Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité

Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Anchorage bylo založeno v roce 1914 jako hlavní základna pro stavbu Aljašské železnice vedoucí na sever do Fairbanksu. Malá stanová osada se postupně se rozrůstala a nyní je z ní největší aljašské město. Jeho původní historie však sahá mnohem dál, kdy bylo místo obydleno původními obyvateli, Inuity.

Jejich bohatou historii spjatou s tímto místem naleznete v Anchorage téměř na každém kroku, nejvíce je však koncentrována v největším aljašském muzeu, které sídlí také v Anchorage.

Raná historie

Podle archeologických nálezů objevených na Beluga Point podél Turnagainova ramene jižně od dnešního Anchorage byl Cookův záliv přinejmenším sezónně osídlen etnikem Alutiiqů již před 5000 až 6000 lety. K tomuto osídlení došlo ve třech oddělených vlnách, přičemž druhá vlna proběhla zhruba před 4000 lety a poslední zhruba před 2000 lety. Alutiiqové z kmene Čugačů obývali oblast pravděpodobně od prvního století až někdy do období mezi lety 500 a 1650 n. l., kdy se do oblasti z vnitrozemí státu přistěhovali Athabaskové z kmene Dena'ina. 

Stejně jako jejich příbuzní Apači, byli Dena'inaové kočovným národem, který neměl stálá sídla, ale migroval po celé oblasti za sezónními zdroji. V létě se věnovali rybolovu podél pobřežních potoků a řek a žili v přenosných kopulovitých stanech postavených z místních vrbových nebo březových větví a potažených zvířecími kůžemi. Na podzim je přenášeli do vyšších poloh, kde lovili losy, dallské ovce a horské kozy, a pozdní podzim byl vyhrazen sběru lesních plodů. V zimě stavěli dočasné stavby poblíž křižovatek na společných obchodních cestách a obchodovali s jinými kmeny z blízkých oblastí. Dena'inové se od Čugačů naučili vyrábět a používat kajaky, což naznačuje, že po určitou dobu sdílely tuto oblast oba národy.

Eagle River Park, Anchorage, Aljaška, Zdroj: Diego Delso / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Cookova výprava

Když tuto oblast v květnu 1778 mapoval kapitán James Cook, Čugačové ji již opustili. Původně měl v úmyslu se tomuto místu vyhnout, nakonec se ji ale rozhodl prozkoumat a setkal se s místním obyvatelstvem, jak jinak než v kajacích. Cook později poznamenal, že domorodci v této oblasti se zdají být velmi čestní a mají zájem pouze o poctivý obchod. Všiml si také, že mnozí z nich měli železné nože nebo hroty oštěpů, z čehož usoudil, že zde předtím byli jiní obchodníci, možná Rusové. Místo, které se tedy stalo největším městem Aljašky, bylo prokazatelně obydleno dávno před svým oficiálním založením.

Dohady o jméno

Aljaška se dostala do vlastnictví USA v roce 1867, kdy William H. Seward koupil toto území od Ruska za sedm milionů dolarů, což byla výhodná koupě (dva centy za akr). Původně byla půda považována za nevýnosnou, což území propůjčilo přezdívku "Sewardovo bláznovství". To se změnilo v roce 1888, kdy bylo v oblasti objeveno zlato. Anchorage začínalo jako stanoviště na Aljašské železnici. První pozemky koupili železničáři v roce 1915 a po nich následovali další, kteří doufali, že si zde snadno vydělají slušné peníze. 

Reklama

S rostoucím počtem obyvatel potřebovalo město oficiální jméno. Lidé, kteří zde žili, ho obvykle nazývali "Ship Creek". Americká vláda ale rozhodla, že je tento název příliš snadno zaměnitelný se Sheep Creekem u Juneau. Místo tedy muselo být pojmenováno jinak. Uspořádalo se tedy hlasování, kdy mohl každý obyvatel dát hlas svému favoritovi.

Mezi nimi byly Alaska City, Gateway, Ship Creek, Lane (podle amerického ministra vnitra v letech 1913-1920 Franklina K. Lanea), Matanuska, Winalaska, Homestead, Terminal a Gateway. Vítězem se stalo Alaska City a těsně druhý byl Lane. Krátce po hlasování však přišel americký poštovní úřad s dalším nápadem. Rozhodli, že město se bude jmenovat Anchorage, tedy kotviště. Místo bylo totiž často také zváno Knik Anchorage, podle obchodu s tvrdým dřevem provozovaného z lodi, které na tom místě bylo. Poštovní zásilky na sobě často toto označení měly, pošta je tedy jen zkrátila z Knik Anchorage na Anchorage. Název se ujal a město bylo pod tímto názvem oficiálně zaregistrováno v roce 1920.

Reklama
Reklama