Crater Lake: Mladíci indiánského kmene Klamathů vykonávali v jezeře nebezpečné zkoušky dospělosti

Crater Lake: Mladíci indiánského kmene Klamathů vykonávali v jezeře nebezpečné zkoušky dospělosti

Foto: freebilly / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Indiáni podle tradice vysílali své mladíky k jezeru na duchovní pouť, během níž se chlapci setkávali se svým duchovním průvodcem. Tyto pouti vycházející z dávných vizí zahrnovaly i fyzické úkoly a výzvy. Znepokojivě klidné jezero je odedávna posvátným místem indiánských Klamathů.

Kráterové jezero, tmavomodrý kruh křišťálově čisté vody, vzniklo v propadlém vrcholu sopky Mount Mazama v Kaskádovém pohoří amerického státu Oregon, která vybuchla před více než 7000 lety. Na některých místech je až 600 metrů hluboké a v průměru měří více než 10 kilometrů. Uprostřed jako by se na hladině vznášel sopečný kopec ve tvaru špičatého klobouku - odtud i jeho název, Ostrov čarodějů uvádí Sarah Bartlettová v knize Průvodce po mystických místech světa.

Přistěhovalci objevili jezero Crater Lake až roku 1853, kdy na něj narazila trojice zlatokopů. Pojmenovali ho Tmavomodré jezero. Dnes krásná vodní plocha láká k návštěvě pěší turisty, táborníky a nejrůznější stoupence hnutí New Age hledající panenskou přírodu. Stále ale jde o posvátné
místo mnoha původních Američanů.

Duchovní výzva vodní plochy

Americký domorodý indiánský kmen Klamathů tento geologický úkaz uctívá, ale zároveň se ho bojí. Mezi Klamathy totiž koluje starodávný mýtus o dvou náčelnících: Llaovi z podsvětí a Skellovi ze světa nad námi, kteří proti sobě vedli divokou bitvu končící zničením hory Mount Mazama, Llaova domova.

Někteří mladíci snažili získat duchovní sílu sbíháním po stěně kráteru až k samotnému jezeru.

Klamathové podle tradice vysílali své mladíky k jezeru na duchovní pouť, během níž se chlapci setkávali se svým duchovním průvodcem. Tyto pouti vycházející z vizí zahrnovaly i fyzické výzvy, například přeplavat jezero v jeho nejhlubší části nebo podniknout nebezpečné skalní výstupy podél okraje sopky. Někteří v rámci výzvy sbíhali po stěně kráteru až k samotnému jezeru. Komu se to podařilo bez pádu, ten si vysloužil duchovní uznání. Někdy také mladíci stavěli na nejvyšších vrcholcích a hřebenech kamenné mohyly, aby prokázali svoji vytrvalost a duchovní sílu.

Reklama

O životě kmene

Jak Klamathové, tak další zdejší indiánský kmen Modocové uzavírali manželství vzájemnými návštěvami obou rodin a výměnou darů. Polygamie byla dovolena, často se vyskytovalo soužití jednoho muže s několika sestrami. Klamathové a Modocové své mrtvé spalovali, a to na hranicích na posvěcených místech. Modocové tam stejným způsobem někdy upálili i předem obětovaného otroka. Klamathové a Modocové bývali vášnivými hráči a vítězové se těšili značné úctě. Jako většina populací z náhorní plošiny neměli Klamathové žádné politické uspořádání. 

Z jezera Crater Lake vystupuje sopečná skála známá jako Ostrov čarodějů či kráterov sruktura Fntomova loď.

Zachraňme region

Drsný ekoregion Klamath-Siskiyou na jihozápadě Oregonu a severozápadě Kalifornie je světově proslulým centrem biologické rozmanitosti. Hory a řeky, které tento region vymezují, patří k nejpozoruhodnějším v Americe. Zdejší flóra a fauna jsou naprosto bezkonkurenční.

Lidé, kultury a domorodí vůdci, kteří v oblasti Klamath Siskiyou žili udržitelným způsobem po tisíce let, nejsou jen součástí historie této země; jsou přítomností a budoucností. Genocida, která se odehrála za účelem vytvoření dnešních Spojených států amerických, nedokázala vymazat kultury a národy prvních národů. Domorodé vědomosti, vůdci, příběhy a komunity jsou živé a je nezbytné, aby hnutí za ochranu životního prostředí uznala domorodé vůdce a hlasy původních obyvatel, kteří neúnavně bojují za ochranu půdy, uvádí web Klamath-Siskiyou Wildlands Center, společnost pro ochranu divokých míst jižního Oregonu a severní Kalifornie.

Reklama
Reklama