Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

Foto: SPŠCHG Ostrava, Wikimedia Commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Slezské krajské město Ostrava se může jako jedno z mála pyšnit skutečně dlouhou a pestrou historií. Díky výhodné poloze, podpoře významných měšťanů či rychlému rozvoji ekonomiky se z Ostravska stalo velmi významné území českých zemí.

Petřkovická venuše dokládá osídlení oblasti již před více než 20 000 lety

Historie Ostravska je velmi bohatá a její počátky sahají až do pravěku. První zmínky o lidské přítomnosti v oblasti se datují až do doby před zhruba 30 000 lety. Z této doby také pochází několik archeologických nálezů, mezi něž patří také slavná Petřkovická (nebo též Landecká) venuše, jejíž stáří se datuje do doby před více než 22 000 lety.

Umístění poblíž slavné obchodní cesty

Poloha místa byla významná zejména díky blízkosti Jantarové stezky, jedné z nejvýznamnějších starověkých cest spojujících Asii a Evropu. Není tedy divu, že se rozvíjení osídlení poblíž dnešní Ostravy dařilo. Lidé se tedy v oblasti shromažďovali až do vzniku prvních stálých osad.

Příběh dvou měst

Je tomu skutečně tak – osada zde nevznikla jedna, ale hned dvěJejich původ se dnes dá vystopovat až do 12. století. Jednu osadu spravovali Moravané, druhá byla pod kontrolou Slezanů. Pomyslnou hranici mezi nimi pak tvořila řeka Ostravice.

Nutno podotknout, že slezská osada byla o několik desetiletí starší. Moravská Ostrava se však ve 14. století dříve dočkala statusu města. S postupem času se tak obě sídla postupně vyvíjela poměrně rovnoměrně. Později se mezi místní obyvatelstvo vmísila také německá kultura v průběhu východní kolonizace.

Metropole těžkého průmyslu

V průběhu středověku se vývoj Ostravy tak trochu zastavil. Nový dech však přineslo 19. století a příchod průmyslové revoluce. Díky své unikátní lokalitě v černouhelné pánvi se zde rychle začala rozvíjet těžba a hutnictví. Velká jména jako Rothschildové či Gutmannové přispěly k rozvoji místního průmyslu.

Na začátku 20. let Ostravu posunul dál další velikán tamní historie – starosta města Jan ProkešZa dobu, kterou strávil ve vedení města, se Ostrava rozrostla o celou řadu ikonických budov včetně Nové radnice. Po 2. světové válce se pak lokalita dále rozvíjela, jelikož v době komunismu zastával těžký průmysl poměrně významné místo v národní ekonomice. To se významně změnilo během sametové revoluce, kdy se do popředí začaly dostávat spíše služby, a kdysi rychle se rozvíjející Ostrava postupně zpomaluje své tempo.

Ostrava dnes

To se však týká pouze průmyslu a silné ekonomiky. Město jako takové určitě neusíná na vavřínech a pro své občany se snaží dělat maximum. Prostory slavných železáren tak dnes tvoří kulisy mezinárodních výstav a festivalů. Turisté z celého světa se sem navíc sjíždějí v touze po poznání minulosti tohoto místa, které mohou čerpat v celé řadě muzeí či v rámci specializovaných výstav, kterých je zde v průběhu roku skutečně nespočet.

Reklama
Reklama