Odhalení tajemství starověkého egyptského pohřbu: Cesta do posmrtného života

Odhalení tajemství starověkého egyptského pohřbu: Cesta do posmrtného života

Foto: boggy22 / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Starověcí Egypťané věřili v posmrtný život, a proto věnovali velkou pozornost přípravě zemřelých na cestu do podsvětí. Pohřební rituály a mumifikace byly procesy plné symboliky a magie, jejichž cílem bylo zajistit lidské duši věčný život.

Mumifikace: Zachování těla pro věčnost

kolem roku 3 500 př. n. l. nacházíme v Egyptě první důkazy mumifikace. V této době se těla zemřelých, bez ohledu na společenské postavení, pohřbívala v hrobech na poušti. Suché pouštní klima přirozeně těla dehydratovalo, což napomáhalo jejich zachování. Později se objevila umělá metoda balzamování, která zajistila ještě trvalejší konzervaci a umožnila pohřbívat zemřelé v hrobkách.

Okolo roku 1550 př. n. l. byl vyvinut nový postup mumifikace, jenž byl považován za nejlepší metodu konzervace těl. Tento složitý proces trval přibližně 70 dní a byl dostupný pouze nejbohatším vrstvám obyvatel. Proces balzamování měl nejen praktický, ale i symbolický význam. Staří egypťané věřili, že lidské orgány jsou nezbytné pro posmrtný život. Nabalzamování chránilo tělo před rozkladem a symbolizovalo transformaci zemřelého do božské bytosti.

Pohřební rituály: Cesta do podsvětí

Po mumifikaci následoval pohřební rituál. Každý zemřelý byl oblečen do svátečního oděvu, ozdoben šperky a uložen do rakve. Rodina a přátelé zemřelého truchlili, zpívali a modlili se za duši zemřelého. Rakev byla poté umístěna na loď a přepravena přes Nil do vyhrazeného pohřebiště pro zemřelé. Tam byla rakev uložena do hrobky, která sloužila jako posmrtný domov zemřelého. Hrobka byla vyzdobena náboženskými texty a obrazy. Tyto texty a obrazy měly duši zemřelého doprovázet na její cestě do podsvětí. 

Po mumifikaci následoval pohřební rituál
Po mumifikaci následoval pohřební rituál | Zdroj: obscurenotion / Depositphotos

Podoba dalšího života

Podle starověké mytologie nebyl každé duši umožněn vstup do posmrtného života. Duše musela po smrti projít soudem, který byl klíčovou součástí této proměny. Konal se v Síni Maat, kde zemřelý musel nejprve prokázat své znalosti o jednotlivých soudech a poté prokázat, že žil bez hříchu. Jeho srdce bylo pak váženo proti peří bohyně Maat a nad touto zkouškou bděl egyptský bůh Anubis. Pokud srdce obstálo, duše mohla pokračovat dále do ráje, v opačném případě byla pozřena bohyní Ammit. Ráj byl líčen jako úrodná a krásná země, kde lidské duše mohly žít v blaženosti a hojnosti. 

Dědictví staroegyptských pohřebních tradic

Starověké egyptské pohřební tradice poukazují na hlubokou víru Egypťanů v posmrtný život a spiritualitu. Propracované rituály pohřbívání a mumifikace sloužily nejen jako praktické metody konzervování těla, ale také jako symbolické cesty k lidské transformaci a znovuzrození. I dnes tyto metody a přístupy stále fascinují a inspirují lidi po celém světě a slouží jako svědectví o genialitě a spiritualitě starověké egyptské civilizace.

Reklama
Reklama