Starověký Řím byl studnicí kultury a vzdělání. Římští básníci se stali opravdu nesmrtelnými

Starověký Řím byl studnicí kultury a vzdělání. Římští básníci se stali opravdu nesmrtelnými

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Římská poezie byla silně ovlivněna starověkou řeckou poezií a představovala významnou součást římské kultury. Díla římských básníků se týkala širokého spektra témat, od lásky, přátelství a rodinných vztahů po politiku a filozofii.

Učení a vzdělávání v době římské říše

Starověký Řím byl významným centrem kultury a vzdělání v antickém světě. Během svého vládnutí se stalo město centrem umění, architektury, filozofie a vědy. Římští umělci, spisovatelé a vědci vynalezli a rozvinuli mnoho technik a nápadů, které ovlivnily celou Evropu a severní Afriku.

Římští básníci jako Vergilius, Ovidius a Horatius se stali nesmrtelnými díky svému literárnímu dílu, které přetrvalo po staletí a dodnes je často čteno a studováno. Zmínění básníci byli vynikajícími umělci své doby, a jejich básně oslavují lásku, války, přírodu a život v Římě. Tyto básně byly velmi populární ve starověkém Římě a i po staletích zůstávají stále aktuální a významné.

Básníci byli také významnými společenskými komentátory své doby, a jejich básně obsahují mnoho myšlenek a názorů, které se týkají života v Římě a řeší otázky, jako je moc, láska a smrt.

V současnosti jsou římští básníci stále považováni za jedny z nejvýznamnějších umělců v dějinách a jejich dílo je stále čteno a uctíváno po celém světě. Římští básníci se tak stali opravdu nesmrtelnými, a jejich básně budou přetrvávat jako památka na jejich genialitu a umění.

Významný Vergilius

Vergilius byl jedním z nejvýznamnějších římských básníků, který žil v letech 70 až 19 př. n. l. Narodil se ve městě Mantua v severní Itálii a později se přestěhoval do Říma, kde se stal součástí vlivného kruhu bohatých a vzdělaných občanů.

Reklama

Vergilius je považován za jednoho z největších římských básníků a jeho díla jsou považována za klenot antické literatury. Nejznámějším a nejvýznamnějším dílem Vergilia je "Boj o Tróju", který se stal jedním z nejslavnějších eposů všech dob. Toto dílo vypráví o válce mezi Řeky a Trójou a je plné napínavých scén a hrdinských činů.

Vergilius také napsal "Georgiky", což jsou básně o zemědělství a "Áneidy", které vyprávějí o cestě Trójanů, kteří utekli před válkou a hledali nový domov. Tato díla jsou považována za drahokam římského eposu a dodnes patří k nejčtenějším a nejmilovanějším dílům antické literatury.

Vergilius také ovlivnil mnoho dalších básníků a spisovatelů, včetně Dante Alighieriho, který Vergilia uctíval a často odkazoval na jeho díla ve své "Božské komedii".

Erudovaný Ovidius

Publius Ovidius Naso, známý jako Ovidius, byl římský básník, který žil v 1. století př. n. l. Narodil se v Sulmoně a patřil k vyšší střední třídě. Studoval u nejlepších učitelů své doby a brzy se stal jedním z nejslavnějších básníků své generace.

Nejznámějšími díly Ovidia jsou "Heróické elegie" a "Metamorfózy". "Heróické elegie" jsou sbírkou vášně a milostných afér, zatímco "Metamorfózy" jsou sbírkou bájí a mýtů, které popisují přeměny bohů a lidských bytostí v průběhu času. Tato díla jsou stále často studována a inspirovala mnoho umělců v průběhu historie.

Ovidius byl také velmi ctihodný ve své době. Byl členem římského dvora a měl mnoho vlivných přátel. Nicméně, v roce 8 n. l. byl Ovidius exilován z Říma za neznámých okolností a strávil zbytek svého života v exilu na pobřeží Egejského moře.

Satirický Horatius

Horatius byl římský básník, který žil v době mezi 65 a 8 př. n. l. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších básníků starověkého Říma a jeho díla jsou stále často čtena a citována.

Horatius je obzvlášť známý pro své římské ódy, které oslavují život v Římě a vyzdvihují hodnoty jako přátelství, lásku a pohostinnost. Jeho básně také vyjadřují jeho filozofické a náboženské názory, včetně jeho víry v duchovní svět a význam moudrosti a vzdělání.

Kromě římských ód se Horatius proslavil také svými satirickými básněmi, které kritizují společenské nedostatky a některé názory své doby. Tyto básně jsou dodnes považovány za výjimečné pro svou ostrou satiru a mnohé z nich se staly inspirací pro mnoho pozdějších autorů.

Horatius byl též velice vlivným učitelem a jeho názory na literaturu a poezii ovlivnily mnoho pozdějších básníků.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama