Kvíz: Ach ta gramatika aneb Psaní s/z

Kvíz: Ach ta gramatika aneb Psaní s/z

Foto: racorn / Depositphotos

Aktualizováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Česká gramatika rozhodně patří mezi ty náročnější a řadě lidem přidělává vrásky celý život. Vyjmenovaná slova, tvary zájmena já, interpunkce či tolik neoblíbené používání předpon s(se), z(ze).

Český jazyk je krásný pro svoji různorodost a barvitost, stejně tak ale se všemi svými poučkami a pravidly dokáže řadě z nás zamotat hlavu. Pojďme se dnes společně zaměřit na psaní předpon s, z a zároveň si je procvičit v kvízu, který je na tuto problematiku zaměřený.

Předponami s(se), z(ze) se ze sloves nedokonavých, stávají slovesa dokonavá. Zatímco v případě předpony z- se slovo dostává dokonavý význam, předpona s- dokáže význam často úplně změnit.

Slova s předponami s-

  • slova, která udávají směr dohromady, v takovém případě píšeme vždy s předponu s- (shromáždit se, seskupit, slepit, smotat atd.)
  • slova, kde něco směřuje shora dolů, případně z povrchu pryč (smést ze stolu, sjet, shodit)
  • slova, která popisují zmenšení objemu (scvrknout, slít)

Nesmíme ale opomenout zmínit i další slova, u kterých je zkrátka zapotřebí si správnou předponu zapamatovat, neboť pro něj neexistuje žádná poučka. Mezi takové slova se řadí např. sprovodit, stěžovat si, stvořit, stýskat si.

Slova s předponami z-

Díky předponě z- se ze sloves nedokonavých stávají slovesa dokonavá. Pro příklad můžete uvést například slova zmoknout, zlámat nebo zrušit. Jen málokdo však u těchto sloves chybuje.

Dále použijeme předponu z- v případech, kdy se jená o přetvoření podstatného nebo přídavného jména na sloveso (zocelit, zpochybnit).

Reklama

Slovesa s předponou s, z

A v neposledním případě tu máme slovesa, která je možné psát s předponou s-, z-. U většiny z nich je na první pohled patrný významový rozdíl (sběh lidí – válečný sběh).

Kvízové otázky

Kvíz se skládá z deseti otázek, kdy vždy jedna odpověď je správná. Na konci najdete vyhodnocení se správnými výsledky.

Jak jste si v kvízu vedli? Věříme, že díky jednoduchým poučkám pro vás už nikdy nebude psaní předpon s/z žádný problém.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama