Nejstarší lidská civilizace. Mají vědci jasno?

Nejstarší lidská civilizace. Mají vědci jasno?

Foto: Abbas Al Yasiri / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Lidstvo se začalo vyvíjet před několika miliony lety, ale první civilizace se objevily až v určitém bodě v historii. Vědci se dodnes pokoušejí zjistit, kdy přesně se tato první civilizace vyvinula a které oblasti byly prvními "kolébkami" lidské civilizace.

Přehled nejstarších civilizací

Mezi nejstarší lidské civilizace, které byly objeveny, patří Sumerové v Mezopotámii, Egypťané na Nilu a Indové v Indii. Tyto civilizace se vyskytovaly v období od 4. do 3. tisíciletí př. n. l. a byly charakterizovány vysokou úrovní kulturního a technologického vývoje.

Dalšími známými civilizacemi jsou Řekové a Římané, kteří žili v období od 8. do 4. století př. n. l. a významně ovlivnili vývoj západního světa.

Nejstarší lidská civilizace: Kdo má nárok?

Nejstarší známá civilizace se objevila na území dnešního Iráku, v oblasti zvané Mezopotámie, kolem 4000 př. n. l. Tato civilizace, známá jako sumerská, se vyznačovala vysokou mírou urbanizace a organizace společnosti, což se projevilo v řadě pokročilých technologií a vynálezů, jako je například písmo a hodinové kolo. Sumerové také vytvořili první známé pravda náboženských systémů a vybudovali první města/státy.

Další významnou civilizací byla egyptská, která se vyvinula na území dnešního Egypta kolem 3000 př. n. l. Egyptská civilizace se proslavila především díky svým monumentálním stavbám, jako jsou pyramidy a chrámy, a také díky svým pokročilým znalostem v oblasti matematiky, astronomie a medicíny, za které bychom se nemuseli stydět ani v dnešní době.

Indové se usadili v oblasti dnešní Indie již v 3. tisíciletí př. n. l. a vyvinuli se v jednu z nejvyspělejších civilizací starověku. Indická civilizace se proslavila svými vysokými duchovními a filozofickými myšlenkami, které se staly základem indické kultury a náboženství.

Reklama

Indové také vynalezli základní prvky matematiky, jako je desítkový systém a nuly, což mělo velký význam pro vývoj vědy a techniky v pozdějších staletích.

tyto civilizace hrají důležitou roli v dějinách lidstva a jsou stále studovány a obdivovány po celém světě.

 Aboridžinci a jiné dosud žijící kmeny

Persepolis (staroperský Pārsa) byl slavnostním hlavním městem Achaemenovské říše, 

Zdroj: MORTEZA YOUSEFI / Shutterstock

Aboridžinci jsou jednou z nejstarších lidských skupin na světě a jejich přítomnost v Austrálii se datuje až do doby před 50 tisíci lety. Aboridžinci tvoří nejstarší žijící kulturu na světě a zachovali si mnoho tradic a zvyků z dob předkoloniální Austrálie.

Aboridžinci nejsou ale jedinou lidskou skupinou, která má dlouhou historii. Existuje mnoho dalších dosud žijících kmenů po celém světě, které zachovaly své tradice a kulturní odkazy z minulosti. Například kmene v amazonské oblasti Jižní Ameriky jsou známé svou rozmanitostí a dlouhou historií. Stejně tak kmeny na východě Afriky, jako jsou Maasai nebo Samburu, zachovaly své tradiční způsoby života a předávají je z generace na generaci.

Proč je složité vybrat nejstarší lidskou civilizaci

Vzhledem k tomu, že se lidské civilizace vyvinuly v různých částech světa v různých dobách, není snadné říci, která z nich byla nejstarší. Každá z těchto civilizací měla své vlastní významné úspěchy a přispěla k vývoji společnosti. Navíc, mnoho z těchto civilizací bylo zničeno nebo ztraceno během historie, takže není možné získat úplné informace o nich.

Dalším problémem je, že některé lidské skupiny, jako jsou Aboridžinci nebo kmene v amazonské oblasti, žily v izolaci od ostatních lidských skupin a neměly významný vliv na vývoj celosvětové společnosti. To znamená, že i když jsou tyto skupiny velmi staré, nemusí být považovány za nejstarší lidskou civilizaci.

Reklama
Reklama