly přisuzovány také dokonalosti či lidskosti. První zmínky o pentagramu pocházejí již z období téměř čtyř tisíc let před naším letopočtem. Z tohoto období byla nalezená sumerská keramika z Uru s obrazci pěticípé hvězdy.

Pentagram v lidové slovesnosti i v dobách před naším letopočtem

Aktivně pentagram v šestém století před naším letopočtem používali následovníci Pythagora. Takzvaní Pythagorejci pentagram považovali za znamení vzájemného uznání, blahobytu, dobrých skutků i dobrosrdečnosti. Ve středověku byl naopak pentagram považován za symbol představující pět lidských smyslů i pět Kristových ran. Pentagram je ale spojen i s králem Šalamounem. Tomu jej v jedné básni přisoudil jeden z neznámých autorů.

Pentagram v některých případech představuje i Ducha svatého sestupujícího dolů pod lidi. V tomto smyslu je znak vyobrazen v katedrále ve Francii. Jedná se ale o převrácenou verzi obvyklé podoby pentagramu. Obrazec ale může mít i ochrannou funkci. Tu používal například Faust od Johanna Wolfganga von Goetheho. Pentagram byl v tomto literárním díle použit při uvěznění Mefistofela v místnosti.

Pentagram s přiřazenými prvky.
Pentagram s přiřazenými prvky | Zdroj: Public domain, Wikimedia commons

Pentagram a okultismus i satanismus

Do spojení s okultismem a magií se obrazec dostal až v polovině 19. století. Zde je ale negativní označení nejednoznačné a poměrně složité. Pentagram totiž může představovat symbol dobra jakožto ducha vládnoucího čtyřem prvkům hmoty. Zároveň ale v případě obráceného pentagramu může mít i negativní význam. Ten mu přisoudil spisovatel Éliphase Lévi. Ten označil pentagram se dvěma vyčnívající hroty nahoru za symbol zla. Má přitahovat zlověstné síly a převracet řád věci. Zároveň demonstruje triumf hmoty nad duchem.

Obrácený pentagram je využíván i při satanismu. V takovém případě je často zobrazován s kozí hlavou Baphometa uprostřed. Takovýto obrazec pochází z moderní Církve satanovy. Ta vznikla v roce 1996 v San Franciscu a aktivně tento obrazec využívá jako svůj znak.

Reklama
Reklama