Kvíz: Prohlédněte si fotografie a zkuste určit, co na nich vidíte

Kvíz: Prohlédněte si fotografie a zkuste určit, co na nich vidíte

Foto: Fotofabrika / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Svět je plný informací. Své znalosti si utváříme již od dětství a jejich objem si rozšiřujeme vzděláváním. Jak ve školních lavicích, tak samostudiem nebo četbou.

Je rozhodně dobré, když má člověk všeobecný přehled, tudíž znalosti z mnoha oblastí a vědních oborů. Vědní obory zkoumají různorodé stránky nejen lidského života. Všeobecné znalosti se hodí studentům, když se připravují na studium na středních školách a dále na vysokých školách. Test všeobecných znalostí bývá součástí přijímacího řízení.

Vyučovací předměty

Na základní škole se člověku rozšiřuje přehled z mnoha oblastí. Na výukovém plánu jsou předměty humanitní i exaktní. Například český jazyk a literatura, dějepis a matematika a fyzika či chemie. Dále jsou tzv. výchovy – hudební, výtvarná a tělesná. Tyto předměty jsou také součástí vyučovacího procesu a do budoucna vás ovlivňují. Je zde prostor pro určitou kreativitu a tělesný pohyb. Vědět něco o hudbě a hudebních skladatelích či významných malířích, sochařích či architektech také není od věci.

Každý si pak vybere sám disciplínu, která ho nejvíce zajímá a může ji studovat.

Psychologie

Zkoumá lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. V poslední době se často mluví o depresích, že do ní upadá více a více lidí. Víte, co je deprese?

Zajímavostí je, že spouštěčem deprese může být zánět v těle. 70 % pacientů s chronickým autoimunitním onemocněním má také deprese, tvrdí MUDr. Juraj Tkáč.

Reklama

Klíčovými osobnostmi z oblasti psychologie jsou například Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Abraham Harold Maslow.

Dějepis (historická věda)

Humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a jeho civilizace na základě studia různých pramenů a s použitím rozličných metod.

Důležitými osobnostmi jsou například Mistr Jan Hus, Josef II., Marie Terezie, Marie Antoinetta, Karel IV., Václav IV., Tomáš Garrigue Masaryk.

Elementární matematika

Zabývá se operacemi s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů. Mezi slavné osobnosti patří například Pythagoras a Gauss.

Vyzkoušejte si kvíz o všeobecných znalostech podle fotek.

Doufáme, že jste si ověřili vaše znalosti, a možná se ponoříte do hlubšího studia svého oblíbeného oboru.

Reklama
Zdroje článku:
pages.pedf.cuni.cz, osobnosti.najdise.cz, KRÁLOVÁ, Silvie a MUDr. TKÁČ Juraj. Zánět: spouštěč depresí. Téma. Praha. Roč. 46/2023 S.10-18. ISSN  2336-4815
Reklama