Je ministr papaláš, ksindl a hochštapler, co nám věší bulíky na nos a fasuje erár? Češtinářka vysvětluje triky našeho rodného jazyk

Je ministr papaláš, ksindl a hochštapler, co nám věší bulíky na nos a fasuje erár? Češtinářka vysvětluje triky našeho rodného jazyk

Foto: Rido/ Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mgr. Markéta Gregorová, Ph.D. je korektorkou a překladatelkou z angličtiny do češtiny na volné noze. Na svém twitterovém účtu nás pravidelně a vtipně zásobuje tipy do života ze světa záludné češtiny, se kterými se setkáváme v každodenním psaném i mluveném projevu. Dneska se s ní podíváme na běžně používaná slova a spojení slov, o jejichž původu pravděpodobně nemáme tušení.

Ministr

Víte, že ministr je etymologicky vzato doslova pomocná síla? Ministr sdílí svůj původ se slovy ministrant či administrace, což vše vychází z latinského minister (pomocník), od latinského minus (méně). Původně výraz ministr označoval pomocníka vladaře.

Papaláš

Kde se vzal papaláš? Jde o pejorativní výraz pro funkcionáře a pochází asi ze slovenštiny, kde papuľovať značí mluvit naprázdno či odmlouvat. Spekuluje se ale i o souvislosti s ruským slovem papacha, vysokou kožešinovou čepicí nošenou tamními hodnostáři.

Ksindl

Ksindl je dnes pejorativní název pro cosi podřadného. Předchůdcem tohoto slova byl ale zcela neutrální výraz pro služebnictvo. Německé Gesinde, vycházející z indoevropského kořene *sent- (posílat), označovalo doslova služebnictvo jako cestovní doprovod.

Mezulán

Mládeži přístupnou nadávku mezulán (hlupák) znáte z pohádek. Výraz mezulán původně označoval lacinou tkaninu a v tomto smyslu vychází z italského mezzolana (polovlna). Nadávka mezulán je přetvořené slovo mezek s humorným přikloněním k názvu tkaniny.

Šibal

Proč se šibalovi říká liška podšitá či podšívka? Z liščích kožešin se dělaly kabáty s kožešinou obrácenou dovnitř, tedy liškou podšité. Naši předkové věřili, že vychytralost tradičně spojovaná s liškou se oděvem přenese na nositele, který je pak liška podšitá.

Hochštapler

Co je zač slovo hochštapler? Jak správně tušíte, jde o germanismus. Tento původně argotický výraz je složený z německého „hoch“ (tj. vysoký) a jidiš „stapeln“ (tj. žebrat). Hochštapler je tedy uhlazený podvodník vyšší kategorie.

Reklama

Blbý jak pučtok

Proč se říká blbý jak pučtok? Pučtok vychází z německého Putzstock, a to z putzen (čistit) a Stock (tyč). Česky je to vytěrák a slouží k čištění hlavní pušek. Jak přesně souvisí s hloupostí, nevíme jistě; snad tak, že to není zrovna sofistikovaný nástroj...

Věšet bulíky na nos

Co jsou to ty bulíky, které věšíme na nos? Bulík je mladý vůl, a to z německého Bulle, což označuje býka. Když někoho balamutíme, doslova mu nevěšíme na nos dobytek, nýbrž obrazně řečeno z něj děláme – ano, vola

Fasovat erár

Posviťme si na krásně české spojení fasovat erár. Je to samozřejmě germanismus, a to z německého fassen (dostávat, uchopit) a Ärar (státní pokladna, erár). Onen erár je ale původně z latinského aerārium, od aes (kov, peníz), podle peněz ve státní pokladně.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama