Těžké časy pro nás všechny: jak učitelé bojují proti koronaviru?

Těžké časy pro nás všechny: jak učitelé bojují proti koronaviru?

Foto: ShineTerra / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Koronavirus je pro Česko v mnoha oblastech největší výzvou v novodobé historii. Jelikož jsou školy z důvodu hygienického opatření zavřené, jsou studenti odkázáni na distanční výuku. Učitelé jsou ze dne na den postaveni pro ně před zcela novou věc a statečně tomu čelí, i když někdy po svém.

Nemáme jinou možnost

Nouzový stav lidem neobrátil naruby pouze soukromý život. Tisíce lidí muselo zavřít své podniky a firmy jsou nuceni propouštět své zaměstnance. Kvůli viru jsou odstřiženi od svých žáků a studentů také učitelé. Potřeba pokračovat ve výuce na dálku dopadla na všechny pedagogy, kterým to jejich předmět dovoluje. Není to ale nic jednoduchého. Pohybování se v programech a pokročilejší ovládání počítačů muže být pro mnohé tuhým oříškem. 

Forma výuky se liší

Od uzavření škol vypadá pracovní den kantorů docela jinak, než je u nich zvykem. Jsou známy případy těch, kteří svou výuku omezují na samostudium skrze zadané stránky v učebnicích a pracovních sešitech, popřípadě na úkoly zasílané zpět učiteli ke kontrole. To se však nelíbí mnoha rodičům, kteří jsou najednou nuceni suplovat některé povinnosti učitelů a nutit jejich děti k určitému režimu.     

Dnešní technologický pokrok už před pandemií školám nabízí vlastní školní síť (např. Microsoft Teams, Google Classroom), která usnadňuje veškerou komunikaci, sdílení pracovních materiálů a vedení skutečných hodin online. Možnost konferenčního hovoru pro celé třídy, v níž se navíc kromě samotnému přenosu zvuku a obrazu lze sdílet aktuální plochu, tabuli, materiály, a podobně. Navíc tyto nástroje mají k dispozici i sami studenti, takže mohou pokračovat v prezentacích a komentování vlastních projektů jako jsou zvyklí ze školního prostředí. 

Klíčová je komunikace

Z pohledu psychologů je důležité neklást na žáky příliš velké nároky, ale spíš se zaměřit na jejich obavy a zájmy. To ale nemění fakt, že děti by se měly udržovat v určitém vzdělávacím rytmu z hlediska pravidelného režimu a efektivního využití volného času. V domácím prostředí existuje mnoho lákadel, které studenty odvádějí od práce. V některých případech se také nelze vyhnout obtížím, které při probíhající online výuce nastávají – Můžou to být omezené podmínky co se týče počtu technologických zařízení a zátěže připojení, zaseknutí zvuku, anebo náhlý kolaps počítače. I v mnoha klidnějších dobách je důležitá dobrá komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči, kde je důležité být upřímní, chápaví a požádat o trpělivost. 

V nouzi roste spolupráce

Usnadnit a vylepšit práci učitelů se nyní snaží různé semináře, které napomáhají a radí, jak v této době postupovat. Mnohá nakladatelství pak přišli s nabídkou digitálních učebnic zdarma a tímto krokem tak usnadnila přechod na nový systém výuky. Užitečné jsou i různé podpůrné skupiny na sociálních sítích. Například na Facebooku funguje Pedagogická komora – diskuse o školství, kde se mezi kantory mohou sdílet vlastní zkušenosti a tipy co se distanční výuky týče.

Reklama
Zdroj článku:
Radka Formanová
Reklama