„Světový stát zajistí mír": Albert Einstein sepsal teorii o světovém míru uprostřed nejhorší války

„Světový stát zajistí mír": Albert Einstein sepsal teorii o světovém míru uprostřed nejhorší války

Foto: ASSOCIATED PRESS / Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Světovou vládu považoval za jediný způsob, jak zajistit trvalý světový mír, který může být zaručen pouze tehdy, když se vůdci jednotlivých národů budou zodpovídat jediné nadnárodní vládě, napsal Albert Einstein ve své teorii o světovém míru.

Jen hrstka lidí žijícíh na naší planetě měla, má a bude mít větší vliv na naše životy než Albert Einstein (1879-1955). Německý rodák je pravděpodobně jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností 20. století. Jeho obecná teorie relativity je dodnes popisem gravitace používaným v moderní fyzice. Kromě teorie relativity mu byla udělena Nobelova cena za práci o zákonu fotoelektrického jevu, která připravila půdu pro rozvoj kvantové teorie.

Jednou z méně známých teorií, kterou Einstein napsal, byla třístránková disertační práce, v níž se zabýval myšlenkou světového míru a způsoby, jak ho dosáhnout. Tu napsal v roce 1940, právě když se stal občanem Spojených států, v první polovině druhé světové války. Jeho odchodu do USA předcházela i tato věc:

V roce 1933 vyšel v německých novinách „Der Stürmer“ článek s titulkem „Bolševická fyzika“, v němž Němci Leonard a Stark napsali: „Nejdůležitějším příkladem nebezpečného vlivu židovských kruhů na studium přírody je Einstein se svými teoriemi a matematickým žvaněním.“ Einstein poznal, kolik udeřilo a odjel z Berlína do USA, kde pracoval na Princetonské univerzitě. Na čelní zeď tiché pracovny si pověsil portrét Mahatma Gandhiho.

22. června 1940, poté co se stal „Američanem“, se Einstein zúčastnil historicky významného rozhlasového rozhovoru, v němž hovořil o svých politických názorech na světový mír. Dotyčný rukopis je s velkou pravděpodobností předlohou tohoto rozhlasového rozhovoru, neboť obsahuje mnoho podobného. Na první straně je také uveden letopočet „1940″, což posiluje skutečnost, že rukopis s rozhovorem souvisí. Níže je uveden úplný přepis rukopisu, který byl původně napsán v němčině.

Reklama

Velmi pozoruhodný třístránkový rukopis „Teorie světového míru" obsahuje prvky obou Einsteinových celoživotních snah: výzkumu v oblasti astrofyziky a téměř nemožného cíle dosáhnout světového míru. Dokument je vlastně „odvážná a politicky objevná disertační práce spolu s několika přesvědčivými rovnicemi z oblasti elektromagnetiky“.

V rukopise tvrdil, že je zapotřebí mezinárodní politické organizace, která bude udržovat rovnováhu sil na uzdě. O pět let později byla založena Organizace spojených národů, tedy přesně to, o čem Einstein psal.

„Stará Společnost národů selhala, protože nebyla založena na částečném zřeknutí se suverenity ze strany členských států a protože postrádala jakoukoli výkonnou moc. Světový stát může zajistit mír pouze tehdy, pokud mu jeho členské státy předají všechny své vojenské zdroje," psal v úvodu Einstein. „Jsem přesvědčen, že mezinárodní politická organizace je nejen možná, ale dokonce i nutná, aby se situace lidí na naší planetě nestala jednoduše nesnesitelnou."

Rukopis vznikl během probíhající války. ,Tato válka je také největší a nejsmrtonosnější válkou v dějinách, do níž je zapojeno více než 30 zemí. Einstein kritizuje současný stav světa, zejména Společnost národů, a naznačuje, že nová mezinárodní organizace je "naprosto nezbytná". Velká část toho, co Einstein píše, jde ruku v ruce se založením Organizace spojených národů, která vznikla v roce 1945 po skončení druhé světové války. Einsteinův silný úvod také odkazuje na skutečnost, že nová mezinárodní organizace („světový stát") bude disponovat vojenskými prostředky, což je případ Spojených národů.´

Přestože většina jeho vědeckých rukopisů je vysoce ceněna, tento rukopis nebyl nikdy zařazen do aukce. Přesto lze tvrdit, že se jedná o historicky významný rukopis jednoho z největších mozků v dějinách.

Kromě jeho ikonického vzhledu je nejdůležitějším faktorem, proč je Einstein tak důležitý, vlivný a relevantní i dnes, to, že jeho vědecké teorie jsou stále aktuální a správné. Totéž lze říci o jeho teorii světového míru. Přestože po druhé světové válce došlo ve světě k mnoha válkám, třetí světová válka to nebyla. Organizace spojených národů je pravděpodobně nejvýznamnějším aktérem tohoto úspěchu. A pět let před založením OSN napsal Einstein tento rukopis; jde tedy o historicky velmi významný dokument.

Reklama
Reklama