Vyzkoušejte si své základní znalosti o chemických sloučeninách

Vyzkoušejte si své základní znalosti o chemických sloučeninách

Foto: Gorodenkoff/ Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na základní škole jste se pravděpodobně naučili mnoho z toho, co víte o fungování světa přírody, chemii nevyjímaje. Co jste si však z těchto znalostí uchovali v paměti dodnes?

Chemie kam se podíváš

Chemie je jednou ze základních přírodních věd. Jde o vědní obor věnující se studiu vlastností, složení a struktury látek a také přeměn, kterým tyto substance podléhají. Chemie je všude okolo nás. Vše, čeho se můžete dotknout, co cítíte nebo vidíte, obsahuje jednu nebo více chemických látek. Řada z těchto látek je pak přírodního původu, stále více sloučenin však vzniká výhradně lidským přičiněním. Někdy je chemie nazývána také ústřední vědou, protože spojuje matematiku, biologii, fyziku, a dokonce i medicínu a farmacii.

Význam chemie pro společnost

Pokroky v oblasti chemie přinesly do našeho světa zásadní krok směrem k vyspělejší společnosti. Od objevů léků na dosud nekontrolovatelné nemoci přes vývoj nových stavebních či výrobních materiálů až po nové zdroje energie – chemie nás provází skutečně na každém kroku. Je pak logické, že se dělí na celou řadu podružných odvětví, od chemické syntézy přes analytickou chemii až po studium fyzikálních vlastností látek v rámci chemie materiálů.

Chemií k vyspělejší společnosti
Chemií k vyspělejší společnosti | Zdroj: SUWIT NGAOKAEW/ Shutterstock

Naučit se chemické pojmy dělá řadě lidí problémy

Při učení chemie je mnohem důležitější pochopit samotné základní principy této vědy. Pro řadu lidí se však jako efektivnější ukázalo naučit se jednotlivé vzorce a názvosloví nazpaměť. I toto memorování má totiž své kouzlo a do určité míry i opodstatnění, zejména co se týče pamatování si triviálních názvů organických i anorganických sloučenin.

Spousta z nás tak jistě strávila biflováním těchto pojmů nejeden večer, a i když jste se pak po škole pravděpodobně vydali jiným než chemickým směrem, zůstaly tyto znalosti zaryty hluboko ve vašem mozku. V následujícím testu si pak můžete své vědomosti oprášit a oživit.

 

Porozumět chemii v praxi znamená pochopit její metody a principy skrz naskrz. Chemici po celém světě stále hledají odpovědi na různé otázky týkající se vlastností organických a anorganických látek. Studium chemie je fascinující. Jakkoliv se vám může zdát jako náročné, každá lekce vás odmění pochopením vesmíru na molekulární úrovni. Jde o neustále se vyvíjející vědu, jejíž základy si však ze školních lavic bude řada z nás pamatovat až do konce života. 

Reklama
Reklama