Jeden z nejznámějších filozofů antiky, Sokrates. Fascinován matkou, skvělý bojovník, ale to nejsou všechny jeho přednosti

Jeden z nejznámějších filozofů antiky, Sokrates. Fascinován matkou, skvělý bojovník, ale to nejsou všechny jeho přednosti

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Sokrates byl řecký filosof, který se proslavil svým metodickým přístupem k poznání. Používal otázky a dialogy k vedení svých žáků k sebepoznání a k pochopení skutečnosti.

Život významného filozofa

Sokrates byl řecký filozof, který žil v Athénách v 5. století před naším letopočtem. Je považován za zakladatele západní filozofie a jeho metoda „dialektického výslechu“ stále ovlivňuje filozofický a intelektuální svět.

Sokrates se narodil v Athénách v roce 470 př. n. l. a vyrůstal v bohaté rodině. Nicméně rozhodl se pro život filozofa a odmítl se věnovat obchodu nebo politice, jak bylo tehdy běžné. Místo toho se věnoval svému intelektu a svému duchovnímu rozvoji. Okolo roku 449 př. n. l. se Sokrates oženil s Xantippou a měl s ní tři děti. Poté měl vztah se ženou jménem Myrto, s níž měl další dvě děti. Xantippa však zaujala v historii významnější pozici než Myrto. Podle pověstí byla jedinou osobou, která dokázala přehádat Sokrata ve věcné debatě.

V letech 431–429 př. n. l. se Sokrates účastnil Peloponéské války. Jeho statečnost a houževnatost byla pozoruhodná (podle některých pramenů dokonce chodil v zimě bos, oděn pouze v lehkých šatech). Během bojů často sedával uprostřed vojenského ležení a zamýšlel se. Sokrates se stal veřejně známým kolem roku 420 př. n. l. díky své výřečnosti a jednoduchému životnímu stylu, kvůli kterému se mu jeho okolí často posmívalo.

Sokratovo učení

Sokrates se proslavil svou metodou „dialektického výslechu“, která spočívala v kladení otázek a vedení rozhovoru tak, aby se dotazovaný donutil kriticky zvažovat své názory a aby došel k pochopení pravdy. Tuto metodu používal při svých rozhovorech s různými lidmi, od obyčejných obchodníků po vlivné politiky.

Sokrates se také proslavil svou odmítavostí psaného slova a tvrdil, že pouze živá diskuze může vést k pochopení pravdy. Věřil, že psané slovo může být interpretováno různými způsoby a že jeho smysl může být zkreslen, zatímco živý rozhovor má větší potenciál pro pochopení skutečného smyslu. Sokratovo učení je stále velmi relevantní a jeho metoda dialektického výslechu se stále používá v různých oblastech, jako je vzdělávání, výzkum a konzultace. Jeho kritika demokracie a jeho požadavek na odpovědnost a kritické myšlení jsou stále aktuální témata.

Reklama

Sokrates byl také velkým odpůrcem povrchního a formálního vzdělání a věřil, že skutečné poznání přichází pouze z nitra člověka prostřednictvím sebepoznání. Jeho slavné citáty, jako „Vědět, že nevíte, je nejvyšší formou moudrosti.", jsou stále považovány za klíčové pro pochopení filozofie a učení Sokrata.

Sokratova smrt - Národní muzeum umění
Sokratova smrt – Národní muzeum umění | Zdroj: Public domain, Wikimedia commons

Smrt za kritizování vlády

Sokrates byl velmi kritický vůči politické situaci v Athénách v jeho době. Stavěl se proti demokratickému systému, který byl tehdy v Athénách zaveden, a tvrdil, že většina lidí není schopna rozumně rozhodovat. To vedlo k jeho konfliktu s mocnými lidmi v Athénách a nakonec k jeho odsouzení k smrti. Byl odsouzen k smrti popravou otravou jedem v roce 399 př. n. l. Jeho smrt byla kontroverzním tématem a mnoho lidí se proti ní postavilo. Jeho učedníci, zejména Platón, se snažili zachovat jeho myšlenky a učení tím, že je zaznamenali ve svých dílech. Tato díla jako například „Apologie“ a „Kritón“, jsou stále považována za klíčová pro pochopení Sokratova učení a filozofie.

Sokratovi žáci a následníci

Jeho následníci se nazývají sokratikové a zahrnují Platóna, Xenofónta a Aristofanése. Platón byl nejvýznamnějším sokratickým následovníkem a napsal mnoho dialogů, ve kterých zaznamenal názory svého učitele. Xenofónt byl historik a spisovatel, který také napsal dialogy o Sokratových názorech. Aristofanés byl komický spisovatel, který parodoval Sokratovu metodu vedení rozhovoru v hře „Oblaky“. Tímto způsobem se tito tři autoři stali nejznámějšími sokratickými následníky.

V závěru lze říci, že Sokrates byl významnou osobností v historii filozofie a jeho učení a metoda stále ovlivňují svět intelektuálního a duchovního rozvoje. Jeho odkaz je stále živý a jeho myšlenky stále inspirují lidi po celém světě k hloubavému a kritickému myšlení.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama