Za humny chytřejší než doma: Proč by měli nezdraví Češi konzumovat zdravý řepkový olej

Za humny chytřejší než doma: Proč by měli nezdraví Češi konzumovat zdravý řepkový olej

Foto: Shutterstock

Aktualizováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Řepka olejka je významnou plodinou českého zemědělství. Podobně důležité postavení má také v jiných zemích Evropy, ale též Severní Ameriky a Asie. Semena řepky produkují jeden z nutričně nejkvalitnějších olejů. Na otázky spojené s jejím pěstováním odpovídá doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze:

Řepka olejka je významnou plodinou českého zemědělství. Podobně důležité postavení má také v jiných zemích Evropy, ale též Severní Ameriky a Asie. Semena řepky produkují jeden z nutričně nejkvalitnějších olejů. Na otázky spojené s jejím pěstováním odpovídá doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze:

Pozitivní vnímání řepky v cizině

V mnoha zemích se pěstuje na výrazně větších plochách a lokálně i s vyšším zastoupením v osevním postupu, než tomu je v České republice. Přesto, podle nám dostupných informací, v očích veřejnosti v zahraničí výrazně převládá její pozitivní vnímání nad negativním. Rozkvétající žlutá pole jsou považována za symbol začátku klimaticky příjemnější části roku, jsou voleny „Královny řepkového kvítku“, cyklostezky vedoucí kolem či přímo skrz řepková pole bývají osazeny informačními tabulemi o významu této plodiny pro včely, výrazně žlutá barva je oceňována v jinak často fádní krajině, apod.

Neprávem negativně v ČR

V naší vlasti se řepka takové popularitě netěší. V médiích se naopak často objevují informace o „žlutém zlu“, které zvyšuje erozi půdy a vyčerpává osevní postupy, zabíjí srnčí zvěř, hubí včely a trápí osoby alergické na pyl. Řepkový olej bývá považován za nepříliš vhodný pro lidskou výživu s tím, že se hodí spíše do motorů, které ovšem poškozuje.

Češi více konzumují nezdravé tuky

Reklama

V České republice máme vysoký příjem nasycených mastných kyselin a obecně nedostatkový příjem omega 3 mastných kyselin. Příjem esenciálních omega 6 mastných kyselin se pohybuje v intervalu doporučovaných hodnot. Konzumaci nasycených mastných kyselin je třeba snížit, omega 3 mastných kyselin zvýšit a omega 6 mastných kyselin udržet.

Zdravý olej bez debat

Řepkový olej z běžně konzumovaných olejů a tuků se nejlépe hodí do kuchyně každého Čecha. Má z běžně konzumovaných olejů a tuků nejnižší podíl nasycených mastných kyselin,  má vysoký obsah omega 3 mastných kyselin a jeho konzumace udržuje požadovaný příjem omega 6 mastných kyselin. 

Zde je pár otázek ohledně řepky, které jsou potřeba objasnit:

Otázka:

Jak může být řepkový olej vhodný na vaření, když se používá na bionaftu?

Odpověď:

Na současném využívání potravin pro technické účely není nic špatného ani mimořádného. U brambor, cukrové řepy, pšenice či konopí dnes už nikdo jejich současné technické využití neřeší. Řepkový olej patří k nutričně nejvýhodnějším. Bylo by škoda na něj zanevřít jen proto, že e používá také v jiných oborech.

Otázka:

Způsobuje řepka alergie?

Odpověď:

Řepka je pouze mírným alergenem a výskyt alergie výhradně na pyl řepky je v populaci výjimkou. Pylová zrna řepky jsou poměrně těžká a hrudkují se. Alergici reagují častěji na pyl břízy, travin a obilovin, které kvetou ve stejném období. Jejich pyl se šíří vzduchem mnohem snadněji a na větší vzdálenosti než pyl řepky.

Otázka:

Je kvůli postřikům pěstování řepky větší ekologickou zátěží než jiné zemědělské plodiny?

Odpověď:

V zemědělské produkci patří mezi plodiny s největším množstvím postřiků chmel, ovoce a zelenina, poté teprve brambory a řepka, za nimi následují obiloviny a další plodiny. Zemědělci musí při použití postřiků dodržovat závazná pravidla (tzv. integrovanou ochranu rostlin), která významně snižují, až vylučují rizika. Za jejich nedodržení hrozí zemědělcům vysoké finanční postihy a odebrání dotací.

Otázka:

Používá se u nás GMO (geneticky modifikovaná) řepka?

Odpověď:

V Evropské unii není žádná odrůda GMO řepky povolená, tedy ani pěstovaná, ani dovážená. Pokud by byly v jakémkoliv výrobku použity GMO plodiny, platí povinnost uvádět tuto skutečnost na obalu.

Reklama
Zdroje článku:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Reklama