Kvíz: Mnohá přejatá slova používáme v běžné mluvě, některá nás ale mohou potrápit. 8 z 10 zvládnou jen ti nejlepší

Kvíz: Mnohá přejatá slova používáme v běžné mluvě, některá nás ale mohou potrápit. 8 z 10 zvládnou jen ti nejlepší

Foto: J.K2507 / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Jedno z nejběžnějších slov přejatých z jiných jazyků je slovo sofistikovaný. Je zajímavé, že ve slovníku cizích slov je nejvyhledávanějším přejatým slovem. Znáte jeho význam? A jak dobře znáte jiná slova?

Mezi pěti nejpoužívanějšími slovy či frázemi, které se k nám dostaly z jiných jazyků, najdeme slova sofistikovaný, ad hoc, sarkasmus, anotace a demagogie. Jen málokdo z nás ale dokáže s jistotou určit, co vyjadřují či odkud pocházejí. Pojďme si tato slova představit.

Sofistikovaný znamená moudrý, promyšlený či propracovaný. Nepojí-li se s člověkem, jedná se o něco, co vymýšlel nadprůměrně inteligentní člověk, který se na tu danou věc zaměřoval minimálně několik hodin a díval se na ni z různých úhlů pohledu. Využíval různých hrozeb, aby ji dovedl k dokonalosti. Většinou se toto slovo pojí s plány. Do češtiny se dostalo z angličtiny, avšak ta ji převzala z latiny. Latina ho zřejmě odvodila z řeckého slova sofos, což znamená moudrý.

Ad hoc, čteno jako ad hók, pochází z latiny a znamená k tomuto účelu, k této věci či pouze pro tento případ.

Sarkasmus je běžně používané slovo. Většina z nás si myslí, že je to způsob, jak se vysmívat podprůměrně inteligentnímu člověku. Ve skutečnosti označuje veškerou výsměšnost směrovanou k ostatním lidem, pohrdání jimi a urážky všeho typu. Pochází z řečtiny, v níž toto slovo doslova znamená řezání do masa.

S anotací se běžně setkáváme zejména pokud píšeme svou vlastní knihu a chceme ji vydat. Většina nakladatelství a vydavatelství po nás požaduje anotaci. Dále se s ní můžeme setkat ve škole. Jedná se o stručný popis díla, v němž vystihujeme důležité pasáže. Dá se z něho vyčíst holý příběh. V poslední době se používá i k označení poznámek, které si běžně píšeme. Pochází z latiny, ze slov ad, které znamená k, a notare, což znamená poznamenat.

Reklama

Jako poslední máme slovo demagogie. V podstatě se jedná o typ psychického vydírání. Je to používání emocí a citů lidí, abychom je přesvědčili k našemu vlastnímu názoru. Používáme zjednodušené argumenty, které jsou zkreslené. Toto slovo také pochází z řeckých slov, konkrétně z démos (lid) a agógos (vůdce).

Znáte i významy jiných běžných přejatých slov? Zkuste si náš kvíz.

Téměř všechna přejatá slova mají své kořeny v angličtině, latině, řečtině nebo francouzštině. Někdy jsou ale natolik zkomolená, že i kdybychom znali všechny jazyky světa, nemuseli bychom s přesností určit, co jaké přejaté slovo znamená. Ať jste si v našem kvízu vedli jakkoli, znáte spoustu přejatých slov, která používáte v běžném životě, a víte, co znamenají.

Reklama
Reklama