Muž, který ví všechno a který nikdy nezemře. Říkalo se mu Hrabě ze Saint Germain a prý byl nesmrtelný a uměl vyrobit zlato

Muž, který ví všechno a který nikdy nezemře. Říkalo se mu Hrabě ze Saint Germain a prý byl nesmrtelný a uměl vyrobit zlato

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Hrabě ze Saint Germain byl možná více legendou než člověkem. Je zřejmé, že existoval, a ví se také, co za svého života vykonal. Přesto však o tomto muži bylo vyprávěno tolik neprůkazných příběhů, že je těžké oddělit pravdu od fikce.

Mnozí by samozřejmě tvrdili, že se v případě tajemného hraběte o žádné přikrášlování nejednalo a že byl skutečně takový, jak o něm lidé tvrdili. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že hrabě ze Saint Germain byl Bludným Židem, alchymistou ukrývajícím tajemství věčného života, mužem, který dokázal proměnit různé kovy ve zlato či roztavit diamanty. Mimo jiné by byl také zdatný hudebník, umělec a lingvista a mnoho dalšího.

Kdo byl hrabě ze Saint Germain?

Začneme například tím, že hrabě ze Saint Germain nebyl světec a možná ani nebyl hrabě. Místo a okolnosti jeho narození jsou zcela neznámé. V průběhu několika posledních století však bylo předloženo mnoho teorií. Někteří se domnívají, že byl mužem šlechtického původu, jehož rodina byla nějakým způsobem zneuctěna, a on proto musel skrývat svou pravou identitu. Jiné hypotézy tvrdí, že se narodil dávno předtím, než byla jeho přítomnost doložena a že byl tedy nesmrtelný. Ať už byla pravda jakákoli, hrabě za svého života podle všeho nikomu neprozradil žádné informace týkající se jeho narození či původu.

Na cestách

Zdá se, že hrabě ze Saint Germain se mohl objevit na evropské scéně již v roce 1710. V době této zmínky mu prý mohlo být okolo čtyřicítky a traduje se, že tak vypadal odjakživa. Znamenalo to tedy, že nestárnul?

V letech 1737–1742 údajně pobýval v Persii a studoval alchymii. V roce 1742 odjel do Versailles a v roce 1743 byl v Anglii na jakobitské revoluci. Poté odjel do Vídně za Fridrichem Velikým a v roce 1745 do Edinburghu.

V roce 1755 se hrabě Saint Germain vydal do Indie. Po návratu pobýval ve Francii na pozvání krále Ludvíka XV., kde se seznámil s uznávaným filozofem a básníkem Voltairem. Později Francii opustil a vyrazil na cesty po Evropě. Po celou dobu si udržoval vzhled středního věku. Hrabě St. Germain zemřel 27. února 1784. O jeho úmrtí a pohřbu paradoxně důkazy existují.

Reklama

Muž mnoha talentů

Hrabě byl prý podle jeho přátel velmi nadaným hudebníkem a skladatelem, který se dělil o práci s Čajkovským a knížetem Ferdinandem von Lobkowitz. Dvě jeho skladby se nacházejí v Britském muzeu. Jedna z nich byla napsána v roce 1745 a druhá v roce 1760. Koncertoval prý dokonce pro Fridricha Velikého.

Kromě hudebního talentu měl šlechtic ze Saint Germain ovládat plynně hned několik světových jazyků. Byl také uznávaným malířem. Říká se, že dokázal vytvořit na svých obrazech nápadně realistické šperky. Byl také sběratelem diamantů a mnoho z nich nosil na společenských akcích. Tvrdilo se, že dokázal opravit i vadné šperky, tak jako to dokázal jen málokterý klenotník.

Podivné návyky

Hrabě ze Saint Germain měl prý také velmi neobvyklé zvyky. Někteří lidé tvrdili, že na veřejnosti nikdy nejedl, ale že často pil speciální čaj. Tvrdilo se také, že často pronášel podivné poznámky o svém věku. Mluvil o dobách dávno minulých, jako by v nich sám byl. Jednomu známému, který se vyjádřil, že mu musí být více než sto let, údajně řekl, že to „není nemožné“.

Příběh tajemného hraběte byl vyprávěn tolikrát a tolika způsoby, že pravda je nejspíš úplně jiná, než se říká. O hraběti ze Saint Germain se tak pravděpodobně nikdy nedozvíme skutečný příběh.

Reklama