Evropa na pokraji propasti: Soumrak míru a stín války v roce 1939

Evropa na pokraji propasti: Soumrak míru a stín války v roce 1939

Foto: igorgolovniov / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Hranice mezi křehkým mírem a válkou se v Evropě roku 1939 dramaticky ztenčila. Stín nacismu se rozléhal po celém kontinentu, živen slabostí západních mocností a Hitlerovou touhou po expanzi. Mnichovská dohoda se stala tragickým předvojem apokalypsy, která měla Evropu navždy změnit.

Hitlerovo opojení mocí a cesta k válce

V roce 1933 se k moci v Německu dostal Adolf Hitler a nastolil svůj nacistický režim. Jeho politika Lebensraumu (životního prostoru) pro árijskou rasu a porušení Versailleské smlouvy vyvolaly v Evropě napětí. Remilitarizace Porýní, anšlus Rakouska a následná okupace Československa po Mnichovské dohodě ukázaly Hitlerovy expanzivní ambice a neodolatelnost jeho touze po válečném konfliktu.

Nešťastná politika appeasementu

Západní mocnosti, které se snažily vyhnout se další válce, zvolily politiku appeasementu. Jejich ústupky Hitlerovi však pouze posílily jeho přesvědčení o jejich slabosti a povzbudily ho k dalším agresím a expanzím. Sovětský svaz podepsáním paktu Molotov-Ribbentrop s nacistickým Německem v srpnu 1939 rozdělil s Hitlerem východní Evropu a definitivně pohřbil naději na mírovou cestu z krize.

Invaze do Polska a vypuknutí globálního konfliktu

Prvního září 1939 zahájilo nacistické Německo invazi do Polska masivním bombardováním polských měst a letišť. Následoval rychlý a brutální útok pozemních sil s využitím tanků, letadel a motorizované pěchoty. Polská armáda, která byla početně i technicky hůř vybavená, se ocitla v beznadějné pozici bez naděje na výhru.

Přesto polští vojáci kladli statečný odpor a bojovali s odhodláním i přes zoufalou situaci. Proti drtivé síle Wehrmachtu však neměli šanci. Německá armáda rychle postupovala a 8. září dobyla Varšavu. I přes porážku se polský odpor stal symbolem statečnosti a odhodlání v boji proti nacismu. Později se polští vojáci a piloti zapojili do boje proti nacistům v řadách spojeneckých armád a významně přispěli k vítězství nad zlem.

Polští zajatci po dobytí Varšavy
Polští zajatci po dobytí Varšavy | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Tragické důsledky invaze

Invaze do Polska si vyžádala životy statisíců Poláků a zahájila druhou světovou válku v Evropě. Polsko se stalo první obětí nacistické agrese a symbolem utrpení a hrůz, které tato druhá světová válka přinesla. I přes porážku se polský odpor stal symbolem statečnosti a odhodlání v boji proti nacistické totalitě

Rok 1939 se stal osudovým mezníkem v dějinách Evropy. Hitlerova agrese a selhání politiky appeasementu vedly k vypuknutí globální války, která zanechala za sebou miliony mrtvých a zpustošený kontinent. Pochopení událostí tohoto roku je klíčové pro uvědomění si nebezpečí totality a důležitosti pevného postoje proti agresorům.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama