Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

Foto: Ironie / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pojďme společně odhalit tajemství, které v sobě skrývá tajemná bagdádská baterie, starověký artefakt, který mohl původně sloužit jako primitivní zdroj elektrického napětí.

O co se přesně jedná?

Bagdádská baterie je starověký předmět, složen ze tří do sebe zapadajících artefaktů. První z nich připomíná svým atypickým tvarem prázdné vosí hnízdo podlouhlé velikosti či starověký keramický hrnec z oblasti Mezopotámie. Druhý je opatřen kruhovitým otvorem a svým vzhledem se nápadně podobá topné trubce, kterou můžeme vídat u ústředního topení. Její vnitřek je pravděpodobně vyroben z mědi, obal pak ze dřeva. Poslední artefakt je nejjednodušší ze všech – jedná se o železnou tyčku, na obou koncích zbroušenou do špičky.

Kde a kdy byla bagdádská baterie nalezena?

Všechny tři artefakty byly objeveny společně v roce 1936 v dnešním Khujut Rabu, v oblasti ležící jihovýchodním směrem od Bagdádu, hlavního města Iráku. Oblastí Khujut Rabu protéká řeka Tigris, podle jejíhož toku vedla důležitá obchodní stezka. Bagdádská baterie není zdaleka prvním objektem, který se zdejším archeologům podařilo objevit. Naleziště poskytlo řadu důležitých objevů, které přiblížily každodenní život ve starověku.

Do kterého období lze zařadit její původ?

Naleziště v Khujut Rabu se nachází poblíž starověkých metropolí Ktésifon a Seleucie, které bylo hlavním městem říše Parthů (150 př. n. l. – 223 n. l.) i říše Sasánovců (224 – 650 n. l.). Tudíž je pravděpodobné, že nalezený předmět byl vytvořen řemeslníkem jednoho ze zde žijících národů.

Wilhelm König
Wilhelm König | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Byly nalezeny podobné artefakty?

Ano. Již dříve byly nalezeny nádoby, které jednotlivými díly i použitým materiálem připomínají bagdádskou baterii. V roce 1930 byly v Seleucii pod archeologickým vedením Leroye Watermana objeveny čtyři zapečetěné hliněné nádoby, které obsahovaly zapečetěný bronzový válec, v němž byly patrné stopy po papyrusových svitcích.

K jakému účelu pravděpodobně sloužila?

Tehdejší ředitel Iráckého národního muzea, Wilhelm König, se domníval, že bagdádská baterie mohla sloužit jako primitivní galvanický článek, který byl použit buď ke galvanizaci či jako pomůcka pro starověký druh elektroléčby. Možnost klasického využití archeologové nepopírají, avšak odmítají, že by předmět mohl být použit v lékařství. Podle domněnek historiků se bagdádská baterie mohla používat i na ukládání diplomatických svitků, které byly vloženy do třetího z artefaktů – železné tyčky. Následně došlo ke spojení jednotlivých dílů a jako celek sloužily obdobným způsobem jako dnešní trezory.

Reklama

Předpokládejme, že artefakt sloužil jako galvanický článek. Ostatně ve světoznámém australském pořadu Bořiči mýtů provedli tamní specialisté pokus s baterií, která byla složena ze stejných částí a materiálů jako původní předmět. Odhalili, že baterie je schopna elektrický náboj udržet a vcelku účinně galvanicky pokovovat.

Vědecky však není prokázáno, zda bagdádská baterie skutečně sloužila k pokovování, tudíž její skutečný účel zůstává dál zahalen tajemstvím.

Kde je bagdádská baterie dnes k vidění?

Pokud chceme obdivovat tajuplnost bagdádské baterie, musíme se vypravit do Iráckého národního muzea, kde je dodnes k vidění.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama