Dějiny Olomouce: V 16. a 17. století město sužovalo hned několik morových epidemií

Dějiny Olomouce: V 16. a 17. století město sužovalo hned několik morových epidemií

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Město Olomouc je srdcem Hané i celé severní Moravy. Dějiny tohoto města jsou po všech ohledech protkány nejrůznějšími příběhy, z nichž ty nejvýznamnější si společně připomeneme v tomto textu.

Údolí řeky Moravy bylo již od pradávna výhodnou lokalitou pro osídlení. Důkazy o přítomnosti člověka v oblasti Michalského návrší, které najdeme v samém srdci dnešní Olomouce, svědčí o významu tohoto místa zejména ve starověku. V této době zde nejspíš tehdejší pohanské kmeny prováděly své rituály a další významné obřady. Na dalších dvou nedalekých návrších pak později vznikla významná hradiště. Z jednoho z nich se později stal také knížecí hrad a centrum místního biskupství. Příběh Olomouce však v té době teprve začínal.

Královské město, kde skončil rod Přemyslovců

Podle některých zdrojů je historie Olomouce spjatá také se starým Římem. Existují důkazy o tom, že město založil prý sám Julius Caesar. Je však mnohem pravděpodobnější, že na něj odkazovala pouze přítomnost Římanů na tomto území, a samotné město pak vzniklo až později.

Z hodin dějepisu si pak většina čtenářů pravděpodobně vybaví rok 1306 a smrt českého krále Václava III. z rodu Přemyslovců. Ten byl zavražděn právě v Olomouci, a tento starý rod tak zde 4. srpna toho roku vymřel po meči. Svého bratra naštěstí přežila Eliška Přemyslovna, která přenesla odkaz Přemyslovců a svým sňatkem s Janem Lucemburským předala vládnoucí žezlo dál. Právě Jan Lucemburský pak v roce 1314 svou listinou oficiálně povýšil Olomouc do statutu královského města.

Centrum středověké kultury

V průběhu období husitských válek byla Olomouc silnou katolickou baštou. Na posílení křesťanství se zde významně podílel zejména biskup Jan Železný. Skutečný hospodářský a kulturní rozmach města nastal až s příchodem Matyáše Korvína, kdy vznikla celá řada dodnes dochovaných budov. V roce 1573 zde také vznikla slavná univerzita, která je tak druhou nejstarší českou vysokou školou.

Období temna a moru

Tak jako řada jiných velkých měst si i Olomouc užila své v souvislosti s řadou epidemií černé smrti. Masový úbytek obyvatelstva byl pak zaznamenán zejména v 16. a 17. století. Do vývoje města pak zasáhla také třicetiletá válka a s ní související okupace Olomouce Švédy, která trvala 8 let. Na konci tohoto období však nad městem opět vysvitlo slunce a ve druhé polovině 17. století byla postavena řada paláců, klášterů či soch. Ikonou města z této doby se pak stal Sloup Nejsvětější Trojice.

Olomouc jako rakouská pevnost

V 18. století se Olomouc proměnila v pohraniční pevnost Rakouska. To opět vedlo k rozsáhlým stavebním úpravám, které městu přinesly řadu pevnůstek obklopujících historické centrum. Díky tomuto unikátnímu systému opevnění se tak mohlo město dále rozvíjet bez obav z útoků, které by jej dále ničily. Postupně se tak dopracovalo až do podoby, v jaké jej můžeme navštívit a obdivovat i dnes.

Reklama