Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu

Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu

Foto: Bodrov / Depositphotos

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Velká sfinga v Gíze, ikonická socha s tělem lva a hlavou staroegyptského faraona, je jednou z nejznámějších a nejzáhadnějších památek starověkého Egypta. Nedávné archeologické objevy a moderní technologie však přinášejí nové poznatky, které nám pomáhají lépe pochopit tento starověký monument

Historie a symbolika

Sfinga je obecně považována za dílo faraona Chefrena (Rachefa), který vládl v době čtvrté dynastie starověkého Egypta, přibližně před 4500 lety. Její tvář je často interpretována jako podoba samotného faraona, zatímco tělo lva symbolizuje sílu a královskou moc. Nicméně, některé teorie naznačují, že Sfinga může být mnohem starší, možná až 9000 let stará, což by znamenalo, že její vznik předchází většinu známých egyptských civilizací.

Teorie o Sfinze

Oblast pod sochou byla v průběhu let cílem archeologických vykopávek a výzkumů s cílem zjistit, zda se pod Sfingou nenachází skryté tajemství nebo komora. Některé teorie a legendy tvrdí, že pod Sfingou se nachází „Síň záznamů“, kde starověká civilizace ukryla bohatou pokladnici nebo cenné dokumenty. Archeologové již mnoho let hledají důkazy na podporu této teorie a rádi spojují tuto místnost s tajemstvím Atlantidy.

Sfinga je obecně považována za dílo faraona Chefrena (Rachefa)
Sfinga je obecně považována za dílo faraona Chefrena (Rachefa) | Zdroj: antonaleksenko82.gmail.com / Depositphotos

Nové technologické postupy

Jedním z nejvýznamnějších pokroků v oblasti archeologie je použití moderních technologií, jako jsou 3D skenování, radarové průzkumy pod povrchem a analýzy vzorků kamenů. Tyto metody umožňují vědcům zkoumat strukturu Sfingy bez nutnosti narušení jejího povrchu. V roce 2023 bylo pomocí georadarů objeveno několik podzemních prostor v okolí Sfingy, které by mohly skrývat dosud neznámé artefakty, nebo dokonce hrobky.

Socha podobná Sfinze

Je možné, že jste v minulosti narazili na zprávu o objevení nové Sfingy. Archeologové objevili menší sochu než slavnou Sfingu v Gíze, která se usmívá a mohla patřit římskému císaři Claudiovi (41–54 n. l.). 

Mamdouh El-Damaty, profesor egyptologie na univerzitě Ain Shams, uvedl, že pozůstatky svatyně mají dvouúrovňové plošiny, základy a rampu. „Je to krásně a přesně vytesaná sfinga,“ řekl El-Damaty a dodal, že socha má královské rysy, úsměv a dolíčky ve tvářích.

Kontroverzní teorie

Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu, nebo dokonce klíčem k objevení skrytých komor v pyramidách. Teorie o tzv. „Síni záznamů“, kterou zmínil americký jasnovidec Edgar Cayce, tvrdí, že pod Sfingou je skryta knihovna plná starověkých textů a znalostí. Ačkoli tato teorie není vědecky potvrzena, přitahuje mnoho zájemců o historii a záhady. Výsledky doterajších výzkumů takové legendy ani skryté poklady nepotvrzují, ale možná právě proto poutají představivost badatelů.

Jak to bude se Sfingou v budoucnu? 

Zkoumání Sfingy a jejího okolí není bez problémů. Erozní procesy, znečištění a rostoucí turistický ruch představují hrozbu pro tento starověký monument. Egyptské úřady a mezinárodní organizace spolupracují na zachování a ochraně Sfingy pro budoucí generace. Díky kombinaci starověkých technik a moderních technologií se podařilo dosáhnout značného pokroku v ochraně tohoto památníku.

Reklama
Reklama