Světové poklady a jejich poutavé příběhy odhalení

Světové poklady a jejich poutavé příběhy odhalení

Foto: ddenisen / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
více než 5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Země v průběhu své historie ukryla a po čase opět vydala četné poklady. Jejich hodnota dohromady dosahuje miliard amerických dolarů. Některé jsou staré tisíce let, jiné jen pár staletí. Znáte tyto poklady? Víte, jaké cennosti obsahují?

Žebříček osmi největších pokladů dle jejich odhadované hodnoty

8. místo: Poklad z Cuerdale

Tabulka Anglie, hrabství
Tabulka Anglie, hrabství | Zdroj: Redaktor

Potopený poklad objevili dělníci v řece Robble při opravách jejího břehu. Jedná se o jeden z největších nalezených vikingských stříbrných pokladů. V 10. století tímto místem vedla frekventovaná vikingská obchodní cesta. Součástí nálezu je celkem 8 600 stříbrných předmětů, z toho více než 7 000 mincí, šperků a dalších artefaktů.

7. místo: Poklad z vesnice Hoxne

odhadovaná hodnota

místo objevení

stáří nálezu

rok objevení

3,8 milionu USD

Hoxne, Suffolk,

Anglie

1500 let

1992

Nález obsahuje téměř 15 000 římských mincí220 kusů stříbrného nádobí a zlatých šperků z 4. a 5. století. Objev se stal největším pokladem pozdně římského stříbra a zlata v Británii. Nálezce poklad objevil omylem, když hledal ztracené kladivo. Nálezce a majitel půdy se podělili o odměnu 1,75 milionu liber od britské vlády. Poklad je umístěn v Britském muzeu v Londýně.

6. místo: Poklad ze Staffordshire 

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu (roky)

rok objevení

4,1 milionu USD

Hammerwich, Staffordshire,

Anglie

1 300 let

2009

Největší sbírka anglosaského zlata a stříbra, která byla kdy nalezena. V celé Evropě doposud nebyl objeven poklad srovnatelné historické hodnoty. Poklad objevil  v roce 2009 muž s detektorem kovů na poli blízko vesnice Hammerwich. Nález čítá téměř 4 600 položek, z toho 4 kg zlata1,7 kg stříbra a tisíce granátových kamenů.

5. místo: Poklad z  Le Catillon II 

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu 

rok objevení

více než 13,5 milionu USD

britský ostrov Jersey

v Anglickém kanálu

2 000 let

2012

Poklad nalezli dva amatéři s detektory kovů. V okolí nálezu byly v minulosti objeveny keltské mince (poklad Le Catillon I) a 30 let zde probíhal archeologický výzkum. Jedná se o největší objevený keltský poklad na území Velké Británie (šestkrát větší než jakýkoliv před tím nalezený keltský poklad). Obsahuje téměř 70 000 mincí, zlaté náhrdelníky, skleněné korálky a kůže z doby železné. Pravděpodobně byl zakopán franckými Kelty mezi lety 30–⁠50 př. n. l.

4. místo: Český korunní poklad ze Slezské Středy

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu 

rok objevení

120 milionů USD

Slezská Středa,

Polsko

700 let

1985

V roce 1985 byla v zemi ve Slezské Středě objevena koruna českých královen, část z obrovského pokladu z roku 1348. Spolu s korunou zde byly nalezeny zlaté řetězy s drahokamy, zlaté prsteny, zlaté náušnice a 3 000 ks stříbrných pražských grošů. Poslední majitelkou koruny byla Blanka z Valois, první manželka českého krále a římského císaře Karla IV. Nalezená koruna je jediná zachovalá středověká koruna svého druhu. Předpokládá se, že se jedná o korunní poklad rodu Luxemburků a Karla IV., který jej zastavil bohatým obchodníkům ze Slezské Středy na financování své politické kampaně stát se císařem Svaté říše římské.

3. místo: Poklad od ostrova Antikythéra

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu 

rok objevení

120 - 160 milionů USD

pobřeží ostrova

Antikythéra, Řecko

2 000 let

1902

Na počátku 20. století objevili Řekové na dně moře u pobřeží ostrova obrovský poklad z obchodní lodi. Nález je datovaný do roku 85 př. n. l. Archeologové jej po celé minulé století po částech vyzdvihovali z mořského dna. Mezi nalezenými cennostmi jsou šperky, mince, skleněné zboží, množství bronzových soch apod. Nejpozoruhodnější z toho je ale objev sofistikovaného mechanismu –⁠ jakéhosi prvního mechanického počítače dokládajícího vyspělost antické technologie. Používal se v astronomii pro předvídání poloh a oběžných drah planet a na svou dobu to byl velmi pokrokový přístroj.

Reklama

2. místo: Poklad z vraku lodi Atocha 

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu 

rok objevení

450 milionů USD

pobřeží Floridy,

USA

400 let

1985

Poklad vezla těžce obrněná loď Nuestra Senora de Atocha, přední loď španělské flotily. Loď spolu s dalšími z flotily se potopila při bouři u floridských břehů roku 1622. Na palubě bylo 40 tun zlata a stříbra a téměř 32 kg kolumbijských smaragdů, 20 bronzových děl, zlaté a stříbrné cihličky, šperky, mince, perly a jiné cennosti z Jižní Ameriky. Potopenou loď hledal lovec pokladů Mel Fisher, který nejprve nacházel jen drobné části pokladu jako stříbrné cihličky a bronzová děla. Nakonec v roce 1985 našel celou loď. Některé nalezené cennosti skončily v muzeích, jiné se prodaly v aukcích.

1. místo: Největší poklad z vraku lodi San José

odhadovaná hodnota 

místo objevení

stáří nálezu 

rok objevení

17 miliard USD

pobřeží Cartageny

v Kolumbii

300 let

2015

V roce 2015 bylo po desetiletích hledání v hloubce 600 m objeveno torzo největší galeony španělské flotily. Galeona byla v roce 1708 potopena při lodní bitvě s Brity. Galeona převážela 200 tun cenností –⁠ především zlato, stříbro a smaragdy z peruánských dolů ovládaných Španěly ke španělskému králi Filipu V. Dodnes si Španělsko, Kolumbie, Bolívie a USA činí nárok na část z pokladu. Aby poklad nepadl do špatných rukou, zůstává jeho přesná lokace utajena.

Terakotová armáda, pohled na jámu, 

Zdroj: Jmhullot / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs

Další dva pozoruhodné poklady nevyčíslitelné hodnoty

Z výčtu největších světových pokladů nelze vynechat objev nejznámější egyptské hrobky, který ve své době probudil v lidstvu zájem o historii, a také bizarní objev největší hliněné armády všech dob.

Tutanchamonova hrobka

Byť je Tutanchamonova hrobka druhou nejmenší hrobkou v Údolí králů, je bezesporu tou nejznámější. Ukrývá poklady nevyčíslitelné hodnoty, které odolaly vlivu času i četným vykradačům hrobek. Její existence je dokonce opředena faraonovou kletbou, která údajně zabije každého, kdo do hrobky vstoupí.

Hrobka byla objevena v roce 1922 britským archeologem H. Carterem. Pochází z doby 1330 před Kristem a byla vybudována pro egyptského faraona Tutanchamona. Mezi nejvýznamnější nalezené artefakty patří Tutanchamonova zlatá pohřební maska, nejkrásnější exponát nedozírné hodnoty, dále Tutanchamonův trůntři sarkofágy (jeden zhotoven ze 1140 kg zlata a další dva ze dřeva potaženého zlatou fólií), mumie zdobená cca 150 zlatými šperky a amulety, nádherná zlatá leopardí hlava, množství soch, zlatem zdobený nábytek, pohřební vozy a lehátka, 30 modelů lodí určených k plavbě na onen svět, skříňky s výbavou každodenního života atd. Archeologové během 8 let vyzvedli okolo 3 500 cenností, které vlastní Egyptské muzeum v Káhiře a Velké egyptské muzeum v Gíze. (https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Tutankhamun.

Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin

Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin v čínském Lishanu pochází z 3. století n. l. a patří mezi největší a nejbohatší hrobky na světě. Jeho plocha je odhadována až na 98 km2. Podle archeologických průzkumů je pod zemí pohřbena armáda 8 000 terakotových válečníků –⁠ soch vyrobených z pálené hlíny, který byly původně malované. Dále zde byly nalezeny dva velké bronzové modely vozů zdobené stříbrem a zlatem včetně soch koňů v přibližně poloviční životní velikosti.

Reklama
Reklama