Tajemství prutů knížete Svatopluka I. Jejich význam byl možná úplně jiný, než si dnes myslíme

Tajemství prutů knížete Svatopluka I. Jejich význam byl možná úplně jiný, než si dnes myslíme

Foto: Michal Maňas / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Za vlády knížete Svatopluka se Velká Morava dočkala svého největšího rozmachu. Široká veřejnost si jej však nejčastěji pamatuje ve spojení s trojicí prutů, na kterých měl ukazovat sílu jednoty. Co je na tomto příběhu pravdy?

Mocný vladař

Svatopluk I. se k moci dostal ve druhé polovině 8. století, kdy převzal vládu po svém strýci Rastislavovi. Oba muži nejprve vládli nad Velkou Moravou společně. Postupně však začal Svatopluk toužit po moci sám, a proto svého strýce vydal na pospas Frankům. Bohužel se mu však důvěra v tento národ vymstila, protože později Frankové uvěznili i jeho samotného. Moravané se však proti Frankům vzbouřili, a tak byl Svatopluk později propuštěn. Po zbytek své vlády pak pokračoval v rozvoji své země.

Legenda o prutech

Podle legendy měl mít kníže Svatopluk tři syny. Před svou smrtí se rozhodl svou říši rozdělit na tři podíly, které chtěl synům odkázat. Ačkoliv věřil, že se bratři vzájemně dokáží dohodnout, nebylo tomu tak. Nechal si je tedy před sebe předvolat a ukázal jim tři dřevěné proutky. Ty svázal dohromady a dal je prvnímu synovi zlomit. Ten však neuspěl. Svatopluk tedy uzel rozvázal a každému dal po jednom prutu. Každý z nich jej pak snadno přepůlil. Jejich otec pak pravil:

„Zůstanete-li svorni a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“

Skutečný příběh

V průběhu zkoumání naší historie se přišlo na to, že příběh Svatoplukových synů i prutů možná není až tak skutečný, jak se na první pohled zdá. Přestože v něm nevystupují žádné nadpřirozené bytosti a je na první pohled poměrně uvěřitelný, rozchází se s doloženými důkazy z doby Velké Moravy.

Je totiž možné, že Svatopluk I. vůbec neměl syny tři, ale pouze dva. Historicky doloženi jsou pouze Svatopluk II. a Mojmír II. Některé zdroje pak za třetího nejstaršího syna dosazují jakéhosi Předslava. Není však zřejmé, o koho přesně jde. Podle všeho by mohlo jít o zakladatele slovenského hlavního města Bratislavy (název tak mohl být zkomoleninou Předslavova jména), jednoznačné důkazy však chybí.

Mezi Svatoplukem II. a Mojmírem II. pak skutečně existovaly spory o vládnutí nad svými zeměmi. Ačkoliv tak pravděpodobně docházelo k dohadům mezi bratry, na otevřený konflikt nikdy nedošlo. Nakonec však byl úspěšnější starší Mojmír, kterému byla svěřena také větší část území. V některých zdrojích však i dnes dochází k záměnám mezi bratry, a je tak mnohdy těžké připsat tomu či onomu jeho skutečné zásluhy.

Jak to nakonec bylo?

Ať už je legenda o Svatoplukových prutech pravdivá či nikoliv, nedá se jí upřít poměrně značný edukační význam. Obdobnou myšlenku s dvanácti pruty aplikovali i staří Římané se svými fasces, které se následně staly odkazem na nechvalně proslulý fašismus. Můžeme tak být rádi, že v případě Svatopluka došlo „jen“ k tomu, že se tento příběh pohybuje na hranici legend a mýtů.

Reklama
Reklama