Otestujte si, co si pamatujete ze školy o chemických vzorcích nejznámějších sloučenin

Otestujte si, co si pamatujete ze školy o chemických vzorcích nejznámějších sloučenin

Foto: chaythawin/ Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Chemické sloučeniny jsou velmi významnou součástí veškeré hmoty okolo nás. Vyzkoušejte si, jak moc si toho o těchto látkách vybavíte v našem krátkém vědomostním kvízu.

Co je chemická sloučenina?

V chemii je sloučenina látka složená ze dvou nebo více různých chemických prvků kombinovaných v určitém pevně daném poměru. Když se jednotlivé prvky spojují prostřednictvím chemických reakcí, vytvářejí poměrně stabilní interakce a vazby. Tato spojení zpravidla vznikají v důsledku sdílení nebo výměny elektronů mezi atomy ve sloučenině.

Rozdíl mezi sloučeninou a směsí

Sloučenina je někdy zaměňována se směsí, ale tyto dva pojmy se v důležitých ohledech liší. Ve směsi se látky kombinují, ale nedochází k chemickým reakcím ani vazbám, jaké se vyskytují ve sloučeninách. Jednotlivé látky ve směsi si také zachovávají své vlastní vlastnosti a lze je zpravidla oddělit na jejich původní složky. Příklady směsí jsou například vzduch, slaná voda či tekuté mýdlo.

Strukturu a složení sloučeniny popisuje její vzorec

Každá sloučenina se vyznačuje originálním názvem a chemickým vzorcem. Vzorec odráží prvkové složení sloučeniny. Obsahuje chemický symbol každého prvku ve sloučenině a počet atomů daného prvku. Například chemický vzorec kyseliny sírové je H2SO4, což znamená, že sloučenina se skládá ze dvou atomů vodíku (H), jednoho atomu síry (S) a čtyř atomů kyslíku (O).

U sloučeniny je poměr pevně daný
U sloučeniny je poměr pevně daný | Zdroj: Richard Fincher/ Shutterstock

Unikátní vlastnosti sloučenin

Sloučenina pak často vypadá a chová se jinak než její složky. Ukázkovým příkladem je molekula vody (H2O), která se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Vodík i kyslík jsou při pokojové teplotě a normálním atmosférickém tlaku plyny. Když se však spojí a vytvoří vodu, změní se jejich chemické složení a výsledná látka je při pokojové teplotě a normálním atmosférickém tlaku kapalina.

Reklama

Proces vzniku sloučenin se u jednotlivých sloučenin liší, v drtivé většině případů však zahrnuje chemickou reakci, která probíhá různými rychlostmi a za rozdílných podmínek. I díky tomu tak máme dnes k dispozici nepřeberné množství chemických sloučenin, které dohromady tvoří svět okolo nás i nás samotné.

Kvíz: Znáte triviální názvy a chemické vzorce sloučenin okolo nás?

Závěr

Chemické prvky a sloučeniny jsou nedílnou součástí našich životů. Věříme, že náš kvíz dostatečně prověřil vaše znalosti z vědního oboru chemie, a případně jste se díky i němu i přiučili něčemu novému.

Reklama
Reklama