Mytologie stvoření civilizace rané Číny je velmi zvláštní – kdo byli Tři vznešení a komu vládlo Pět vladařů

Mytologie stvoření civilizace rané Číny je velmi zvláštní – kdo byli Tři vznešení a komu vládlo Pět vladařů

Foto: Studytogether, user of Mystical World Wiki / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Čínská historie je (obdobně jako ta evropská) členěná na období vlád význačných panovníků a dynastií. Vláda Tří vznešených a Pěti vladařů je období opředeno legendami, jelikož tito panovníci byli považováni za božstvo. O koho šlo?

Čínská mytologie vychází z různých legend a pověstí, které byly po staletí předávány mezi generacemi v různých obměnách a z počátku především v ústním podání. Historie čínské civilizace, která své společenské a kulturní kořeny či tradice spojuje s údolím Žluté řeky, se datuje až do 5. století před naším letopočtem a je velmi bohatá a zvláštní, pověstná především filozofický učením. Doba vývoje čínské civilizace je tradičně spojená s vládou jednotlivých dynastií, jež se specificky promítaly do konkrétního architektonického slohu, kultury a umění. Ještě před nástupem první známé dynastie Sia raná čínská mytologie hovoří o vládě Tří vznešených a Pěti vladařů, kteří položili základy čínského národa a kultury.

Dějiny čínské civilizace

Historie Číny jako civilizace jednoho národa se tradičně dělí do tří základních období, a to na pre-imperiální, imperiální a novou Čínu. Pre-imperiální doba trvala přibližně do 2. století př. n. l. a je spojená s rozvojem drobných autonomních obcí, které obvykle spojoval jeden vládce s božskými rysy. Imperiální Čína představuje období císařských dynastií, které území ovládaly prakticky až do roku 1911. Na tento letopočet pak navazuje období nové Číny, které začalo revolucí a vznikem Čínské lidové republiky.

Archeologické nálezy a kolébka čínské civilizace

Přestože se většina západního světa přiklání k teorii, že dnešní člověk přišel z Afriky, čínští teoretici badatelé pracují spíše s teorií samostatné vývojové větve (v souladu s tzv. multiregionálním původem člověka, který vychází z genetického studia fosilií). Existuje mnoho důkazů, že se osídlování údolí Žluté řeky dělo již v hlubokém dávnověku a v období čtvrtohor zde již žila poměrně rozvinutá civilizace. Samotná mytologie čínského národa začíná v období před první prehistorickou dynastií Sia, jež se vlády chopila přibližně v době 2000 př. n. l. Toto období se nazývá vládou Tří vznešených a Pěti vladařů.

Mapa kmenů a kmenových svazů ve starověké Číně
Mapa kmenů a kmenových svazů ve starověké Číně | Zdroj: SY / Creative commons, CC-BY-SA

Bytosti označované jako Tři Vznešení a Pět vladařů

Období před nástupem dynastie Sia je zdokumentováno pouze v několika historických textech, u nichž není možné určit, zda se jedná o záznam reálných faktů nebo pouze mytologie a legend. Nejdůležitější písemností hovořící o zvláštních vládcích čínského národa jsou bambusové anály (psané na bambusových proužcích). Bambusové anály jsou dostupné ve starověkém znění i v současném, jehož autenticita však není komplexně přijímána. Ty hovoří o bytostech s božským nebo polobožským charakterem, které vedly čínský národ (resp. národy, z nichž byl složen) k výjimečnému rozvoji. Jedná se o bytosti, jež jsou opředeny legendami a jejichž existence nikdy prokázána nebyla, jsou však pevnou součástí čínské mytologie.

Kdo byli Tři vznešení

Zmínky o Třech vznešených, nebo také o Třech mudrcích či o Třech svrchovaných vládcích představují tyto bytosti jako bohy nebo polobohy, jež se zasloužili o stvoření člověka i zvířat a přinesli důležité součásti čínské kultury, a to především znalosti v oblasti zemědělství, rybolovu či základní přírodní medicíny nebo zpracování a konzumace čaje. Podle mytologie žili tito vládcové velmi dlouho. Přestože se jedná o obecně přijímanou legendu, jména Tří vznešených nejsou ve všech pověstech stejná, jejich specifikum však zůstává, jednalo se o svrchovaného vládce nebe, země a lidí, jež vládli tisíce let (vládce nebe 18000 let, vládce země 11000 let a vládce lidí až více než 45000 let).

Pět vladařů a jejich zásluhy

Pět vladařů či Pět císařů byly bytosti podobného charakteru, které navázaly na vládu Svrchovaného vládce lidí. Tito vladaři byli moudré a morální bytosti, kteří čínskému národu přinesli moudrost a připravili půdu pro nástup dynastie Sia. Podle některých zdrojů se jednalo o Žlutého císaře, Čuan-su, císaře Ku, císaře Yao a císaře Shuna.

Reklama
Reklama