Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno

Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Oxfordská univerzita. Mnoho lidí tento pojem zná, avšak spousta lidí neví, jak bohatou a dlouhověkou historii tato univerzita vlastně má.

Škola s velmi vysokými standardy a hlubokou historií

Oxfordská univerzita je známá jako anglická autonomní instituce vyššího vzdělání v Oxfordu, Oxfordshire a Anglii. Nachází se zhruba 80 km severozápadně od Londýna.

Historie Oxfordské Univerzity sahá až do konce 11. století, přesný rok založení však není známý. První doložené záznamy o Univerzitě jsou z roku 1096. Ve 12. století o ní byl vysoký zájem z důvodu zákazu anglických studentů na Pařížské univerzitě, který byl vydán roku 1167.

Po vzoru Pařížské univerzity byl Oxford vytvořen s počátečními fakultami teologie, práva, medicíny a liberálních umění. Jistá legenda také tvrdí, že po nepokojích mezi studenty a měšťany, které vrcholily v roce 1209, odešli někteří z oxfordských profesorů do města Cambridge a založili tam Cambridgeskou univerzitu.

 Mapa Oxfordu 1578
Mapa Oxfordu 1578 | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Ve 13. století nabral Oxford vskutku na síle, převážně v teologii a tím, že tam bylo založeno několik náboženských řádů. Samotná Univerzita v tu dobu neměla žádné své budovy, a proto byla odkázána na pronájem sálů a kostelů.

Obdobně na tom byly i oxfordské koleje, které byly stavěny jen z penzionů, a byly určené pouze pro magisterské či bakalářské obory, které potřebovaly finanční pomoc, aby mohly pokračovat ve studiu, s cílem získat vyšší stupeň.

Reklama

V roce 1249 byla založena první z těchto kolejí, která je známá jako Univerzitní kolej. Druhá, Balliolská kolej, byla založena v roce 1263, přičemž o rok později přibyla i Mertonská kolej.

V roce 1546 byl založen Evangelický kostel Kristův (Christ church), který má také funkci koleje. Tento kostel použil anglický král Charles I. jako útočiště při Občanské válce, od 18. století se však Univerzita snaží být v politických konfliktech nestranná.

V dnešních dobách se Christ church stále využívá jako kolej pro studenty, kterých se sem vejde až 650. Filmovým fanouškům bude Christ church známá hlavně z fantasy série Harry Potter, neboť byla při natáčení využita jako jídelní hala v Bradavicích.

V pozdější době 19. století vznikly první čtyři koleje určené pouze pro ženy, a to Lady Margaret Hall, Somervilleská kolej, kolej Svatého Hugha a kolej Svaté Hildy. Přesto, že Univerzita zřídila tyto čistě ženské koleje, ženy se mohly stát plnohodnotnými studentkami s cílem získat titul až od roku 1920. Kolejí jako takových ještě mnoho přibylo a v dnešní době jich Oxford vlastní 39.

Vyučování na Oxfordu

V rámci výuky mají studenti na Oxfordu zařízené konzultace toho typu, že několik studentů stráví hodinu s akademikem a diskutují o jejich celotýdenní práci, kdy v případě humanitních věd jde o eseje a v případě matematických, fyzikálních a přírodních věd jde zase o úlohy.

Tyto konzultace mají studenti většinou jednou či dvakrát za týden. Doplňkem ke studiu jsou přednášky, kurzy a různé semináře. Pro získání titulu je potřeba úspěšně složit dvě sady zkoušek, kdy první sada probíhá na konci prvního ročníku a druhá sada na konci celého studia. Rektorem na Oxfordské univerzitě je v dnešních dnech anglický politik Chris Patten a početně má škola více než 21 000 studentů.

Doktoráty v českých zemích

Oxfordská univerzita každoročně pořádá ceremonii s názvem Encaenia, během které přebírají ty nejvýznamnější světové osobnosti ocenění – titul čestného doktora.

Mezi české osobnosti, které toto ocenění dostali, patří Tomáš G. Masaryk (po vzniku Československa), Edvard Beneš za svou exilovou činnost během druhé světové války či třeba Václav Havel za přechod k demokracii.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama