Růžová a bílá zvířata, bažiny a sůl: Svérázná krajina kolem největší říční delty v Evropě

Růžová a bílá zvířata, bažiny a sůl: Svérázná krajina kolem největší říční delty v Evropě

Foto: phb.cz / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Komplikovaná soustava pobřeží, písečných dun, rákosin, brakických jezer, lužního lesa, pastvin a solných pánví, kde se slaná voda stýká se sladkou. Odstraněním útočišť moskytů zde byla vymýcena malárie. Překrásná a divoká část jižní Francie nemá v Evropě obdoby.

Camargue leží v ústí řeky Rhôny na středomořském pobřeží Francie v zálivu Saintes Maries. Je to obrovská plocha pobřežních mokřin, která zabírá plochu 1466 čtverečních kilometrů a je jednou z nejdůležitějších oblastí tohoto typu v Evropě. Již v době, kdy římská a řecká říše dosáhly vrcholu své moci, existovala na středomořském pobřeží pestrá mozaika mokřadů, které do 19. století zůstaly prakticky nedotčeny, popisuje John Baxter v knize Přírodní divy světa 100 úžasných divů světa přírody. 

Potom byly veliké plochy vysušeny, aby se zvětšil podíl zemědělské půdy, a také proto, aby byla zničením rozmnožovacích stanovišť moskytů vymýcena malárie; následkem toho zůstala zachována jen mala část původního prostředí.

„I tak je Camargue oblastí, jež zůstala víceméně nedotčená, přestože lidská činnost, například budování solných pánví, způsobila, že se krajina, kterou znali naši předkové, změnila. V roce 1970 byla vyhlášena za chráněné hnízdiště a následně v roce 1977 získala statut biosférické přírodní rezervace,“ uvádí Baxter.

Francouzská Camargue je proslulá oblast mokřadů na pobřeží Středozemního moře.

Ptačí ráj

Soustava tak zvláštních přírodních lokalit činí z Camargue spolu s jeho strategickou polohou velmi důležité odpočinkové stanoviště na migračních trasách mnoha druhů ptáků - bylo jich tu zaznamenáno na 340 druhů.

Miliony kachen, hus a bahňáků sem každoročně přilétají až ze Sibiře a severní Evropy. Někteří jsou jen přechodnými návštěvníky na dlouhých cestách, zatímco jiní sem přilétají zahnízdit a vychovat mláďata. Je to kombinace vhodných hřadišť a blízkých dostupných zdrojů potravy, která činí tuto lokalitu pro ptáky tak přitažlivou.

Reklama

Černí, bílí, divocí

Kromě množství ptáků je Camargue známo i chovem černého skotu a zvlášť stády polodivokých bílých koní, kteří jsou považováni za potomky dávných plemen. Když tito bělouši pádí mělkými lagunami, skýtají skutečně vzrušující podívanou.

Kromě přírodních krás v oblasti naleznete krásné písčité pláže ke koupání. Zdejší pláže jsou vhodné i pro kaiting.

Hospodaření a lov

Mnoho z těchto mokřin je soukromě obhospodařováno. V severní části Camargue najdete úrodnou zemědělskou půdu s políčky vyhlášené camargské rýže. Je tu povolen lov, tudíž během posledních desetiletí poklesl počet přezimujících ptáků zhruba na polovinu.

Bez soli by nebyli plameňáci

Neobvyklé podmínky vysoké salinity, dané solnými pánvemi, činí tento prostor zvlášť vhodným pro korýše žábronožky solné, které jsou důležitou potravou obzvláště plameňáků růžových. Tito nesmírně krásní ptáci jsou symbolem úspěchu správy Camargue. Od roku 1944
počet hnízdících ptáků trvale roste a také vzrostl význam oblasti jakožto jejich zimoviště - v roce 1991 tu bylo zaznamenáno přes 24 000 ptáků.

Solné pánve

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak získat sůl, která je po staletí důležitou obchodní komoditou, je odpařování mořské vody, po které zůstane jako zbytek sůl a další stopové prvky. V solných pánvích Camargue se voda pomocí čerpadel přemísťuje řadou mělkých rybníků nebo pánví a přitom se každým krokem stává slanější, až dospěje do poslední pánve, kde se odpaří zbytek vody a zanechá po sobě krystalickou sůl. Velkou výhodou tohoto umělého systému je pro ptáky jeho předvídatelnost a v důsledku toho i zaručené podmínky pro hřadování, krmení a rozmnožování.

Doprava

Nejbližší mezinárodní letiště je v Marseilli na východním okraji Camargue. Je tu rozsáhlá síť silnic, drah a průplavů, které Marseille spojují s ostatními velkými městy, jako Arles, Avignon a Montpellier na západě.

Park Camargue zabírá plochu 850 km2 a je biosférickou rezervací UNESCO. Velká část Parc Régional de Camargue, který získal status národní park v roce 1982, je ponechána přírodnímu vývoji a je veřejnosti nepřístupná. V oblasti je nejlepší se pohybovat autem, hlavní cesty jsou asfaltové, ale cesty vedoucí do nitra parku jsou jen hliněné.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama