Hlava racka inuitské dceři pro lehký porod, synovi sokolí pařáty, psovi pomočený střep aneb Zlí duchové se bojí moči a amuletů

Hlava racka inuitské dceři pro lehký porod, synovi sokolí pařáty, psovi pomočený střep aneb Zlí duchové se bojí moči a amuletů

Foto: National Museum of Denmark from Denmark / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

„Přejí-li si rodiče, aby jejich dítě zdárně překonávalo nebezpečí, zašijí mu do čepičky kůži z medvědího patra. Musí se najít stará, vybělená lebka, nebo uhynulý medvěd, který nezemřel lidskou rukou, jen takový amulet má moc,“ píše Knud Rasmussen.

Amulety bývají vybaveni zpravidla muži, ženy jen zřídka. Nelze je vyrobit z povolného zvířete; používají se jen některá, dokonce jen některé jejich části. Nejoblíbenějším zvířetem je medvěd, citujeme jako v dalších našich článcích o obyvatelích Arktidy ze zajímavé knihy Grónské mýty a pověsti grónského polárního badatele a antropologa Knuda Rasmussena (1879-1933).

Předměty nebyly krásné, ale doporučili je spoluosadníci

Lidé v Arktidě se snažili chránit před nebezpečím, která na ně všude číhala, a před smrtí která byla vždy nablízku. Hojně se vyskytovaly na celém území obývaném Inuity a také v Grónsku. Jako amulety se používaly předměty jako kousky dřeva, peří, kusy ulovených zvířat, kameny korálky. Za možnou součást amuletu se považovala dokonce i špína, dozvídáme se z knihy Střípky grónské kultury autora Ole G. Jensena (nar. 1947), dánského spisovatele a fotografa, dlouholetého ředitele grónských muzeí, expertního znalce místní kultury a umění a milovníka největšího ostrova světa. 

(Těžká) rodičovská láska

Jak byl citován Knud Rasmussen výše, přejí-li si rodiče, aby jejich dítě zdárně překonávalo nebezpečí, zašijí mu do čepičky kůži z medvědího patra. Tato kůže se však nesmí vyříznout z čerstvě uloveného medvěda. Musí se najít stará, vybělená lebka, nebo uhynulý medvěd, který nezemřel lidskou rukou, jen takový amulet má moc.

Rasmussen se také zmiňuje o tom, co může způsobit rodičovská láska; u kmene Netsilik v Kanadě potkal sedmiletého chlapce s 80 amulety všitými do oblečení. Tato péče chlapce dost zatěžovala, když si hrál. Nejlepšími lovci mezi všemi zvířaty jsou sokoli. Přejí-li si rodiče, aby se jejich syn stal velkým lovcem, zašijí mu do oděvu sokolí hlavu nebo pařáty a on se bude v dalším životě vyznačovat stejnými vlastnostmi jako sokol.

Reklama

Na úvodní fotografii můžete vidět inuitského chlapec v Eskimo Point v Kanadě. Jeho oděv byl vyroben ze sobí kůže s chlupy obrácenými dovnitř. Na zádech měl přišité amulety, které měly svého nositele chránit před nemocemi, zlými duchy nebo na něj přenášet vlastnosti zvířete. Např. uši soba zlepšovaly nositeli sluch a drápy sovy jeho sílu. Fotografie z 5. expedice Thule 1921-24.

Velký lovec

Alkouni (druh alky, černobílý pták velikosti kachny) obratně loví rybky. Co jsou pro alkouny malé rybky, to jsou pro lidi bílé velryby a narvalové (středně velký ozubený kytovec s jedním rohem). Kdo nosí jako amulet alkouní nohu, stane se velkým lovcem bílých velryb nebo narvalů.

Skromnost

Krkavec je skromný. Kdo má v oděvu zašitou krkavčí nohu, získá stejné vlastnosti jako krkavec.

Mazanost

Liška si při vyhledávání potravy počíná lstivě a snadno ošálí nepřátele. Zašije-li si člověk do šatů kus liščí hlavy nebo starý, vysušený liščí výkal, přejde na něj liščí mazanost.

Přirozená smrt

Jako amulet se používá i kůže ze sněžného vrabce nebo úlomek psí kosti. Vždy je třeba dát pozor, aby zvíře, ze kterého amulet pochází, nebylo zabito člověkem.

Dcerám hlavu racka pro lehký porod

Podle Rasmussena mají ženy amulety jen zřídka; většinu času tráví v osadě a nevystavují se žádnému nebezpečí. Někteří rodiče však zašívali do oděvů svých dcer hlavu malého racka. Ten snáší malá vejce a ženy, které nosí jeho hlavu jako amulet, budou lehce a bez velkých bolestí rodit.

Vzdorovat jako kámen v ohni

Muži a ženy nosí jako amulet úlomek starého kamene z ohniště; zašívá se do oděvů, nebo jej ženy nosí v náhrdelníku z tulení kůže zbavené srsti. Oheň je to nejsilnější, co člověk zná; starý kámen z ohniště po mnoho generací vzdoroval ohni, a musí být proto ještě silnější. Člověk, který nosí takový amulet, bude dlouho žít a vzdorovat všem útrapám.

Amulety se dávají i psům

Mají-li být psi rychlí a silní, pověsí se štěňatům na krk kamínek, který spadl z ptačího útesu. Padající kámen je rychlý a má velkou sílu. Takoví budou i psi. Bojovní psi jsou velice oblíbení, protože se používají při lovu na medvědy. Podaří-li se ulovit alku v okamžiku, kdy zápasí s jinou alkou, a kousek z ní se zašije do proužku kůže, který přiváže psovi na krk, bude pes dychtit po boji. Chce-li někdo mít psy, kteří dobře štěkají a zahánějí zlé duchy, musí jim přivázat na krk úlomek nádoby na moč; všichni zlí duchové se totiž moči bojí, uzavřel Knud Rasmussen.

Reklama
Zdroje článku:
RASMUSSEN, Knud. Grónské mýty a pověsti. Přeložil Viola SOMOGYI, ilustroval Martin VELÍŠEK, přeložil Zdeněk LYČKA. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-080-9., JENSEN, Ole G. Střípky grónské kultury. Praha: Triton, c2010. ISBN 978-80-7387-407-0.
Reklama