Fenomenální kultura Chaco stavěla několikapatrová města a striktně přímé dálnice na velké vzdálenosti

Fenomenální kultura Chaco stavěla několikapatrová města a striktně přímé dálnice na velké vzdálenosti

Foto: naticastillog / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Od 9. století se v oblasti, kterou vědci nazývají Fenomén Chaco v severozápadním Novém Mexiku, dařilo indiánskému způsobu života Anasaziů, později nazývaných Pueblané, kteří stavěli sofistikovaná puebla, nekonečné rovné silnice, provozovali rozvinutou astrologii.

Uprostřed izolovaných mesas, prašných pustin a erozních větrů postavili Chacoané mnohapatrová města. Mesa je kopec s plochým vrcholem, který se nejčastěji nachází v jihozápadní části USA. Jeho strany jsou po celém obvodu strmé, takže vypadá jako mohutný stůl. Mesa pochází z latinského mensa ve významu „stůl", což je přesně to, jak mesa vypadá. Odhaduje se, že v těchto sofistikovaných městech žilo několik tisíc lidí. Pueblo Bonito, největší z nich, mělo více než 650 místností ve čtyřech patrech rozsáhlých kamenných domů. 

Chaco Culture National Historical Park je národní historický park Spojených států amerických, v němž se nacházejí archeologické nálezy indiánů z kmene Pueblo. Po více než 2000 let obývali lidé z kmene Pueblo rozsáhlou oblast na jihozápadě Spojených států. Kaňon Chaco, hlavní centrum kultury předků Pueblo mezi lety 850 a 1250, byl střediskem obřadů, obchodu a politických aktivit v prehistorické oblasti Four Corners (Čtyři rohy, kde se v jednom bodě stýkají hranice čtyř amerických států).

Nevídaná architektura

Chaco je pozoruhodné svými monumentálními veřejnými a obřadními stavbami a osobitou architekturou - má starobylé městské obřadní centrum, které se nepodobá ničemu postavenému předtím ani potom. Kromě Národního historického parku kultury Chaco patří do světového dědictví UNESCO také Národní památník Aztécké ruiny a několik menších lokalit Chaco spravovaných Úřadem pro správu půdy.

Do roku 1050 bylo Chaco politickým, hospodářským a obřadním centrem chacké kultury. Cesty spojovaly kaňon s více než 150 dalšími velkými domy, včetně Aztéckých ruin a ruin Salmon na severu. Chaco se stalo centrem obchodu s tyrkysem, papoušky, makaky, měděnými zvonky a dalším vzácným zbožím.

Reklama

Chacoanská kultura začala v kaňonu vzkvétat v polovině 9. století a nepřetržité osídlení a výstavba trvaly dalších 300 let. Starověcí obyvatelé Puebla stavěli mohutné kamenné stavby, tzv. velké domy. Domy jsou vícepatrové a větší než ty předchozí. Výstavba některých z nich budov trvala desítky let a dokonce i staletí. Budovy v kaňonu se používaly pravidelně pouze pro obřady a obchod. Vliv Chaco se rozšířil do celé pánve San Juan i mimo ni.

V polovině 12. století začal význam kaňonu jako regionálního centra upadat, protože se přestaly stavět nové budovy a vliv se přesunul do aztéckých ruin a dalších velkých domů. Časem se lidé z oblasti a kultury odstěhovali, aby se znovu objevili. Dnes se indiáni kmene Pueblo v Novém Mexiku hlásí k potomkům starověkých Pueblů.

Podivuhodné chacoské dálnice

Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů kultury Chaco, alespoň z dnešního pohledu, je rozsáhlý systém pečlivě upravených cest, které vedou jak uvnitř kaňonu, tak i do značné vzdálenosti k odlehlým lokalitám v povodí řeky San Juan i mimo něj.

Silnice byly zázračným stavebním dílem a skýtaly další záhady. Byly vykopané až do skalního podloží a široké šest až deset metrů s kamennými obrubami. Anasaziové neměli žádná tažná zvířata ani kolové vozy. Proč stavěli silnici velkou jako moderní dvouproudá dálnice? Silnice byly postaveny téměř dokonale rovně a vedly přes kopce a útesy, místo aby byly postaveny kolem nich.

Mnozí vědci se domnívají, že Chacoané vyvinuli také komunikační systém. Některé věže a zříceniny na vrcholcích kopců a hřebenů zřejmě sloužily k přijímání a vysílání zpráv na přímou viditelnost pomocí kouřových signálů ve dne a přerušovaných světelných signálů v noci. Zdá se, že přímé cesty byly vybudovány ve směru cest signálních.

Pozoruhodné dávnověké silnice nejsou vidět ze země, ale byly identifikovány hlavně pomocí leteckého snímkování. Podél stezky Pueblo Alto jsou některá místa, kde byly nalezené úseky silnice označeny značkami.

Kempování mezi artefakty

V parku Chaco Culture je možné kempovat. Tábořiště se nachází mezi spadlými balvany a útesy Gallo Wash a nabízí pobyt v drsném prostředí obklopeném petroglyfy, skalním obydlím, nápisy a pouštní krajinou. Pozor - není zde žádný stín a v parku nejsou k dispozici žádné služby.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama